Plantning af hæk

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave og Sten Porse, pensioneret faglærer, myrica.dk

Havens hække kan være løvfældende, stedsegrønne, vintergrønne eller beholde det brune løv som bøgehækken gør. Når man skal plante nye hække, er det vigtigt at få planterne i jorden på det mest optimale tidspunkt, og plantetidspunktet er ikke det samme for stedsegrønne og løvfældende planter. Og der er også forskel på plantetidspunkter for pottede planter og barrodede.

Plantetidspunkt for stedsegrønne

De stedsegrønne skal etableres fra slutningen af august til et stykke ind i september, så rødderne kan nå at komme i gang inden vinter. Derved er der mindre risiko for svidninger i barfrostperioder. I foråret kan man plante fra midt i april til først i maj, men etablering kan være kritisk i varme og tørre forår.

De billige stedsegrønne barrodsplanter af taks leveres først i november, men vil normalt overleve vinteren ved den sene plantning. Her kan vandmangel i det tidlige forår dog give problemer.

Ved plantning af vintergrønne ligustersorter er det vigtigt, at planterne ikke har ligget længe på kølelager, da de så kan have svært ved at klare den første vinter godt nok. Der findes stadig gartnerier, hvor man kan få dem friskopgravet fra bed.

Plantetidspunkt for løvfældende

Løvfældende planter i potte kan plantes, når sommerhede og tørke er ovre i sensommeren, forudsat at de passes med vanding. Derimod bør de barrodede hækplanter først plantes fra sidst i oktober og allerbedst i de første uger af november, hvor de mister bladene, og hvor jorden stadig er så varm, at der når at blive dannet nye rodspidser.

Forbered plantestedet

Det er vigtigt at forberede plantningen godt ved at løsne jorden. Ved plantning af barrodsplanter er det nok at løsne jorden i spadens bredde og i et spadestiks dybde. Ved plantning af pottede planter løsnes der i ca. en halv meters bredde og en god spadestiks dybde, afhængig af potteklumpens omfang. Der skal være plads til at planten kan sætte nye rødder i den løsnede jord.

Vanding i forbindelse med plantningen

Det er vigtigt at jorden er god gennemfugtig ved plantningen. Gennemvand jorden grundigt før plantning – 30 l vand pr. m². Det skal gøres to dage før plantning, så jorden er godt afdrænet for overskydende vand inden plantning.

Hvis det er pottede hækplanter, skal både plantestedet og potteklumpen vandes igennem ca. to døgn før plantningen. Potteklumpens jord er som oftest spagnum, og spagnum vil tørre ud, da den »normale« jord på plantestedet har større sugekraft end spagnum. Ved disse pottede planter er det derfor væsentligt at holde den omgivende jord opvandet. Så den skal holdes under nøje opsyn i de ca. tre uger, der går, før rødderne har kontakt med jorden udenfor potteklumpen. Potteklump skal også holdes vandet efter plantning, da den som sagt risikerer at tørre ud. Det er bedst med få vandinger og god gennemvanding af potteklumpen i perioden frem til løvfald.

For at sikre, at hækken kommer i god groning i første vækstsæson, er det vigtigt at sørge for, at den ikke mangler vand. Læg evt. en siveslange ned i jorden langs hegnet, så det er let at få vandet i tide.

Antal planter pr. m

Der er forskel fra art til art, hvor mange planter, man skal bruge pr. løbende meter. Se antal i de to artikler: Gode arter til klippet hæk og Gode arter til fritvoksende hæk.

Plantedybde

Som grundregel skal alle planter sættes sådan, at deres rodhals er lige præcist i niveau med jordens overflade.

Når det gælder barrodede planter, kan man ikke bruge planteskolens plantedybde som rettesnor. Barrodede planter har ofte stået længe i indslag med jorden langt op ad stammer og grene.

Før plantning af pottede planter, som er blevet vandet nedefra på planteskolen, bør man fjerne de øverste 2 cm af potteklumpen. Ofte svarer det til at fjerne moslaget. På den måde får man bortskaffet eventuelle ophobninger af gødning (det kan også ske med organiske gødninger), og man får skaffet plads til, at potteklumpen kan dækkes med et 2 cm tykt lag af havejorden – uden at man begraver rodhalsen.

Størrelse på hækplanter

liguster rodnet

Almindelig Liguster er en velkendt hækplante. Her ses rodnettet af en kvalitetsplante i sorten ‘Liga’. Når man ser godt efter, bemærker man, at det trævlede rodnet ikke udspringer direkte fra rodhalsen, men først et stykke ude ad de tre-fire kraftige rødder. Det er et tegn på, at planten har været omplantet, hvad der giver den de bedste muligheder for at overleve efter udplantningen i hækken. Foto: Sten Porse

Hvis man skal plante ny hæk, kan man vælge en billig løsning med små/unge planter til en lav etableringspris, større/ældre planter, eller færdighæk til en høj pris. Her må man veje økonomi op mod ønsket om at få lukket for indsyn i haven hurtigt.

Planterne kan købes både i potter og barrodet – se mere at købe planter i artikelen Potte, rodklump eller barrodet

Hækplanter findes i flere højder, men prisen afhænger altid af højde og kvalitet. Der fås både barrodede og pottede hækplanter. Der er et mærkningssystem som angiver formeringsmetode, alder og højde. Højden angives i cm og typisk i disse intervaller: 20–40, 30–50, 40–60, 60–80 og 80–100 cm. Planternes alder angives med tal, adskilt af skråstreger. Det første tal angiver antal år som frøplante, det næste som priklet, og det sidste hvor mange år som udplantet. Der kan f.eks. stå 0/½/50–80 – planten er således ikke sået, men har stået som priklet i et år, udplantet i to år og er nu mellem 50 og 80 cm høj. Planter, der har været omplantet flere gange (ses af antallet af skråstreger), har udviklet et mere tæt og kompakt rodnet. Derfor er de lettere at etablere end de ikke-omplantede.

Det er ikke altid en fordel at vælge de højeste planter. En mindre og godt forgrenet plante er oftest at foretrække for en lang ranglet plante. De små størrelser har en forholdsvis større del af roden med sig end de store, og derfor har de lettere ved at komme i gang efter udplantningen i hækken.

Færdighæk er formet som hæk og har været klippet på siderne i et par år og sælges i højder på 1,5 eller 1,8 m. Antal planter pr. m er helt afhængig af art.

Tilfør ikke gødning ved plantning

Nyplantede hække har ikke godt af gødning. Det får dem kun til at sætte mere top i forhold til rod, og derved kommer de let i ubalance. Når først hækplanterne er kommet i vækst, kan de, især på sandjord, have brug for et gødningstilskud. Det gives bedst som en topdressing af kompost i løbet af foråret.

Trådhegn midt i hækken

Trådhegn

Det er en god ide at sætte et trådhegn i hækken ud mod vejen, hvis man har børn i haven, da det varer en del år, inden hækken bliver tæt. Foto: Karna Maj

Hvis man har børn, hunde, katte, høns og andre, som skal blive inde i haven, eller man vil forsøge at holde samme plus evt. fasaner, harer og ræve ude af haven, er det en god ide at sætte et trådhegn inde midt i hækken. De fleste hække tager jo nogle år om at vokse til og blive tætte. Og selv tilsynedladende tykke hække kan de firbenede og børn sagtens finde ud/ind igennem.

Eneste ulempe ved trådhegnet er, hvis man en dag skal rydde hækken, som til den tid vil have rødder og grene uhjælpeligt filtret ind i trådhegnet, som så skal klippes i stykker ved rydningen.

Mange ekspertsvar på hækspørgsmål

Her på Havenyt.dk har vores eksperter gennem snart mange år svaret på rigtig mange spørgsmål om at plante hæk. Se også alle spørgsmål og svar om Hegn og hæk.

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Robinie.dk – SkovTrup

Byg selv dit raftehegn med granrafter

Arresø Pil

Lodrette og vandrette pilehegn efter mål

BIOBYG– lidt mere levende

Organisk alternativ Lufttørret egetræ

Her er du: Forsiden > Inspiration > Hegn og hække > Plantning af hæk

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider