Vinca skal bruges med omtanke

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Det danske navn er singrøn, men normalt bruger vi det botaniske navn Vinca i havesammenhæng. Vinca er en stedsegrøn halvbusk.

Der findes syv arter af Vinca, som vokser vildt i Europa, Asien og Nordafrika. I Danmark er kun et par arter fuldt hårdføre, mens andre arter bruges som potteplanter. Det er oftest liden singrøn, Vinca minor, der bruges i haverne. Men der findes også en kraftigere art stor singrøn, Vinca major. Singrøn kaldes også for vintergrøn, men dette er navnet på en helt anden vintergrøn art: Pyrola.

Fra sidst i april blomstrer Vinca med smukke blå blomster. Der findes også haveformer med hvide og purpurfarvede blomster. Og der findes sorter af både Vinca major og Vinca minor med brogede blade.

Stor singrøn

Stor singrøn, Vinca major, er en ca. 30 cm høj stedsegrøn halvbusk med nedliggende eller buede grene. Bladene er 3–7 cm lange og glinsende mørkegrønne. De blå blomster er 3–4 cm i diameter og blomstrer fra april og hen over sommeren. Arten er ikke fuldt hårdfør, og bladene kan svides om vinteren.

Liden singrøn

Liden singrøn, Vinca minor, bliver ca. 20 cm høj og er også stedsegrøn. De blomstrende skud er mere oprette, mens ikke blomstrende skud lægger sig hen ad jorden. Bladene er 2–3 cm lange og skinnende mørkegrønne. Blomsterne er lillablå og lidt mindre end hos stor singrøn, de er kun 2–3 cm store. Blomstringen strækker sig fra april og hen til september. Den er hårdfør, og den dækker jorden endog meget godt. Småløg overlever ikke i et bunddække af vinca, og selv buske kan påvirkes af konkurrencen.

En meget effektiv bunddækkeplante

Bunddække med Vinca minor en kold januardag. Foto: Karna Maj

Vinca er en meget effektiv bunddækkeplante. Den breder sig med nedliggende overjordiske udløbere, der slår rod. Udløberne kan være op til godt en meter lange. Planten kan således brede sig i alle retninger med ca. 1 meter på kun et år. Den kan på få år danne et meget tæt og næsten uigennemtrængeligt bunddække, hvor det kan være svært at færdes, da man let falder i udløberne. Udløberne fra især Vinca major kan også finde vej op i buske på området. Under jorden kan det blive næsten massivt med rødder.

Det må derfor tilrådes kun at bruge Vinca et sted, hvor man ikke skal færdes, og hvor der ikke skal vokse så meget andet end store træer og veletablerede buske.

Vinca kan dyrkes som enkelt plante

vinca klippe

På billedet til venstre ses udløberne fra sidste år og de nye skud. På billedet til højre er alle de gamle udløbere klippet af, så planten ikke kan brede sig. Foto: Karna Maj

Vinca er en smuk plante med smukke blå blomster, og man kan bruge den som enkeltstående plante eller i grupper, hvis man hvert år i starten af marts omhyggeligt sørger for at fjerne alle udløbere fra året før, inden de slår rod og danner en invasion med nye planter.

Hvis Vinca står i f.eks. et staudebed, og man ikke sørger for at få fjernet rankerne i tide, vil staudebedet meget hurtigt blive fyldt med vincaplanter overalt. Og det er efter nogle år et meget stort arbejde at fjerne dem – hele bedet skal graves op, da jord og andre planter er gennemvævet af rødder fra Vinca. Den udkonkurrerer i løbet af nogle år de fleste stauder i et bed.

Sorter af Vinca

Vinca major ‘Variegata’ har hvide bladrande og til dels hvide pletter.

Vinca minor ‘Alba’ har hvide blomster.

Vinca minor ‘Argenteovariegata’ har hvidlige pletter og bladrand og svag vækst.

Vinca minor ‘Atropurpurea’ har purpurrøde blomster og lang, åben vækst.

Vinca minor ‘Aureovariegata’ har gulbrogede blade, små blomster og svag vækst.

Vinca minor ‘Bowles Variety’ har ret lyse blå blomster.

Vinca minor ‘Gertrude Jekyll’ har tæt, flad vækst og hvide blomster, rigtblomstrende.

Vinca minor ‘Plena’ har dobbelte blå blomster

Kilde: Havens Planteleksikon. Træer og buske. Det danske Haveselskab.

Kommentarer

Der er 26 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Prydhaven > Bunddækkeplanter > Vinca skal bruges med omtanke

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider