En strand i haven

Af Jens Thejsen, konsulent, underviser og forfatter, www.jensthejsen.dk

Stranden er for mange det sted, hvor man ligger og er lækker i sommervarmen, og for nogle er stranden det optimale sted at gå tur, uanset vejr og årstider. Stranden kan give oplevelser på utroligt mange forskellige måder, fra det meditative ved at samle naturslebne sten, til det at se, mærke og blive blæst igennem.

Det kan være spændende at bruge stranden og kysten som udgangspunkt for en naturnær have. Det betyder ikke, at man kan få strandens oplevelsesverden hjem i haven, men man kan få små strandglimt, som kan gøre hverdagen sjovere, og haven lidt mere spændende.

En have på stranden

Den letteste måde at lave en strandhave på er naturligvis, hvis man bor ved stranden. Så kan man skabe en flot naturhave, ved ganske få indgreb.

Ofte handler det om at aflure den nærmeste strand: Se, hvad der gror. Undersøge, hvad der er naturlige strandplanter. Iagttage, hvordan der egentlig ser ud langs strand og kyst.

Man kan starte med at fjerne nogle af de mest kunstige planter, som står og mistrives eller dominerer i mange haver ved stranden. Med kunstige planter tænkes på planter, som slet ikke passer til miljø eller landskab. Når man fjerner træagtige planter, som er fremmede for stranden, bør det naturligvis gøres over flere år, så man ikke får lavet gennemtræk og blæst. Samtidig må man indplante danske træer og buske, som trives i kystmiljø. Det er f.eks.: skovfyr, vintereg, almindelig ene, bukketorn og klit­rose.

Det er en god ide at begynde med at fjerne rynket rose, Rosa rugosa, som ofte helt dominerer strand- og sommer­husgrunde. Denne indførte rose fra Kam­chatka og Nordkina er på mange måder flot og nyttig, men er så aggressiv, at den udkonkurrerer mange danske strandplanter. Det er ikke nok at klippe den ned, den skal graves helt op. Den kan erstattes med den danske klitrose, Rosa pimpinellifolia. Husk på, at den ikke må plantes helt det samme sted, da der så kan opstå jordtræthed. Klitrosen er ofte helt fortrængt fra det danske kystlandskab. Det er synd, da den både er smuk og passer godt til landskabet. Den blomstrer med cremehvide blomster og får hyben, som er helt runde og meget mørke.

En strand i haven

De fleste har en have langt væk fra strand og hav, men det kan alligevel lade sig gøre at skabe en sjov lille strandhave. Man tager afsæt i stranden: sten, grus, sand, tang og strandplanter. Heraf skaber man et naturnært haverum i haven. Det følgende er en lille ca. 1,5 m² strandhave midt i en lille byhave.

Strandhave

En kun halvanden kvadratmeter stor strandhave. I haven gemmer sig bl.a.: strandkål, strandmalurt, engelsk græs, bidende stenurt og asparges. Selv katten nyder den lille strandhave. Foto: Jens Thejsen

At skabe en strandbiotop

Hvis det skal lykkes at få strandplanter til at gro godt, må man starte med jorden. Man fjerner den gode overjord og bruger den et andet sted i haven. Har man ikke sandjord, skal der fjernes 30–50 cm jord. Hullet kantes med brædder, så væggene ikke falder sammen. Er det en stiv lerjord, er det naturligvis ikke nødvendigt. Man kan give strandbedet den form, man synes passer til haven.

Det meste af hullet fyldes derefter op med sand/grus. Det øverste 10 –15 cm lag fyldes op med rigtigt strandsand.

Planter i strandhaven

Når man har lavet jordarbejdet, kommer plante- og såarbejdet. Nogle af planterne kan man købe i planteskolen, f.eks. asparges, engelsk græs og nogle steder strandkål. Andre må man så, enten af frø høstet på stranden eller købt i butikkerne. Det er i hvert fald vigtigt at huske på, at man ikke må grave planter op på stranden, da flere af dem efterhånden er truet.

Gode planter at starte med er strandkål, strandmandstro, asparges, engelsk græs, bidende stenurt, sandløg og sand­frøstjerne.

Strandmandstro

Strandmandstro er en ikke særlig udbredt art, men den er ikke truet eller fredet. Foto: Karna Maj

Pleje af strandhaven

Strandhaven kræver ikke den store pleje, men man skal naturligvis fjerne uønskede planter, som forsøger at etablere sig, men det er en stor fordel, at det er let at luge i det løse sand.

For at få det lille strandplantesamfund til at fungere, er det en god ide at tage lidt tang med hjem til strandhaven. Tang giver gode vækstbetingelser for strandplanterne. Yderligere pleje er at udtynde enkelte planter, som bliver lidt for aggressive. Det er f.eks. strandmalurt, som er smuk og har en fin krydret duft og er god at sætte på snaps, men engang imellem må der gøres et indhug.

Ellers er det bare at gå og nyde den lille strand, se de mange grålige planter, mærke duftene, og så har man et sted at placere de mange småsten og muslingeskaller, man får samlet på de rigtige strandture.

Planter til strandbiotop

Følgende er eksempler på planter, som trives fint i en lille strandbiotop

Asparges, Asparagus officinalis. 60 –120 cm blomstrer i juni – juli.

Bakketidsel, Carlina vulgaris. Ca. 30 cm høj. Rødlig stængel. Kraftige blade med torne. Gule blomster i juli- august.

Bidende stenurt, Sedum acre. Lav krybende og tæppedannende. Små kødede blade. Blomster små og gule.

Bukketorn, Lycium babarum. Busk med overhængende grene med enkelte grentorne. Lancetformede blade. Blomster med lilla blomster i juni –juli.

Engelsk græs, Armeria maritima ssp. maritima. 15–25 cm høj. Linieformede blade i roset. Opret stængel. Blomstrer med rødlige blomster i rund blomsterstand i maj – september

Gåsepotentil, Potentilla anserina ssp. anserina. Lav krybende grå silkhårede fjer­snitdelte blade. Gule blomster i juni –august.

Klitrose, Rosa pimpinellifolia. Stængel tæt besat med rette småtorne. Blomster cremehvide. Hyben meget mørke og runde. Blomstrer i juni –juli med gulhvide til blegrøde rosenblomster.

Strandfladbælg, Lathyrus japonicus ssp. maritimus. Nedliggende, med kantet stængel. Blade lidt kødede. Lilla ærteblomster i juni -aug.

Sandfrøstjerne, Thalictrum ssp. minus.En 10 –30 cm høj let staude, som blomster med små gullige blomster i juli – august.

Strandkål, Crambe maritima. 30–70 cm høj. Blade kraftige og blåduggede. Blomster med hvide korsblomster i juni – juli. Rund frugt.

Sandløg, Allium vineale var. vineale.20–50 cm høj, blomster i Juli – august med små violette blomster samlet i rundlig blomsterstand.

Strandmalurt, Artemisia maritima. Let staude fint sølvgråt løv. Den har kry­­bende jordstængel.Kan brede sig en del.

Strandmandstro, Eryngium maritinum.En staude med blade som er rundlige, blågrå og skarpt tandede. Blomstrer i juli – aug. Med blålige blomster

Engelsk græs

Engelsk græs på strandeng. Albuen. Foto: Karna Maj

Kommentarer

Der er 2 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Landsforeningen Praktisk Økologi

Dyrk med naturen og ikke mod

Naturplanteskolen

Flerårige spiselige planter til haven

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Prydhaven > Den naturlige have > En strand i haven

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider