Spørg eksperterne

Hvordan omdanner vi en græsskråning til staudebed?

Vi ønsker at omdanne en græsskråning på ca 15 m² til staudebed. Græsskråningen forbinder en nedre og en øvre have, og vi har fået lavet en trappe for derefter at kunne beplante resten af skråningen. Trappen er placeret på det stejleste sted, hvor der fordelt på 7 trin er en stigning på ialt 105 cm. Vandret målt er trappen 210 cm. På begge sider af trappen er der tilsvarende stejlt i et omfang af ialt 4–6 m², derefter bliver skrænten bredere og dermed også fladere.

Vi har læst at omdannelse fra flad græsplæne til bed kan gøres ved at vende græstørv et efterår, plante et-årige sommerblomster om foråret og plante blivende stauder/prydgræsser til efteråret, dvs. et år efter tørvevendingen. Dvs. en langsom proces.

Vi er i tvivl om fremgangsmåden på en skrænt hvor erosion er en risiko, og vi vil blive glade for at modtage råd herom.

Vi har 4–5 store marksten, Ø ca 40 cm, som vi påtænker at indarbejde i det stejleste område. Med hensyn til permanent beplantning påtænker vi på den stejleste del at plante dels noget »stenbeds«-beplantning ved de store sten, samt rørhvene og måske små potentilbuske. Dette for at holde på jorden. Stauderne påtænkte vi at sætte i det område, hvor skrænten er blevet noget fladere, fordi vi er bange for, at stauder i det stejle område ikke vil holde nok for jorden.

Hvad tænker I om disse ideer – og har I andre bedre ideer til beplantning?

Med venlig hilsen
Lene Rahbech og Leif Sand, januar 2012

Svar

Det er en brugbar idé at vende grønsværen, så rødder og jordstængler kommer op og tørrer ud. Hvis ellers tøvejret holder, kan I nå det endnu.

Derefter vil det nok være gavnligt med en udsået og derfor meget tæt kultur af sommerblomster. Så f.eks. en blanding af blå, smalbladet lupin, honningurt, boghvede og oliehør ud engang i midten af april. Disse planter supplerer hinanden fint og danner et kønt, blåt blomsterbed i løbet af nogle uger, og i resten af sæsonen holder deres rødder sammen på jorden.

Derimod er det ikke 100% sikkert, at græstørven er helt nedbrudt efter én sæson, men det vil I hurtigt opdage, når stauderne skal plantes i oktober. Eventuelt kan I så i stedet vente med at plante bedet til, indtil næste forår.

Husk den lille, simple ting altid at kultivere og rive på langs ad bedene, dvs. vinkelret på hældningen (med andre ord: på langs ad højdekurverne). Det hindrer den tidlige og altafgørende dannelse af erosionsgrøfter, en metode, der har været brugt i Østasien i årtusinder.

Med hensyn til plantevalget blot denne kommentar: Rørhvene er meget aggressiv og udløberdannende, så vær parat til at bremse den ved hyppige afskæringer langs yderkanten. I øvrigt lyder jeres tanker meget brugbare.

Med venlig hilsen
Sten Porse
Pensioneret faglærer, myrica.dk

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Forhandlerguide

Robinie.dk – SkovTrup

SkovTrup – Miljørigtigt Træ til haven

Land Højbede

Land Højbede og Plantekasser

Havearkitekt Lene Palmer

Havedesign i København og på Sjælland

BIOBYG– lidt mere levende

Sansekassen-Fordybelse og leg.

Grønne Grunde

Dine Havedrømme bliver til virkelighed.

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Anlæg > Hvordan omdanner vi en græsskråning til staudebed?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider