Spørg eksperterne

Bør vi bruge husholdningsvand i en lille havedam?

Vi skal lægge ny terrasse til foråret og i den anledning vil vi høre, hvordan vi forholde os, hvis vi vil have et nedsænket rektangulært vandbassin på omkring 2 meter i længden og 50 cm i bredden. Det skal ikke være ret dybt, for vi har frøer og tudser som ikke må drukne. Det skal bare enten være et stille vand, eller også med pumpe, så vandet stille risler afsted. Vi er klar over fremgangsmåden med sand, fibertex, plast, fibertex, blød cement og nedlæggelse af klinkerne i dette. Men hvor dybt skal det være, og hvad med kalk fra husholdningsvandet, som fyldes i? Bliver der kalkrande og hvad skal det fjernes med, for at fugle og andre dyr ikke bliver syge af at drikke vandet?

Med venlig hilsen
Mona Ibsen, februar 2003

Svar

Når naturligt forekommende padder skal trives, er det vigtigt at tage udgangspunkt i, hvordan naturlige vandhuller er opbygget. Her er fødeemner som insektlarver, snegle og krebsdyr en væsentlig faktor og som I allererede er klar over ikke mindst en fordelagtig opbygning og beplantning af dammen. Dybden kan variere, men det vigtigste er, at gennemsnitsdybden er mindst 30 cm, så voldsomme temperatursvingninger undgås. Det gøres ved at holde stor dybde i midten eller på ét sted, og lavere dybde mod kanterne, så padderne kan komme op, hvis de falder i. Samtidig er det en god idé, at lægge sten, der stikker ned under vandoverfladen, så de kan kravle op på dem. Padder forestrækker desuden fugtig/sumpet vegetation, hvor de både kan opholde sig og kravle op igennem. Bassinets kunstige bund opbygges af lerjord, grus, perlesten, større sten og eller spagnumblokke/akvariemuld, som planterne placeres i. I bør anvende deciderede potter eller trærammer til planterne.

Med hensyn til vandet vil jeg klart foreslå, at I benytter regnvand til opfyldningen. Vandværksvand indeholder flere mineraler, hvilket kan give problemer med algevækst fordi næringsværdien er højere i dette. En regnvandstønde er en god idé, så har I dels en vandressource til efterfyldning og dels til vanding andre steder i haven. Nedbør er mere sur, hvilket ud over et lavere kalkindhold også hæmmer algevækst. Alternativet til regnvandstønden er at koble en slange til husets nedløbsrør.

En hu-hej løsning for et flot resultat på en weekend med postevand minder ikke meget om paddernes naturlige habitater. Decideret sænkning af kalkindholdet kræver, at der tilføres syre, der binder kalciumionerne i vandet. Det kan ske i form af en anelse blåsten eller andre specialprodukter. Disse kan dog let fejldoseres. Blåsten tilføres i ½ tsk/5.000 liter! Regnvandet er helt sikkert at foretrække.

For at forebygge grønne alger senere er det en god idé ved rislen/rindende vand at lade det passere et mekanisk filter (nedgravet regnvandstønde tæt på, halvt fyldt med sand, halvt med groft sand). Tønden beplantes øverst med planter og nederst i bunden, hvor vandet føres ind, lægges en haveslange med med 25 små huller (2mm) for hver 10 cm, hvor vandet kan løbe ind til rensning.

Sørg for at låne en god bog om havebassiner med gode illustrationer og andre løsningsmodeller. Det betaler sig at gøre arbejdet godt fra start.

Med venlig hilsen
Henrik Ahlmann
Økologisk Havebrugskonsulent

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Birk & Barfod

Blomsterfrø i store mængder

Urtegartneriet

Biodynamiske duftgeranier.

Staudemarken

Stauder i potter.

Havearkitekt Lene Palmer

Havedesign i København og på Sjælland

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Prydhaven > Bør vi bruge husholdningsvand i en lille havedam?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider