Spørg eksperterne

Hvad fejler mit morel- og mit piletræ?

Hjælp – min moreltræ og mit piletræ er sygt. Der er slet ikke så mange blade på træerne som der plejer og det ser ud til at træerne mister liv. Når jeg kigger på bladene, er der små runde røde cirkler på med en hvid prik i midten. På piletræet er der de samme prikker og de yderste dele af grenene er visnede.

Med venlig hilsen
Marianne Tamberg, juni 2003

Svar

Din træer er angrebet af bladpletsygdomme, sandsynligvis forskellige, da en række svampe er artspecifikke, andre bredsprektrede. Hvis træerne er store og hele kronen viser tegn på angreb kan du ikke gøre så meget, andet end at vente på at træerne kommer sig.

Med hensyn til de visne skudspidser på pil, tror jeg at dit piletræ har fået pileskurv, Venturia saliciperda, hvilket netop kan resultere i at skud visner og bladene falder af senere på sæsonen. Svampesygdommen er beslægtet med æbleskurv men er knyttet til arter i pilefamilien, herunder troldpil. Der er ikke meget at gøre, dit træ kan være modtagelig fra naturens side. Kun i flere på hinanden efterfølgende år kan sygdommen svække træet så meget at det går ud. Det er primært et kosmetisk problem. Sørg, hvis du kan, for at klippe angrebne skud bort så sygdommens spredning reduceres.

Også på kirsebær skal du afklippe skud og grene med visne blade og grene, hvis det er tale omokale angreb. Morel kan både dække over skyggemorel, Prunus cerasus, og flere dyrkede sorter af sødkirsebær, Prunus avium.

Hvis det på morellen er étårige skud, der visner, er det en anden svampesygdom i skikkelse af grå monilia, Monilia laxa, som er på spil. Angreb af denne sygdom, der primært er knyttet til stenfrugter, medfører, ud over at etårige skud visner, først i form af enkelte blomsterklaser, senere skud og blade. Hvor visne blade bliver hængende, kan angrebet få træet til at se meget forkomment ud. Sygdommen overvintrer i skuddene og infektionen sker gennem blomsterne, hvor svampesporerne trænger ned igennem griflen og angriber selve skuddet, hvorefter dette dør. Det er vigtigt at fjerne angrebne partier og skud, for at holde spredning i ave. Denne sygdom er ikke knyttet til bladpletterne.

Sygt afklip fra begge træer skal destrueres ved afbrænding.

Med venlig hilsen
Henrik Ahlmann
Økologisk Havebrugskonsulent

Kommentarer

Der er 3 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Plantesygdomme > Hvad fejler mit morel- og mit piletræ?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider