Blodkløver

Af Jens Holmegaard, folkeskolelærer og cand.pæd. i biologi.

Blodkløver, Trifolium incarnatum, er en enårig overvintrende 50–70 cm høj kløver med opret vækst. Blomstrer i toppen af skud med smukke purpurrøde blomster.

Jordbund

Blodkløver er relativ fordringsløs og vokser i de fleste – ikke for tætte jorder. Fugtige og kolde jorder, som f.eks. tunge lerjorder eller sure sandjorder, er ikke velegnede. Blodkløveren ynder kalk i jorden.

Klima

Blodkløver kræver en del varme og har sit hovedudbredelsesområde i tempererede egne med milde vintre. Frostfølsomheden er dog moderat og meget afhængig af plantens udviklingstrin og vækstvilår. Den tåler en del frost, især i blandinger; ved 10° frost skades den. Planten overvintrer ikke, hvis den har været i blomstring.

Vækst

Særlig i varm jord (maj–juni) udvikles den hurtigt og danner en relativ kortvaring, men tæt, lav vegeation. I dette stadium konkurrerer den godt mod ukrudt. Under blomstringen lysner vegetationen. Udviklingen er meget afhængig af gode lysforhold.

Udsået før sankthans blomstrer den efter 10–12 uger ved højde på 30–40 cm. Blomstrende planter forveddes hurtigt og danner et tyndt vinterdække af sprøde, forveddede, nedliggende/oprette blomsterstængler. Udsået fra slutningen af juli – ca. 1. september overvintrer blodkløver som grønne rosetter. Sentudsåede planter busker sig mere end forårsudsåede.

I 2. vækstsæson blomstrer planten i slutningen af maj til midten af juni med 30–40 cm’s højde. Blodkløver udvikler hurtigt en middeldyb pælerod med en del side- og finrødder, som delvis trænger ind i spalter. Rodaktiviteten aftager under blomstring. Den hurtige rodudvikling kan fastholde en mekanisk løsning af jorden.

Blodkløver

En blodkløverplante har overlevet vinteren – her midt i maj. Foto: Karna Maj

Anvendelse

Som kortvaring hovedafgrøde skal den udnyttes før blomstring, da planten hurtigt forveddes, og blomsterstanden kan give fordøjelsesbesvær hos husdyr.

Som undersåning kan der eventuelt bruges foråsudsåning i vintersæd (hvede), når denne har nået 4–6 bladstadiet.

Bedst anvendes den som efterafgrøde, hvor den især har vundet påskønnelse som partner i den såkaldte »Landsberger-blanding« med italiensk rajgræs og vintervikke som øvrige bestanddele. Denne blanding er overvintrende og anvendes før rækkeafgrøder. Den overvintrende afgrøde opfodres før indmuldning.

Dyrkning

Blodkløver er ikke selvfordragelig – ej heller i forhold til rødkløver. Blodkløver kræver en dyrkningspause på 4–6 år. Anvendt i blandinger er problemet mindre. Ikke blomstrende planter omsættes hurtigt.

Noter om blodkløver

Højde50–70 cm
VækstmådeRoset, opret
JorddækkeTæt
LivsvarighedEnårig, overvintrende
KvælstofsamlendeJa
Føde til bierNektar, pollen
Føde til vild faunaUkendt
AnvendelseHoved- og efterafgrøde
Diverse oplysningerAngribes let af meldug

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Grøngødning > Blodkløver

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider