Drivhus gødet med jorddække

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala har Lena Gäredal og Bengt Lundegårdh lavet et 3-årigt forsøg med at gøde tomatplanter med jorddække. Målet var at udvikle effektive gødskningsmetoder til økologisk dyrkning. Metoder som gav mindst mulig udvaskning af næringsstoffer og et minimalt forbrug af energi til fremstilling og transport.

Forsøgsdesign

Tomaterne blev dyrket i lukkede bede, hvert forsøgsfelt var på 2,3 m² med en dybde på 17 cm. Heri dyrkedes 12 tomatplanter – de to var randplanter, de ti forsøgsplanter, svarende til en plantetæthed på 2,85 planter pr. m².

Man valgte et meget næringsfattigt vækstmedie for så tydeligt som muligt at kunne se effekten af jorddækket. Vækstmediet var kompost fremstillet af økologisk husdyrgødning, lerjord, gips og spagnum. Alle forsøgsfelter blev desuden hvert forår tilført ca. 20% ny næringsfattigt vækstmedie for at bedet stadig skulle indholde samme volumen jord. Den plantetilgængelige næring var lille i forhold til den, der bruges til konventionel dyrkning i jord:

ForsøgsjordKonventionel
Kvælstof (NO3-N)32 mg225 mg
Kvælstof (NH4-N)3 mg
Fosfor (P)45 mg150 mg
Kalium (K)215 mg270 mg

Jorddækkematerialerne

Forsøget bestod af følgende fire forsøgsfelter med hver 12 tomater:

  • kontrol – ikke tilført dækkemateriale
  • friskhøstet græs som jorddække
  • friskhøstet rødkløver som jorddække
  • friskhøstet blanding af rødkløver og græs som jorddække.

Dækkematerialet blev høstet med en plæneklipper udstyret med opsamler og straks spredt ud på forsøgsfelterne. Der blev tilført dækkemateriale 3–4 gange fra april til august. Hver gang et ca. 4 cm tykt lag. Mængde og indhold af det tilførte så f.eks. således ud i 1995:

Tørstof og NPK målt i g/forsøgsfelt

1995juniaug.okt.i alt

B: Græs

tørstof31344800322711161
kvælstof615839158
fosfor14161039
kalium9510687288

C: Kløver

tørstof59034020218812111
kvælstof13013268330
fosfor1711735
kalium12811042280

D: Græs og kløver

tørstof45274443270911679
kvælstof969553245
fosfor1514937
kalium11210964285

Kulturforhold

Nattemperaturen var 16–19° C og blev om dagen suppleret med 3–10° C. Luftfugtigheden var 65 + 10. Plantesygdomme blev biologisk kontrolleret.

Planterne blev overbruset med slange to gange om dagen (7.30 og 15.00) med 0,3–2,5 l vand pr. plante pr. dag (behovet blev målt ved en jordprøve).

Vækst og udbytte

Som det kan ses af nedenstående tabel, gav jorddække med kløver både de største tomater og størst udbyttet med 23,2 kg tomater pr. m². Et udbytte, som er næsten lige så stort som ved konventionel tomatavl i drivhus.

Men felt B med græsdække gav procentvis et lidt højere udbytte af 1. klasses tomater. Felt C med kløverdække havde et forholdsvis højere antal revnede frugter end de andre to.

Risiko for tab af nitrat

Udbyttemæssigt er der ingen tvivl om, at kløverdækket er det bedste. Men det var også her, der var størt risiko for udvaskning af nitrat. Der blev målt på det drænvand, som fremkom ved overvanding. Det blev undersøgt for kvælstof, både som nitrat og ammonium, og for fosfor og kalium. Men det var kun på nitratmålingen, at der var de store forskelle mellem forsøgsfelterne – her målinger fra 94 og 95:

Indhold af nitrat (NH3) i drænvand fra forsøgsbed, målt i mg/l

1994apriljuniaugustoktober
A: Kontrol33,81,5 1,91,3
B: Græs95,82,11,84,1
C: Kløver92,69,710,74,0
D: Gr. + kl.100,73,11,94,2
1995apriljuniaugustoktober
A: Kontrol3,11,82,75,0
B: Græs39,73,78,68,0
C: Kløver86,540,460,8107,4
D: Gr. + kl.75,214,16,17,2

De høje tal i april skyldes, at der er sket en omsætning af vækstmediet i vintermånederne, hvor temperaturen i drivhuset blev holdt på 11° C, og der desuden blev tilført supplerende vækstmedie til forsøgsfelterne.

Samme vækstmedie i tre år

Den forholdsvise lille mængde dyrkningjord blev ikke udskiftet, kun suppleret. Her ses udvikling i udbytter for de fire felter, målt i kg pr. plante:

199319941995
A: Kontrol2,94 kg2,42 kg2,00 kg
B: Græs4,44 kg3,09 kg3,96 kg
C: Kløver5.55 kg5,89 kg5,61 kg
D: Græs + kl.5,34 kg4,91kg4,35 kg

Konklusion

Hovedkonlusionen på forsøget er, at det er muligt at dyrke i begrænsede bede, og at produktionen kan baseres på lokalt produceret jorddække. Forskerene påpeger i deres konklusion, at det til brug i praksis vil være vigtigt at tilføre det rette forhold mellem græs og kløver, så tilførslen passer til behovet.

Plantelængder

apriljuniaugust
A: Kontrol109 cm162 cm187 cm
B: Græs111 cm243 cm332 cm
C: Kløver111 cm275 cm420 cm
D: Græs og kløver108 cm254 cm382 cm

Frugtudbytte pr. m²

apr.aug.okt.umodnei alt
A: Kontrol3,4 kg2,3 kg1,0 kg0,1 kg7,0 kg
B: Græs5,0 kg7,5 kg4,1 kg0,5 kg16,9 kg
C: Kløver4,7 kg11,0 kg6,8 kg1,0 kg23,2 kg
D: Græs og kl.5,0 kg10,0 kg5,3 kg0,8 kg20,9 kg

1. kl. frugt pr. m²

i alt
A: Kontrol4,3 kg
B: Græs12,8 kg
C: Kløver17,1 kg
D: Græs og kløver15,3 kg

Gennemsnitlig frugtvægt

i alt
A: Kontrol58 g
B: Græs67 g
C: Kløver73 g
D: Græs og kløver72 g

Antal revnede frugter pr. m²

juniaugustoktober
A: Kontrol0,50,71,2
B: Græs2,54,26,2
C: Kløver2,721,317,0
D: Græs og kløver2,09,718,8

Kilde: Lena Gäredal og Bengt Lundegårdh: Ecological Cultivation of Greenhouse Tomatoes in Limited Beds Fertilized with Locally Produced Mulches: Effects on Growth and Yield. Biological Agriculture and Horticulture 1998, Vol 16, pp. 173–189.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Bjarne’s frø og planter

ECO Slider drivhuse-kvalitet i top

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Gartneri Toftegaard

Øko planter til den spiselige have

Solsikken

Alt til den økologiske have

Hobbydrivhuse.dk

Invistering i din egen trivsel

Her er du: Forsiden > Køkkenhaven > Drivhuset > Drivhus gødet med jorddække

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider