Spørg eksperterne

Hvorfor falder vandstanden i vores sø?

Sidste år købte vi et nedlagt landbrug med en lille dam/sø i haven, ca. 10 m i diameter. Søen var og er totalt dækket med andemad, men den tidligere ejer sagde, det var et sundhedstegn, og vandet er rent og sundt med mange guldfisk i.

Hele vejen rundt om søen stod der en række birketræer. I foråret fældede vi den halvdel, der var nærmest huset, da de skyggede totalt for vores terrasse. Problemet er nu, at vandstanden synker betydeligt, måske en hel meter, trods perioder med regnvejr. Det ligner mere og mere et grønt mudret vandhul, og græsset vokser og breder sig ind mod midten og store flotte guldfisk ligger døde i vandet. Hvorfor synker vandstanden? Hvad skal og kan vi gøre?

Dam

Vi medsender dette billede af vandhullet. Den pind, der rager op af vandet, har været tæt på at være skjult af vand, da vandstanden var på sit højeste. Foto: Kirsten Kelstrup

Håber I kan hjælpe os.

Med venlig hilsen
Kirsten Kelstrup, august 2005

Svar

Det er svært at sige, hvorfor vandstanden falder så brat, men der må være en sammenhæng med, at birketræerne er blevet fældet. Hvis dammen er foret med plastic, kan denne plastic være revet i stykker under fældningen, især hvis birkenes rødder er trukket op. Hvis dammen ikke er foret, kan birkerødderne have dannet en prop i et dræn. Denne rodprop kan så være fjernet i forbindelse med fældningen med det resultat, at et længe tilstoppet afløb er genåbnet. Det er på ingen måder sikkert, at dette er svaret, men en nærmere undersøgelse af, hvor alt dette vand løber hen, kan give et mere præcist svar.

Derimod er det helt sikkert, at andemad ikke er tegn på, at vandet er rent. Dér har vedkommende enten været meget uvidende eller talt mod bedre vidende. Andemad er sammen med dunhamre og – hvis jeg ikke tager meget fejl – brændenælder alt sammen tegn på, at vandhullet er eutrofieret, altså overgødet. Det modbevises ikke af guldfiskene, som tværtimod kan være uskyldigt medvirkende til dammens tilstand. Hvis man har fodret dem, så ender dette foder nemlig uvægerligt som ekskrementer, dvs. gødning i vandet.

Kuren består i en fuldstændig tømning af dammen, oprensning af bundslammet ned til råjord, tilstopning af afløbet og tilførsel af nyt vand og derefter nogle ønskværdige vandplanter (nøkkerose, brudelys, gul iris og vejbred-skeblad f.eks.). Det er i øvrigt bedre for vandkvaliteten, at dammen får en bestand af rovfisk (f.eks. aborrer), som kan holde skidtfiskene (i denne forbindelse også guldfiskeyngel) nede. Dermed undgår man, at dafnierne bliver ædt, og så kan de i ro og fred æde løs af de alger, som vedligeholder uklarheden i vandet.

Med venlig hilsen
Sten Porse
Pensioneret faglærer, myrica.dk

Kommentarer

Der er 2 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Land Højbede

Land Højbede og Plantekasser

Robinie.dk – SkovTrup

SkovTrup – Miljørigtigt Træ til haven

BIOBYG– lidt mere levende

Sansekassen-Fordybelse og leg.

Havearkitekt Lene Palmer

Havedesign i København og på Sjælland

Grønne Grunde

Dine Havedrømme bliver til virkelighed.

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Anlæg > Hvorfor falder vandstanden i vores sø?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider