Okulation med T-snit

Af Boi Jensen, podemester, De gamle sorter

T-snit-okulationen er en meget gammel formeringsmetode, hvor en knop med lidt bark sættes ind på en allerede plantet grundstamme. Det sker typisk fra midten af juli til midten af august på klargjorte grundstammer.

Metoden kan bruges på de fleste træer, hvor barken kan løsnes. Det kan man f.eks. ikke på eg og bøg. Metoden anvendes i haver mest til at pode en ønsket frugtsort på en grundstamme. Husk altid,at bruge de rigtige grundstammer til den enkelte art. Se mere i artiklen Podning af frugttræer.

Klargøring af grundstammer

Klargøringen er vigtig for, at barken vil løsne ordentligt. Klargøringen består dels i, at skud er fjernet på nederste 10 cm fra jorden, og dels i at grundstammerne har fået tilstrækkeligt med vand den sidste måned, så de er i god vækst, og dermed sikrer at barken løsner let. Ellers er det nærmest umuligt at lave T-snit okulation, hvorimod chip-budding stadig kan lade sig gøre.

Det er afgørende for et godt resultat, at der er god vækst i grundstammerne. God vækst betyder større transport af næring i barken, og dermed får knop og barkstykke tilført mere, og dermed overlever det bedre flytningen.

God hygiejne er en nødvendighed

Husk at forurening af bark, knop og i forbindelse med T-snittet hindrer tingene i at gro sammen, så jord m.v. skal holdes væk fra sårene, ligeledes okulerer man ikke i regnvejr uden af have en eller anden form for overdækning, så der heller ikke kommer vand i »såret«.

Klargøring af kviste til okulering

Knoppen skal tages fra en kvist af den sort, som man ønsker at pode, og det skal være fra en kvist fra denne sommer og med blade på.

Det er vigtigt at have kvistene klar, før der laves snit i grundstammerne. Den yderste tredjedel kasseres – den er måske for blød og dermed ikke modnet nok til, at formering kan lykkes. Bladene klippes af, så der sidder mellem en halv og hel cm tilbage. Det er vigtigt, at bibladene bliver fjernet helt, for ellers vil de gro videre, og okulationen vil oftest mislykkes.

podekvist til okulering

Klargøring af det et-årige skud fra et æbletræ, bladene er klippet af, så der sidder mellem en halv og hel cm tilbage Foto: Niels Ovesen og Boi Jensen

Den klargjorte kvist. Foto: Niels Ovesen og Boi Jensen

T-snittet

Det er bedst at lave T-snittet på sydsiden af grundstammen, så den podede plante får maksimalt lys, når knoppen er sat ind.

På grundstammen laves først et vandret snit, dernæst et lodret snit fra det vandrette 2–3 cm langt og nedad. Med bagsiden af okulerekniven eller et andet redskab, der ikke må være for skarpt løsnes barken til begge sider, og så skal knoppen gøres klar. Se venstre spalte med trin for trin-billeder af, hvordan man laver T-snittet.

T-snittet er nu færdigt og åbnet, klar til at sætte knoppen ind. Foto: Niels Ovesen og Boi Jensen

Klargøring af knoppen

Så skæres fra øverste knop: omkring 1 cm under knoppen sættes kniven maksimalt halvt ned i grenen og et stykke parallelt med grenen – så trækkes der og du får både bark og træ med. Det er kun bark og knop, du skal bruge, så al træet fjernes, kan normalt nemt deles – ellers må kniven bruges.

Knop til okulering skæres.

Snit en halv til en hel cm under knoppen, et par mm ind i grenen og når der er snittet til og med knophøjde, rives resten af stykket af. Det betyder at vi altid starter øverst på pinden og går ned mod den tykkere del gradvist efterhånden som knoppene bliver brugt. Foto: Niels Ovesen og Boi Jensen

Knop til okulering trækkes af grenen.

Her trækkes knop med bark og splint af grenen. Foto: Niels Ovesen og Boi Jensen

Splinten fjernes – vær hele tiden opmærksom på ikke at sætte fingre på barksnitfladerne. Foto: Niels Ovesen og Boi Jensen

Podning i det T-formede snit

Bark med knop sættes ned i det T-formede snit, så knoppen vender opad. Hvis det er vanskeligt at skubbe knop med bark ned, kan knivens spids sættes i barken lige under knoppen, og med den kan barkstykket trækkes på plads.

Når barkstykke med knop er på plads, sidder knoppen knapt 1 cm under det vandrette snit, mens barkfligen for oven er for lang.

Knop sættes ind i T-snittet

Til venstre: T-snittet er åbnet. Til højre: Barkstykket er sat ned i T-snittet. Foto: Niels Ovesen og Boi Jensen

Nu laves der et vandret snit i barkfligen oven i det oprindelige vandrette snit på grundstammen. Nu kan den overflødige del af barkfligen fjernes, så knop og bark passer ind i T-snittet.

Lav en ekstra sikring ved at kontrollere, at knoppen stadig sidder på barkstykket. Hvis kvisten ikke har været modnet nok, kan knoppen rykkes ud sammen med træstykket, og så må du længere ned ad grenen, en knop ad gangen, til bark og knop følges ad.

Så skal såret lukkes. Det gøres enten med specielle okulerlapper eller med podeelastik – andre lignende materialer kan også bruges. Det er vigtigt, at der ikke kan komme vand i såret de 10 dage, som det ca. tager for, at tingene gror sammen, og at knoppen holdes fri, så den får lys.

De specielle okulerlapper er en gummilap med en metalkrampe. Den sættes fast om T-snittet så der ikke kan løbe vand ned ad stammen og under gummilappen. Hvis grundstammen er forholdsvis tyk, vanskeliggør det påsætningen, og så lykkes det nemmest, hvis der holdes 2 fingre på gummiet, hvor krampen sidder fast, så trækkes den løse ende af lappen rundt om grundstammen og klikkes fast i de 2 spidse ender af krampen. Okulerlappen fjernes normalt ikke, for den falder stort set altid af – om ikke andet, så når det nye skud kommer.

Tildækning af okulation

Til venstre: okulering er færdig. I midten: okuleringen er forsynet med et stykke okuleringsgummi med krampe til fastholdelse, skal sidde så der ikke kommer vand ind i såret. Til højre: mærkeseddel med sortsnavn er påsat, efterfølgende trykkes mærkesedlen i jorden, så teksten ikke falmer i sollyset. Foto: Niels Ovesen og Boi Jensen

En række okulerede træer hos forfatteren Boi Jensen, som driver planteskolen De gamle sorter. Foto: Niels Ovesen og Boi Jensen

Først vækst næste forår

Året efter, typisk først i april skæres grundstammen af nogle få mm over det vandrette snit. Nu viser det det sig, om knoppen har overlevet og giver sig til at skyde og laver det nye træ.

Skud på grundstammen fjernes, når du ser dem, og den nye stamme bindes evt. til en bambuspind.

En anden form for okulation er chip-budding, som kan udføres i hele juli og august.

Kommentarer

Der er 5 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Formering > Okulation med T-snit

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider