Hvad gik galt med bærrene?

Af Maren Korsgaard, hortonom, økologisk konsulent, www.kagerup5.dk

Bærbuske er nemme at dyrke, men de kan hjemsøges af forskellige sygdomme og skadedyr. Her får du et overblik over nogle af de mest almindelige, og hvordan de kan forebygges eller bekæmpes.

Bladhveps på stikkelsbær

Stikkelsbærbladhvepsen (Nematus ribesii) har flere generationer, og larverne kan optræde i så stort et antal, at de afløver busken, mens du vender ryggen til. Larverne er livlige og meget iøjnefaldende, og det ser voldsomt ud. Man må trøste sig med, at busken ikke dør af at blive afløvet, men skyder troligt igen næste år. Stikkelsbærbladhvepsen angriber ikke kun stikkelsbær, men også solbær og ribs.

Forebyggelse: Hvis du får øje på den første generation af larver i maj måned, kan du undgå opformering ved at pille larverne af. Kig i bunden af busken, her starter angrebet. Larverne kan evt. bekæmpes ved tre sprøjtninger med rovnematoder (Nemasys multi) på første generations larver. Sæt redekasser op til småfugle, de æder gerne larverne.

Lyng-læderskive på blåbær

Lyng-læderskive (Godronia cassandrae) er en svamp, der kan angribe blåbærbuske. Den danner aflange, rødlige pletter på barken, der skaller af. Ældre grene visner.

Forebyggelse: Hold kvælstofniveauet lavt, og fjern alle angrebne grene straks, du ser dem.

Meldug i bærbuske

Meldug i bærbuske kaldes også for stikkelsbærdræber (Sphaerotheca morsuvae). Navnet er aktuelt for de mest følsomme stikkelsbærsorter, som godt kan bukke helt under pga. meldug. Meldug angriber også solbær, hvor der også er store sortsforskelle på modtageligheden. Meldug ses først som en hvid belægning på skudspidser og blade, især på kraftige unge skud. Bærrene får også en hvidlig belægning, der efterhånden bliver brunsort. Det lægger en stor dæmper på stikkelsbærglæden.

Forebyggelse: Undgå kraftig kvælstofgødskning. Sprøjt evt. gentagne gange med 1% natron fra løvspring. Klip de angrebne skud af, så snart du ser dem. Dyrk robuste sorter.

Bladlus på ribs

Ribsbladlus (Cryptomyzus ribis) ses som røde, buklede blade på ribsbuske i maj–juni. Tag det roligt, de gør sjældent større skade.

Knopgalmider på solbær

Solbærknopgalmider (Cecidophyopsis ribis) ses i solbær som kuglerunde, ærtestore knopper, der aldrig springer ud. Knopperne er fulde af de mikroskopiske mider, der i foråret kravler ud og inficerer nye knopper. Midens største skadevirkning er, at de ofte medbringer smitte af virussygdommen ribbesvind. Den sygdom ses som skæve, deforme blade og gør busken gold.

Forebyggelse: Tjek solbærbusken hvert år i januar–februar. Hvis der er kuglerunde knopper, så fjern hele grenen fra haven. Hvis angrebet fortsætter næste år, bør du fjerne hele busken. Sorten ‘Ben Hope’ er ret modstandsdygtig mod solbærknopgalmider.

Filtrust på solbær

Filtrust (Cronartium ribicola) ses som orange pletter på bagsiden af solbærblade. Rustsvampen angriber både solbær og fyrretræer. Angrebet ser voldsomt ud, men skaden er ofte begrænset.

Forebyggelse: Dyrk robuste sorter.

Skivsvamp på ribs og solbær

Skivesvamp (Drepanopeziza ribis) ses ofte i solbær og ribs som små, mørke pletter på bladene. Angrebet begynder på de ældste blade og kan medføre tidligt løvfald og lavere udbytte det følgende år.

Forebyggelse: Fjern de nedfaldne blade inden foråret. Dyrk robuste sorter.

Fugle på bærbuske

Fugle, solsorte i særdeleshed, elsker bær. Hvis du vil have dine bær for dig selv, så kan buskene evt. dyrkes inde i et volierebur. Eller du kan dække dem med fuglenet, når bærrene begynder at skifte farve og bliver interessante for fuglene. Fugleskræmsler er også en mulighed, en ophængt CD, der bevæger sig i vinden og blinker i solen, skræmmedrager, en plastikugle – der er mange muligheder.

Læs mere om de gode bær

Dette er en del af en længere artikel om bær, skrevet af Marens Korsgaard og trykt i Tidsskriftet Praktisk Økologi 05 2022.

Resten af artiklen kan læses her:
Bær – havens sikre leverandører af delikate vitaminer >
Gode bærssorter >
Formering af bærbuske > Kommer i uge 48

Vil du gerne læse hele artiklen samlet og med det samme, kan du finde den i Landsforeningen Praktisk Økologis bladarkiv med de gamle Tidskriftet Praktisk Økologi, som du som medlem af foreningen har gratis adgang til.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Naturplanteskolen

Frugttræer og bærbuske, mange arter

Blomstergården

Frugttræer på vildstamme

Gartneri Toftegaard

Stort udvalg af frugttræer og bærbuske

Søkjærgård Samsø

Søkjærgård Samsø økologiske Skovlandbrug

Primabolig

Fældning af større og mindre træer

Bjarne’s frø og planter

Frø af spændende og eksotiske planter

Her er du: Forsiden > Køkkenhaven > Frugttræer og -buske > Bær, druer og figen > Hvad gik galt med bærrene?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider