Perserkløver

Af Jens Holmegaard, folkeskolelærer og cand.pæd. i biologi.

Perserkløver, Trifolium resupinatum, er en enårig plante, som først har oprette, senere nedliggende til opstigende stængler, som når længde af 1 meter. Vegetationshøjde af bladene i roset ca. 60 cm.

Hovedkål i perserkløver

Perserkløver brugt som undersåning mellem hovedkål. Det kan blive nødvendigt at nedklippe kløveren af hensyn til kålen. Foto: Karna Maj

Jordbund

Fordringsløs og i forhold til alexandrinerkløver mere beskeden i krav til jordbund. Perserkløver trives på let sure til let alkaliske jorder – også på lettere, sandede voksesteder, blot der er tilstrækkelig jordfugtighed.

Klima

Vigtigste vækstfaktorer er varme og nedbør. Planten er moderat tørkefølsom. Ved langsom tilvænning tåler den nogen frost. I milde vintre kan sommerudsåninger overvintre.

Vækst

Blomstring i renbestand af perserkløver

Perserkløver bliver ved med at blomstre hele sommeren. Demobed i Den Økologiske Have, 15. aug. 2002. Foto: Karna Maj

Perserkløver har – mest udtalt i varm jord – den hurtigste udvikling blandt kløverarter. Den kan spire i løbet af et døgn og hurtigt dække jorden. Den har meget stor konkurrenceevne mod ukrudt og blandingspartnere. Planten er dagneutral og blomstrer gennem hele vækstsæsonen. Udsåninger før sankthans går i blomst efter 9–12 uger ved højde på 20–40 cm. Stænglerne er også under blomstring saftige og sprøde. Forlængelsen af de blomstrende skud betyder, at vegetationen går i leje, men den store bladmængde bidrager til fortsat god jorddækning. Selv tåler den ikke skygge. I efterårstiden anlægger nogle sorter overvintringsskud, dva. bladrige skud uden længdevækst. Dette behøver dog ikke at betyde en sikker overvintring.

Kan udsås til mod slutningen af august. Vinterdækket består af jordnært dække af forveddede stængler, som stort set omsættes i løbet af vinteren. Frø kan overvintre i jorden.

Roden er en enkelt middeldyb pælerod med relativt få side- og finrødder. Roden er svag og undviger fortætninger. God gennemrodning opnås dog ved tæt bestand.

Anvendelse

Som renbestand giver den en stor og letfordøjelig grønmasse med 20–25% protein i tørstof. Ved god vandtilgang kan der tages flere slet ved fuld blomstring – efter ca. 100 dages vækst. Som undersåning er perserkløveren problematisk, da den nem overgror eller bortskygges. God i efterafgrøder sammen med konkurrencestærke arter, f.eks. westerwoldisk eller italiensk rajgræs.

Purpurkål og perserkløver

Purpurkål er så høje, at perserkløver ikke overvokser dem. Foto: Karna Maj

På dette jordstykke med sene kål var der sået perserkløver ud som undersåning. Her var perserkløveren ved at overvokse kålen, og de var i gang med at klippe den ned. Billedet er fra 15. sept. 2003, Slottsträdgården i Malmö.

Dyrkning

Perserkløver tåler ret tidlig udsåning, da den spirer ved lav temperatur. Grønmassen omsættes hurtigt ved indmuldning.

Noter om perserkløver

Højde60–80 cm
VækstmådeRoset med opstigende stængel
JorddækkeTæt
LivsvarighedEnårig, sjældent overvintrende
KvælstofsamlendeJa
Føde til bierNektar
Føde til vild faunaHjorte og harer
AnvendelseHoved- og efterafgrøde
Diverse oplysningerMeget konkurrencestærk

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Grøngødning > Perserkløver

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider