Spørg eksperterne

Kan jeg lave en naturlig bæk og installering af have-dam?

Vi har en naturlig lille bæk der løber igennem vores have. Den er ca 50–100cm bred, 10–40 cm dyb, og vi prøver at holde den så »vild« så mulig. Dvs. fjerner kun sideskærm (?) i vandet når det bliver alt for tæt, slår ikke kanterne osv. Vi har mange frøer, tudser, salamander, guldsmede osv.

Vi vil nu også gerne have en lille havedam med fisk (Max ca. 150 cm × 150cm)
Oprindeligt ville vi prøve at holde det så naturligt som muligt (uden pumper osv) ved at udlede lidt vand fra bækken til denne med en slange/rør, og sætte en »overflyder«-slange/rør tilbage til bækken (med fint net på så fiskene ikke smutter).

Men vi er nu kommet i tvivl. Dels fordi (regn) vandet fra bækken kommer fra golfbane/landbrugsjord, dels fordi vi ikke ved om rør-systemet vil virke.

Måske skulle vi bare holde dammen helt separat?

Har I min noget erfaring her og kan give råd, eller kan anbefale nogen man kan spørge?

Med venlig hilsen
Tina Have Lauesen-Day, april 2017

Svar

Det er altid spændende at etablere småvandhuller og havedamme, hvor en rig fauna og flora kan etablere sig. Men netop dette projekt bør nok ændres en del, hvis det skal tilføre haven ekstra dyreliv.

Mange vandløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket indebærer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. I så fald vil det ikke være tilladt at lede vand derfra over i en havedam. Man bør i hvert fald tale med kommunen først.

Det kan være populært at holde guldfisk og andre fisk i havedamme. Fisk er interessante, men jeg synes som udgangspunkt, de hører naturligt hjemme i vandløb og større søer – ikke i småvandhuller. Jeg har oplevet mange tilfælde med fisk i havedamme, hvor de altid har ødelagt enhver naturlig økologisk balance i dette lille vandmiljø. Dvs. smådyrsfaunaen bestående af alskens hvirvelløse dyr har været meget fattig, fordi fiskene æder de små kræ. Padder vil heller ikke kunne trives dér, fordi deres yngel bliver ædt af fiskene. De eneste padder, der måske vil kunne yngle med succes, er skrubtudser, fordi deres haletudser er giftige. Der har heller ikke været mange undervandsplanter, som har kunnet trives. Selv de små hundestejler kan vi i den forbindelse kalde destruktive, fordi de æder alle smådyr og haletudser. Når en ejer af havedammen så har tømt den helt for at slippe af med fiskene, har der efterfølgende etableret sig et godt og rigt dyreliv, og padder har kunnet tilvandre.

Mit råd vil derfor være, at man undgår at udsætte fisk i havedammen, for så vil der være mulighed for at opleve et spændende dyreliv af bl.a. padder og hvirvelløse dyr. Under voldsomme regnskyl og skybrud går vandløb ofte over sine bredder. Hvis vandet fra dem hermed løber ned i vandhuller, vil disse reelt kunne blive ødelagt, fordi fisk kan kolonisere dem. Derfor anbefaler jeg, at vandhuller og havedamme etableres i behørig afstand fra vandløb, så vand fra disse aldrig vil kunne løbe ned i vandhullerne.

Med venlig hilsen
Henrik Bringsøe
Fugle og natur

Kommentarer

Der er 7 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Karma Shop DeLuxe

Nyd den stille rislen af vand.

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Vand i haven > Kan jeg lave en naturlig bæk og installering af have-dam?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider