Spørg eksperterne

Hvor meget jord kan jeg fylde op om gamle træer?

Hvor meget jord kan jeg fylde rundt om gamle træer, uden de tager skade.

Med venlig hilsen
Flemming Nielsen, maj 2016

Svar

Som hovedregel bør man holde sig fra at terrænregulere under særligt større og gamle træer, som minimum anbefales det at friholde sig fra hele drypzonen – altså den omkreds som selve trækronen fylder /udstrækker sig henover jorden. Når det så er sagt, så er der også eksempler på at jordpåfyldning godt kan lade sig gøre, især hvis træerne er i forsat trivsel og god vækst. Nu skriver du ikke hvor meget du eventuelt påtænker at påfylde, men 10–15 cm kan i mange tilfælde godt lade sig gøre uden større problemer.

Det er vigtigt at forstå at når man øger jorden over træets rødder, så hæmmer man lufttilførelsen og – udskiftningen omkring rødderne, sekundært besværliggøres træets vandoptag. Hvis det er absolut nødvendigt at øge jordniveauet yderligere så er der en række muligheder og foranstaltninger der kan gøres; det handler om rodventilation og indbygning af luftige/porøse materialer samt at friholde selve rodhalsen, altså den nederste del af stammen der står i jordniveau.

Én mulighed kunne være at rømme græstørven (såfremt der er græs under det omtalte træ) i et så tyndt lag som muligt. Dernæst udlægges et lag på 8–10 cm af groft grus (det skal minimum være i en størrelsesfordeling ml. 16–32 mm, og også gerne op til 64 mm). Omkring rodhalsen skal der enten friholdes helt for jordpåfyld, alternativt kan der opsættes cirkelstykker af en beton-brøndring. I gruslaget udlægges udluftningsrør (ca. 60 mm i diameter) rundt om hele træet, og hvis det drejer sig om et større areal, så skal der udlægges flere omgange rundt om træet. Disse udluftningsrør afsluttes med et lille dæksel, der skal føres op til toppen af det fremtidige jordniveau, så der kan komme luft til rødderne. Det er vigtigt at der etableres flere udluftningsrør, så der bliver mulighed for cirkulation i rørene. Oven på gruslaget kan der så indbygges op til 30–40 cm muld.

Det er min klare anbefaling at du bør søge hjælp hos en landskabsarkitekt og/eller en kyndig anlægsgartner der har viden og mod på at hjælpe dig med den type opgave. Afhængig af træarten, træets sundhed og vitalitet samt forekomsten af eventuelt højtliggende rødder, så kan arbejdet nemt skabe problemer for dit store, gamle træ i haven, og det vil naturligvis være en stor skam – særligt hvis det kan undgås eller minimeres ved at få hjælp og vejledning.

Med venlig hilsen
Martin Theill Johansen
Landskabsarkitekt MDL

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Spiroggro

Frø og stiklinger af træer og buske

Rhododendron-Haven

Specialplanteskole og park

Primabolig

Topkapning og beskæring af store træer

Blomstergården

Træer fra egne podekviste

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Buske og træer > Hvor meget jord kan jeg fylde op om gamle træer?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider