Kompost fra genbrugspladsen til højbede og krukker

Af Julie Priess Hansen, agronom, Julie Priess Hansen

Hvis du ikke har mulighed for at lave din egen pottemuld, eller har brug for større mængder til f.eks. højbede, end du selv kan fremstille, så kan du overveje at hente kompost på genbrugspladsen.

I denne artikel kan du se, hvordan du kan bruge kompost fra din lokale genbrugsplads til at lave pottemuld til højbede og større krukker og plantekummer. Og hvordan du kan teste om komposten på din lokale genbrugsstation er af den rette kvalitet til højbedsjord og pottemuld.

Der er nemlig stor forskel på kvaliteten af komposten fra landets mange genbrugspladser, og ikke alle genbrugspladsernes kompost kan bruges til pottemuld. Andre kan godt bruges, men skal blandes op med sand og muldjord. Nogle få kan bruges rent.

Komposten fra genbrugspladserne er ikke velegnet til såjord og pottemuld til små krukker og potter. Hvis du vil lave dette skal du i stedet læse artiklen Lav din egen såjord og pottemuld.

Højbede med grønsager dyrket i kompostblanding

Kompost fra genbrugspladserne kan bruges til at lave jord til højbede. Hvis komposten er ren, skal du blande den med muldjord med krummestruktur samt harpet sand. Foto: Bolette Crossland

Sådan skal komposten se ud for at kunne bruges

Ikke alle genbrugspladsernes kompost er velegnede til blandinger til pottemuld til højbede og større potter og krukker. Tag ud til genbrugspladsen og kig på komposten. Hvordan ser komposten ud?

  • Ligner komposten muldjord med krummestruktur? Så kan du bruge komposten. Krummestrukturen kan sammenlignes med brødkrummer. Komposten er mørk og består af fine partikler eller krummer.
  • Er komposten kold og fugtig? Så kan du bruge komposten. Hvis komposten er kold, er det et tegn på, at den er færdigomsat, og der ikke vil ske fortsat nedbrydning af komposten.
  • Hvis komposten er helt tør, kan du ikke være sikker på, om den er færdigomsat – også selvom den ikke føles varm. Det skyldes, at den forsatte nedbrydning af komposten er forhindret af mangel på vand til nedbrydningen. Du kan teste, om dette er tilfældet ved at fugte komposten. Hvis den stadig ikke er varm at føle på dagen efter, kan den bruges.

Men du kan ikke bruge helt ren kompost til pottemuld, også selvom den opfylder kravene ovenfor. Komposten har et for højt indhold af mineralske salte, pH er for høj, og den er for finkornet og kompakt. Derfor skal du blande komposten med muldjord og sand.

Velomsat kompost fra genbrugsplads

Kompost fra Affald Varme Aarhus genbrugspladser. Komposten er mørk og velomsat. Den ligner muldjord med krummestruktur. Inden den kan bruges i højbede skal den blandes med muldjord og harpet sand. Foto: AffaldVarme Aarhus

Sådan må komposten ikke se ud

På nogle genbrugspladser er komposten brunlig og ligner mest af alt halvt omsat træflis. Komposten er også lidt varm at føle på. Denne type kompost kan du ikke bruge, da den ikke er færdig med at blive nedbrudt. Den fortsatte nedbrydning er uønskelig i jordblandinger, fordi kvælstoffet bruges til nedbrydningen og derfor ikke er tilgængeligt til planternes vækst. Denne type kompost er god at bruge som jorddækning i din køkkenhave i rodzonen omkring buske og træer.

Må der være grenstykker i komposten?

Hvis det meste af materialet i komposten ligner muldjord og komposten er kold, gør det ikke noget at der er lidt grenstykker i komposten. Grenstykkerne vil kun blive nedbrudt meget langsomt i din færdige pottemuldsblanding. At de ikke allerede er nedbrudt skyldes at mikroorganismerne i komposten simpelthen ikke kan nedbryde dem fordi de har en hård og grov struktur. De små grenstykker op til et par cm længe kan ligefrem være en fordel i pottemuld til højbede og større potter og krukker. De medvirker til at gøre jorden mere luftig. De større grenstykker bør du si fra.

Opskrift på færdig jord til højbede og større potter

Du kan lave pottemuld til højbede og til større potter og krukker ved at blande følgende ingredienser:

  • 2 dele ren kompost fra genbrugspladsen
  • 2–3 dele sand
  • 4 dele muldjord

Nogle gange er komposten på genbrugspladserne allerede blandet med sand, muldjord eller begge dele. Så skal mængden af muldjord og sand du selv blander i være mindre, så det svarer til blandingsforholdet i opskriften ovenfor. Du kan spørge pladsmedarbejderen, men det er ikke sikkert, at de har præcist kendskab til kompostens blandingsforhold. Så må du ringe til affaldsselskabet og bede om at tale med den person, der er ansvarlig for kompost på selskabets genbrugspladser.

Muldjord og sand til din blanding

Du skal være opmærksom på kvaliteten af den muldjord, du bruger. Muldjorden skal have et højt indhold af organisk materiale og have en stabil krummestruktur. Det vil sige, at jorden skal ligne brødkrummer. F.eks. vil en løs køkkenhavejord, der har været tilført kompost hvert år, kunne bruges. Hvis du ikke har adgang til dyrkningsegnet jord, kan du købe muldjord på nettet.

Du skal også have fat i noget sand. Det er bedst, hvis sandet er harpet. Derved undgår du helt fine sandkorn. De fine sandkorn kan i værste fald stoppe større porer til og forhindre dræning og lufttilførsel.

Du kan læse mere om kvalitet af muldjord og sand i artiklen Lav din egen såjord og pottemuld. Og du kan læse om, hvor du kan købe det i artiklen Materialer til pottemuld og såmuld.

Dyrkning i pottemuld med kompost fra genbrugspladsen

Hvis du følger opskriften ovenfor, vil du kunne bruge komposten til pottemuld i højbede og større krukker og potter. Men du skal vide, at:

  • Jorden er ikke så luftig som spagnum og anden pottemuld, du kan købe på planteskolerne. Den er også mindre luftig end jord blandet med din egen kompost. Dette kan give problemer i helt små potter og såbakker, hvor det er svært at sikre, at vand kan dræne frit. I større krukker og højbede dræner vandet bedre.
  • Genbrugspladskomposten er ikke så levende, som hjemmelavet kompost er. Det er blandt andet fordi, den er helt omsat. For at gøre jorden mere levende, kan du hen på vækstsæsonen topdresse dit højbed eller potte med halvt omsat og mere kvælstofholdigt kompost fra egen have eller halvt omsat dyremøg. Smådyr- og orme vil trække det ned i jorden og give liv til mikroorganismer og samtidig hjælpe til at bevare en god struktur i jorden.
  • Selvom komposten er blandet op med jord og sand har den stadigt relativt høje værdier for pH samt visse mineralske salte, hvilket kan føre til saltstress, som kan skade planternes vækst. Det gælder særligt for kalium og fosfor. Alligevel har mange praktikere gode erfaringer med at dyrke planter i det. Men brug ikke blandingen til såmuld. De små spirer og planterødder på kimplanter kan ikke tåle det høje indhold af salte.

Du kan bruge jord, som du har lavet af kompost fra genbrugspladsen, muldjord og sand i højbede, som de gør her i Ottilias have. Foto: Laura Ellsinger

Hvor kommer komposten fra?

Komposten på genbrugspladserne er fremstillet af kildesorteret og kværnet grønt affald fra haver og parker. Dvs. grenaffald fra beskæring og fældning, stammer og rødder, andet planteaffald som løv, ukrudt, nedfaldsfrugt, staude- og grøntsagstoppe, græs- og blomsterafklip mv.

Nogle affaldsselskaber får komposteret deres have-/parkaffald på store anlæg som årligt håndterer flere 100.000 tons haveaffald. Disse anlæg producerer kompost og muldjord til mange formål og kunder. Fx laver de jord til golfbaner og anlægsgartnere.

Kompost på genbrugspladsen

Komposten fra genbrugspladserne fremstilles af haveaffald på centrale komposteringsanlæg. Nogle af dem behandler flere 100.000 tons haveaffald om året. Haveaffaldet består primært af neddelte blade, grene og stød. Foto: AffaldVarme Aarhus

Hvordan er komposten fra genbrugspladsen lavet?

På de store centrale anlæg komposteres i kompostmiler, som er lange rækker med kompost. Milerne vendes jævnligt for at tilføre luft og blande komposten. Under komposteringen opnås meget høje temperaturer på over 55 grader. Så det damper voldsomt, hvis man stikker hånden ind i kompostbunken. De høje temperaturer dræber sygdomsfremkaldende bakterier, vira og ukrudtsfrø. Komposteringen tager mellem 8 måneder og 3 år. Komposten er finkornet, stabil og ligner jord. Denne type kompost er velegnet som materiale i blandinger til højbede og kummer.

I nogle tilfælde ejer affaldsselskabet selv de centrale komposteringsanlæg. Det gør f.eks. Affald Varme i Århus, hvor de sælger kompost, som er blandet med muldjord og sand. Andre modtager fra private firmaer som f.eks. RGS90 eller Solum-gruppen.Kompost kan også købes direkte hos disse firmaer.

Kommentarer

Der er 10 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Såjord og pottemuld > Kompost fra genbrugspladsen til højbede og krukker

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider