Gødningsmængder til køkkenhaven

Af Jens Solvang, hortonom

Kompost

Komposteret hestemøg, som er næsten helt omsat. Foto: Karna Maj

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvor stor en mængde gødning, man skal tilføre, når det drejer sig om kompost og dyregødninger. Og desuden er der stor forskel på de forskellige afgrøders krav. I tabel 1 og 2 nedenfor ses de normer, som landmænd og gartnere skal rette sig efter. Normerne retter sig både efter afgrøde og jordtype. Jo lettere jord, desto mere kvælstof må der tilføres.

Nødvendig mængde kvælstof

Hvidkål er en af de mest krævende afgrøder, da den producerer meget tørstof, og derfor kan den på sandjord tilføres op til 285 g N per 10 m². Gulerødder må derimod kun få 125 g N per 10 m². Bælgplanter skal ikke have kvælstof, da planterne optager det fra luften i de knolde, som hurtigt dannes på rødderne. Altså intet kvælstof til ærter.

Det er ikke meningen, at man skal udarbejde et komplet gødningsregnskab, men prøve at danne sig et overblik over, hvor megen gødning, der skal tilføres til f.eks. kartofler, kål, porrer osv. efter jordbund og den type gødning, man har til rådighed.

Ikke alt kvælstof frigives første år

I praksis frigives kun en del af den mængde kvælstof, som er opgivet i tabel 2, det første år. Resten frigives de kommende år – den såkaldte forfrugtvirkning.

Til de afgrøder, som har et lavt kvælstofforbrug – se tabel 1, kan man nøjes med forfrugtvirkningen efter f.eks. tilførsel til kartofler. Det gælder afgrøder som gulerødder, andre rodfrugter, ærter, salat og løg. Her kan man evt. tilføre supplerende kompost efter, at planterne er kommet i vækst.

For megen gødning giver dårlig fremspiring

Hvis man tilfører jorden for store mængder gødning, kan koncentrationen af opløste næringssalte (ledetallet) blive så højt, at frø spirer dårligt eller slet ikke.

Et regneeksempel på gødningsforbrug

I tabel 1 kan man aflæse, at der til kartofler på sandjord kan tilføres 146 g kvælstof til 10 m².

I kvæggødning uden for megen halm er der jvf. tabel 3 5,1 kg N per tons gødning – svarende til 5,1 g N pr. kg kvæggødning. Det simple regnestykke er at dividere 146 med 5,1. Resultatet bliver 28,6 kg kvæggødning til et kartoffelstykke på 10 m².

I praksis frigives der ikke denne mængde kvælstof i det år, man tilfører gødningen. Derfor skal mængden være større, hvis det er første år, man bruger husdyrgødning. Snarere 40 kg pr. 10 m².

Tabel 1: Norm for kvælstof til grønsager– g/10 m²

Totalmængder pr. år uden fradrag for eftervirkning af husdyrgødning og anden organisk gødning.

Sandjord Lerjord
Asier 135 110
Asparges 150 125
Bladselleri 215 190
Blomkål 255 230
Broccoli 215 190
Grønkål 165 140
Gulerod 125 100
Hvidkål 285 260
Kartofler 146 142
Kepaløg 165 140
Kinakål 195 170
Knoldselleri 235 210
Pastinak, rodpersille 165 140
Bladpersille 205 180
Porre 225 200
Rosenkål 240 215
Rødbede 180 155
Rødkål 265 240
Salat 165 140
Savoy- og spidskål 265 240
Spinat 120 95
Sukkermajs 155 130
Ærter 0 0

Kilde: Plantedirektoratets »Vejledning og skemaer 2000/01«. Heri findes også normer for fosfor og kalium for de enkelte afgrøder.

Tabel 2: Norm for kvælstof til bær, nødder og frugt – g/10 m²

Totalmængder pr. år uden fradrag for eftervirkning af husdyrgødning og anden organisk gødning.

Jordbær 80
Kirsebær 100
Solbær, ribs 160
Pærer 140
Hindbær 100
Æbler 140
Hassel 85
Blommer 100

Kilde: Plantedirektoratets »Vejledning og skemaer 2000/01«. Heri findes også normer for fosfor og kalium for de enkelte afgrøder.

Tabel 3: Indhold af kg kvælstof pr. ton gødning

Kvælstof kg/ton gødning
Kompost – haveaffald5
Kompost – husholdningsaffald12–17
Fast gødning – kvæg5,1
Fast gødning – so med grise7
Fast gødning – slagtefjerkræ26,9
Fast gødning – heste6,9
Fast gødning – får7,9
Ajle – kvæg5,6

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Rhododendron-Haven

Sænker jordens surhedsgrad

Ormeposten

Orme til kompostbeholderen

FAUSOL A/S

HORNUM gødning – det professionelle valg

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Gødning > Gødningsmængder til køkkenhaven

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider