Ny forskning om kartoffelvirus

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Kartoffelvirus Y er den mest udbredte virus i kartoffeldyrkningen i Danmark. Når kartoflerne angribes giver det tab både i antal knolde og i udbyttet.

Kartoffelvirus Y opdeles i flere typer, og ikke alle er lige tabsgivende. Den oprindelige kartoffelvirus Y er den mest tabsgivende, og den kan give op til 40% udbyttenedgang.

Der er forskel på, hvor kraftige symptomer den enkelte kartoffelsort reagerer med. Det er et samspil mellem hvilke gener, den enkelte kartoffelvirus type har, og kartoffelsortens genetiske baggrund, bl.a. indhold af resistensgener.

Forsøg med kartoffelvirussmitte hos fem kartoffelsorter

Kartoffelafgiftsfonden har finansieret forsøg med kartoffelvirus Y, som i forskerkredse benævnes PVY. Undersøgelsen omfatter sammenligning af udvikling af symptomer i fem kartoffelsorter smittet med PVYO, PVYN, PVYC, PVYNTN og PVYW og deres indflydelse på udbytter.

I forsøget blev anvendt læggeknolde høstet fra planter, som var smittet med de udvalgte PVY-linier året før. PVYO er den oprindelige og mest tabsgivende. PVYNTN er en nyere linie, som også kan give store tab, hvis der forekommer angreb på knoldene.

De fem sorter i forsøget var: Fakse, Folva, Kennebec, Royal og Saturna. Bl.a. viste forsøget, at sunde toppe af Fakse gav et noget højere udbytte end sorten Folva, men når planterne var inficeret med de forskellige virustyper, var der et meget mindre tab hos Folva.

Grøn viden om kartoffelvirus Y

Man kan læse mere om forsøget og kartoffelvirus Y i publikationen Grøn Viden nr. 001 fra 2012 Kartoffelvirus Y – Symptomer og indflydelse på udbytter i fem kartoffelsorter. Rapporten er udarbejdet af: Steen Lykke Nielsen, Mogens Nicolaisen og Lars Bødker.

I publikationen kan man se udbyttetabeller for forsøget, og tabeller med antal knolde. Desuden er der fotos af, hvordan de forskellige viruslinier angriber de forskellige kartoffelsorters blade.

Undgå at avle videre på inficeret materiale

Hvis man tager egne læggekartofler fra, er det vigtigt ikke at bruge kartofler fra planter, hvor man har bare en mistanke om, at der er virusinfektion. Det kan være svært at se symptomerne på de nye typer af kartoffelvirus, og det bekymrer kartoffelkontrollørerne, der skal holde øje med marker med læggekartofler for at sikre sunde læggekartofler til avlere og haveejere.

Kartoffelvirus

Det er en god ide at holde godt øje med kartoffeltoppene. Hvis der dukker symptomer op som her, der giver mistanke om kartoffelvirus, er det vigtigt ikke at sprede smitten med redskaber osv. Og man bør selvfølgelig ikke bruge knolde herfra til læggekartofler. Foto: Karna Maj

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Plantesygdomme > Ny forskning om kartoffelvirus

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider