Rødkløver

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Rødkløver, Trifolium pratense, er to-årig. I ungdomsstadiet har den langstilkede, trekoblede blade, som danner en roset. Under blomstringen dannes 20–100 cm lange opdelte skud. Rødkløver er forædlet til mange sorter, som varierer fra tidlige over middelsildige til sildige sorter.

Jordbund

Rødkløver stiller relativt store krav til jorden, hvis den skal udvikles optimalt. Den trives bedst på humusrige, dybe lerjorder med god vandtilgang. Den udvikles dårligt på humusfattige, lette og meget sure jorder. Rene kalkjorder og vedvarende fugt udelukker dyrkning af rødkløver.

Klima

Rødkløver trives i kølige, fugtige klimaområder. Tørke overleves, men med nedsat udbytte. En etableret bestand overvintrer, men unge planter er følsomme for frost.

Vækst

Rødkløver i blomstring

Blomstrende rødkløver. Foto: Karna Maj

Under gunstige vækstbetingelser udvikles rødkløver hurtigt og dækker jorden med et tæt bladrigt plantedække. Under blomstring dannes lange, tunge skud, som let får bestanden til at gå i leje – og vegetationen lysner. Rødkløver har aggressiv vækst, som – særlig i ungdomsstadier – konkurrerer effektitvt mod frøukrudt. I efterårstiden kan en afblomstret bestand forurenes med rodukrudt. Det tidlige bladhenfald kan lysne for sent spirende ukrudt.

Udsået før begyndelsen af juli danner rødkløver et tyndt vinterdække af nedliggende, forveddede stængler fra blomstrende skud. Bladmassen omsættes, og planten overvintrer med en roset af grønne skud. Udsået i perioden fra midten af juli til begyndelsen af september overvintrer den som grønne skud.

Rødkløver har en kraftig pælerod med en del siderødder, som trænger ind i spalter og i nogen grad omspinder jordklumper. Rodmassen aftager under blomstring og frømodning, men genopbygges i den følgende væsktsæson, hvor planten når den største rodmasse. Rodudviklingen er dog meget afhængig af jordbundsforholdene. Plantens relativt store krav til jorden betyder, at rødkløver ikke i sig selv er god som jordforbedrer. Planten kan dog fastholde og udbygge kvaliteterne i en god jord.

Anvendelse

Rødkløvers værdi som foderafgrøde har givet den tilnavnet »foderafgrødernes konge«. Kløverarten er da også foretrukket som blandingspartner i de fleste flerårige kløvergræsblandinger. Her bidrager rødkløver med et stort udbytte i 1. og 2. vækstsæson, hvorefter bestanden som regel uddør.

Rødkløver egner sig som grønfoder, til afgræsning og slæt, og den giver et stort udbytte af godt foder. Ved slæt udnyttes rødkløver ved begyndende blomstring. Tæt afgræsning kan skade genvækst, og sen udnyttelse om efteråret kan ødelægge overvintring.

Som undersåning kan rødkløver udsås i renbestand eller som supplement til græsundersåning under vintersæd. Rødkløver udsås da tidligt på året – marts–april. I vårsæd undersås med rødkløver, når vårsæden er nået 2–3-bladsstadiet. På grund af den aggressive vækst er rødkløver problematisk som undersåning. I kølige, fugtige somre kan rødkløver ofte overgro hovedafgrøden og give problemer med kornhøsten. Sortsvalget bliver i denne situation meget afgørende. Efter afhøstning af dæksæden kommer rødkløverens aggressivitet til sin ret, når den gennemvokser den snittede halm og danner et godt miljø for omsætning.

Rødkløver som efterafgrøde skal sås så tidligt som muligt. For en god udvikling kræves en skånende jordbearbejdning, som efterlader et såbed med god vandtilgang.

Både i renbestand og i blanding er rødkløver en god forfrugt til alle krævende afgrøder.

Dyrkning

Rødkløver er meget lidt selvfordragelig. Hestebønne i sædskiftet kan ligeledes give problemer. Der anbefales en dyrkningspause på 6 år, når der er tale om renbestand.

Nogle sorter tåler meget tidlig udsåning, men de fleste kræver en jordtemperatur på 7°. Såbeddet skal være findelt, fast og ukrudtsfri. Rødkløver tåler nedklipning flere gange i vækstsæsonen, men den er følsom for sen udnyttelse.

Om efteråret forkortes hovedroden og trækker de overvintrende skud ned i jorden. Overvintringen kan derfor fremmes ved tromling eller sammentrædning af jorden af græssende dyr. Herved sikres, at bladrosetten trækkes så langt ned i jorden, at overvintringen sikres. Også om foråret har en rødkløverbestand gavn af tromling.

Noter om rødkløver

Højde40–80 cm
VækstmådeRoset, opstigende
JorddækkeTæt
LivsvarighedToårig/flerårig
KvælstofsamlendeJa
Føde til bierNektar, pollen
Føde til vild faunaHjorte og harer
AnvendelseHoved- og efterafgrøde (undersåning)
Diverse oplysninger»Foderafgrødernes konge«

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Grøngødning > Rødkløver

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider