Spørg eksperterne

Hvordan forbedres en meget sandet jord?

Der er i 1997 anlagt en række højbede på et tidligere flisedækket areal på vores skole. Så vidt jeg ved er der dengang tilført en del champignonmuld, men jorden er ikke siden tilført ret meget og den er temmelig sandet de fleste steder. I nogle af bedene er det næsten kun ukrudt, der vil trives.

Vi vil gerne øge dyrkningsmulighederne ved at tilføre noget naturgødning (animix). Men kan/bør vi forbedre jordstrukturen ved at blande noget spagnum eller nogle sække planteskolejord i bedene? Hvad er bedst?

Med venlig hilsen
Lars Hjul Jakobsen, Højbjerg, august 2002

Svar

Det bedste I kan gøre for at forbedre jordstrukturen og dermed jordens dyrkningsværdi er at tilføre jorden organisk stof. På dén måde opbygges den såkaldte humusstruktur, der er langt bedre til at holde på vand og næring. Nøgen jord er ufrugtbar jord! Det betyder, at der skal dyrkes efterafgrøde samt være jorddække mellem rækkerne for at mikroorganismer orm m.v. har noget at arbejde med. Her i august sås hurtigst muligt efterafgrøde, f.eks havre, rajgræs, olieræddike eller vintervikke som vokser sæsonen ud og opbygger krummestrukturen. Efterafgrøden fastholder jordens næringsstoffer i rodzonen og omdanner solenergi til organisk stof. Kvælstofsamlende planter som vikke, kløver eller gul lupin bør indgå da de fanger og omdanner luftens indhold af kvælstof til plantetilgængelig form.

Frøblandinger kan bl.a. fås i den Økologiske Have i Odder eller I kan udså frø fra en pose billige fuglefrø (solsikke eller vildtfugleblanding). Disse afgrøder skal nedvisne og på voksestedet og bruges som vinterdække.

Det er gælder egentlig om at »gøde jorden« frem for at gøde planterne. Disse vil trives, hvis jorden er god.

På sandjord er det en god idé at dyrke en 1/3–1/4 af arealet med bælgplanter (f.eks hvid- eller rødkløver eller vintervikke+olieræddike) der fanger tilstrækkeligt med kvælstof til sædskiftet. Bede med disse afgrøder roterer fra år til år. Alternativet er at tilføre kvælstof udefra i form af nældeudtræk eller fjerkrægødning.

Animix angives at være en organisk gødning. Men producenten opgiver ikke indholdets oprindelse og gødningen har et bemærkelsesværdigt stort kvælstofindhold (N) i forhold til andre gødninger. Det anbefales at bruge økologiske gødninger af kendt oprindelse (F.eks Pindstrup, Økologisk Havegødning eller Weibulls Natur Gødning), der ikke er beriget med uorganiske forbindelser. Vær opmærksom på at visse gødninger kan hidrøre fra burhøns (komposteret kyllinge-/fjerkrægødning).

Du kan se en oversigt over organiske gødninger i tidsskriftet Praktisk Økologi nr. 4/2000. I dette nr. er en artikel med gode tabeller.

Med venlig hilsen
Henrik Ahlmann
Økologisk Havebrugskonsulent

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Ukrudtshajen

Rullerenser – hjulhakke – såmaskiner

Ormeposten

Bestil kompostorme fragtfrit

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Jord > Hvordan forbedres en meget sandet jord?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider