Sundere læggekartofler i 2012

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Vi skal snart til at tænke på læggekartofler, og så er det jo godt at vide lidt om den kvalitet, vi kan forvente, når vi køber kontrollerede læggekartofler i forårsmånederne i 2012.

Man skal være opmærksom på, at kontrollen af læggekartofler er en stikprøvekontrol og ikke en garanti for, at der ikke kan forekomme inficerede læggekartofler i de poser, vi køber med læggekartofler. Kasser derfor altid kartofler, som ser mistænkelige ud.

Læggekartofler

Læggekartoflernes kvalitet er vigtig, og derfor gennemføres der avlskontrol af læggekartofler. Foto: Karna Maj

Lavere forekomst af virus Y

Avlen var i 2011 fordelt på 86 sorter hos 93 læggekartoffelavlere, hvor der blev udtaget stikprøver.

Resultaterne fra avlskontrollen af læggekartofler er kommet og viser, at forekomst af virus Y i virusundersøgelserne (vinterafprøvning) af læggekartofler er lavere i 2011 i forhold til 2010.

Marksynet af læggekartofler sker i perioden 20. juni til 21. juli, og 7% af det totale areal blev kasseret, heraf halvdelen på grund af virus Y. Vi skal tilbage til 2001–2004 for at finde tilsvarende lave forekomster af virus på markerne med læggekartofler.

Der er i år ikke fundet ring- og brunbakteriose, og det er nu 8 år siden sidste fund af ringbakteriose.

Risikabelt at bruge spisekartofler som læggekartofler

Man har også undersøgt andre kartoffelarealer end til læggekartofler, og undersøgelsen af arealet af kartofler til konsum viste, at der er fundet levende kartoffelcystenematoder i 19% af prøverne i 2011. Det understreger risikoen ved at bruge spisekartofler som læggemateriale.

Mere information fra NaturErhversstyrelsen om læggekartofler

Læs pressemeddelelsen Sundere danske læggekartofler

Se NaturErhvervsstyrelsens beretning 2011

Mere information fra NaturErhvervsstyrelsen om Kartofler

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Inspiration > Nyheder > Sundere læggekartofler i 2012

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider