Spørg eksperterne

Kan hjulspor i en græsplæne »løftes«?

Jeg har en gammel, men ellers udmærket græsplæne. Sidste sommer havde vi en murer til at efterse vores skorstene, og i denne sammenhæng var det nødvendigt at køre en lift tværs igennem plænen, hvilket har efterladt et sæt rimeligt dybe hjulspor. Græsset er frodigt og gror tydeligvis videre i sporene men man kan jo gå og falde i dybe spor, og pæne er de heller ikke. Vi har en del blomster i denne plæne og vil nødigt til at fræse.

Er der noget man kan gøre, eller skal plænen omlægges?

Med venlig hilsen
Gert K. Andersen, april 2015

Svar

Der er to mulige veje at gå for at løse problemet; en god – og arbejdskrævende og en ikke så god – men nem.

1. Den gode løsning

Den gode, og klart bedste løsning er, at løsne bunden af hjulsporene grundigt og i dybden. Det kan gøres med en minigraver eller manuelt med en gravegreb.

Lukker du en minigraver ind på din græsplæne, skal du sikre dig at de bruger køreplader, så du ikke får endnu flere spor. Fremgangsmåde, som nedenfor.

Bruger du den manuelle vej med en gravegreb, risikerer du ikke yderligere skader på græsset, men det er tungt arbejde. Der skal løsnes ned i en dybde hvor der ikke længere er hårde lag. Da jeg ikke kender vægten af den lift, der lavede sporene, kan jeg kun gætte på, at der skal løsnes ned i to spadestiks dybde. Jeg vil anbefale nogle prøvegravninger, hvor der graves ned til der ikke længere stødes på hårde lag. Det vil vise hvor dybt, der skal graves.

Nemmeste metode er at grave et spadestiks jord af og lægge op på kanten af hjulsporet. Der efter løsnes med greben, i bunden af »grøften«. Grebens tænder stikkes helt i bund og der vippes – jorden behøver ikke vendes. Når der er løsnet et stykke, lægges jorden fra første spadestik tilbage i »grøften«. Nu skulle jordniveau gerne svare til det oprindelige, er muligvis en smule højere. Jorden rives og der sås græs. Bedste såtidspunkt er i maj eller september.

Alternativt kan du grave græstørven af fra bunden af hjulsporene og genbruge på toppen af det løsnede. Dette vil sikre at din græsplæne straks vil have et ensartet udtryk, da tørven jo ligner resten af netop din græsplæne. Ved at så græs i sporene, vil de helt klart se anderledes ud i nogle år, inden det kommer til at ligne resten af plænen.

2. Den nemme løsning

Den knap så gode, men nemmeste løsning, er at fylde hjulsporene op med anden jord og til sidst så græs. Det løser ikke problemet med den komprimerede jord, men fjerner snublerisikoen.

Komprimeret jord løsner ikke sig selv. Visse planter kan løsne komprimerede lag i jorden. Det er især planter fra kålfamilien, der har dybdeborende rødder. Nogle eksempler er raps, sennep, olieræddike og, ja, diverse kål. Det vil næppe være muligt at få disse til at spire i græstørven i bunden af hjulsporene, men du kan vælge at så dem i den nye jord du har fyldt sporene op med og så vente med at så græs til næste år. De jordløsnende planter skal bruge mindst en vækstsæson til løsnearbejdet. Det vil sige, hvis du sår dem primo september, hvilket er et udmærket tidspunkt, kan du så græs næste år i september. Det kan blive et festligt indslag i haven! Bedste virkning opnås, hvis planterne hindres i at blomstre. Hver gang de står i knop, klippes toppen af. Dette stimulerer fortsat stor rodaktivetet og hindrer selvsåning, som dog næppe bliver et problem i en græsplæne.

For at opsummere, så er der fire måder at løse problemet på

  1. lade en minigraver løsne jorden i hjulsporene og derefter så græs
  2. løsne jorden med en gravegreb og enten så græs eller genbruge græstørvene fra bunden af hjulsporene
  3. bare fylde hjulsporene op med jord og så græs
  4. fylde hjulsporene op med jord, så jordløsnende grøngødning, vente en vækstsæson inden der sås græs

Med venlig hilsen
Hanne Søgård
Jordbrugsteknolog Landskab og Anlæg, anlægsgartner og konsulent

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

ECOstyle A/S

Plænegødning, AQUA-Kalk, mosmiddel

FAUSOL A/S

HORNUM græsfrø: Kvalitets græsblandinger

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Græsplænen > Kan hjulspor i en græsplæne »løftes«?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider