Spørg eksperterne

Hvorfor trives vores nyplantede æbletræer ikke?

Vi har 3 æbletræer. De er kun 2 år gamle. I år er det sparsomt med blade på de 2, og på nogle grene bliver de udsprungne blade ligesom »slappe«, og ser ud som om de visner. Hvad kan det være og hvad kan vi gøre ved det?

Det var nye træer fra planteskolen, som vi plantede på en ny grund for 2 år siden. Der er en gammel hæk om grunden, så de står lidt i læ mod syd–vest.

Andre planter i samme jord trives udmærket – også et 3. æbletræ, der blev plantet samtidigt.

Med venlig hilsen
Anne Marie Hvideland-Olsen, maj 2003

Svar

Det lyder til at æbletræerne har vækstforstyrrelse af en eller anden slags, da de ikke bærer samme mængde blade som de øvrige. Umiddelbart spekulerer jeg på, om der skulle være såkaldt »traktose« i jorden, hvor de står, så jorden ikke er løsnet ordenligt efter byggeaktiviteten, inden muldlaget blev lagt på. Kan du huske om jorden var hård og kompakt i plantehullet og om der lå store sten etc. Hvis det er tilfældet, skal træet forsigtigt graves op og jorden løsnes godt i dybden med en greb, så rødderne får bedre mulighed for at gennemtrænge jorden. Det er ikke ualmindeligt, at der er mindre områder på en ny grund, der lider af dette.

En anden mulighed er, at rødderne er lagt forkert, så de ikke rigtig kan få fat og det nu giver mistrivsel. Det sker ind i mellem, hvis de ikke bredes ordenligt ud i hullet ved plantning. Rødderne formår ikke selv flytte sig i jorden.

Men der er også mulighed for at træerne er og sidste år var angrebet stærkt af meldug, der har inficeret og overvintret i knopperne og nu hæmmer væksten i blade og skud. Dette viser sig som let hvidpudrede blade, især på endeskuddene, her i starten af vækstsæsonen; siden breder det sig. Der er forskel i modtageligheden fra sort til sort.

Meldug bekæmpes ved at fjerne de inficerede blade og kviste i løbet af sommeren/vinteren, så smitten ikke overvintrer i knopper og bark og smitter året efter. Desuden sørges for rigelig vandforsyning, da meldugsvampen favoriseres af tørre forhold. Og netop det sidste halve års tørke (vinter–forår) har givet mange forskellige planter problemer med vandmangel. Selv om der er kommet et par tordenskyl i den sidste tid, er det langt fra sikkert at vandet, i stærke skyl, har nået rodzonen. Jo stærkere det kommer og tørrere jorden er, des mere overfaldeafdrift er der, så jorden har sværere ved at optage vandet. Hertil kommer, at der er store egnsvariationer mht. den faldne nedbørsmængde. De slappe blade kunne tyder på dårlig vandforsyning omkring løvspring.

Endelig er der jo dén mulighed, at grene eller stammer er angrebet af monilia, frugttræsskræft, så knopperne er ødelagte eller vand- og næringsforsyningen er hæmmet et eller andet sted længere nede af stammen/grenen. Kræft viser sig som fortykkede eller indsunkne sår i barken. Er det tilfældet skæres tilbage til under angrebsstedet.

Under alle omstændigheder foreslår jeg, at du løsner jorden godt omkring træerne med greb – helt i dybden uden at grave, dvs. vrikker svagt en gang eller to. Det gælder om at få jorden løs og frugtbar, så træerne kommer godt igang igen. Herefter skal der lægges godt med jorddække af kompost eller vissent plantematriale i mindst en meters radius omkring stammen og vandes godt, på en måde, så vandet kan nå at sive ned. Græsafklip er ligeledes fremragende som dække. Vandmængden her er mindst 4–5 store spande vand direkte i rodzonen eller grundig vanding med spreder et par timer, i eller lige efter regnvejr. Dette gentages med passende mellemrum. Gød lidt, det skal ske moderat, så træet ikke svides og belastes yderligere. Træerne holdes velforsynet med vand sommeren igennem. Så skulle de gerne komme. Jorddækket skal forblive omkring stammerne. (Anvendes bark, skal der gødes lidt, så der ikke stjæles for meget kvælstof fra jorden og træet til nedbrydningen)

Med venlig hilsen
Henrik Ahlmann
Økologisk Havebrugskonsulent

Kommentarer

Der er 2 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Rhododendron-Haven

Specialplanteskole og park

Primabolig

Topkapning og beskæring af store træer

Spiroggro

Frø og stiklinger af træer og buske

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Buske og træer > Hvorfor trives vores nyplantede æbletræer ikke?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider