Spørg eksperterne

Må guldregn beskæres?

Vi har netop købt 8 stk. opstammede guldregn af sorten ‘Vossii’. De er podet på en rod i jordoverfladen, og kronen udspringer med et antal sidegrene ca. 1,50 meter oppe. Producenten har beskåret hovedstammen og flere grene på alle 8 træer, således at der er fremkommet et antal stabbe (5–8 cm længde) hvorpå barken har skiftet til en gul farve og tydeligevis er gået ud.

Normalt ville jeg straks fjerne døde stabbe for ikke at danne indgangsporte for svampeangreb. Jeg har studeret mine havebøger/internettet og alle steder skrives, at guldregn ikke må/skal beskæres. På træernes påhængde dyrkningsanvisning står ligeledes tegnet for »ingen beskæring«. (Men det har producenten altså gjort – muligvis for at lette transporten).

Mine spørgsmål er:

  1. Hvad skal jeg gøre ved de nævnte stabbe, lade dem være eller skære ind til basis?
  2. Hvis der skal skæres hvornår er så det rette tidspunkt?
  3. Hvis beskæres, skal snitfladen behandles med podevoks?
  4. De 8 stk. guldregn bliver erstatning for et tilsvarende antal rødtjørn (‘Pauls Scarlet’), som er gået helt til af tjørnerust. Skal der skiftes jord i plantehullerne?
  5. Jorden er almindelig god muldjord/havejord. Er det korrekt (som jeg har læst mig til) at træerne ikke må gødes?

Med venlig hilsen
Frank Hansen, september 2003

Svar

Når der står, at guldregn ikke skal beskæres, så skal det forstås sådan, at beskæring (i reglen) ikke er nødvendig. Træet tager ikke mere skade af at blive beskåret, end alle mulige andre træer gør, så hvis det er ønskeligt, skal man selvfølgelig gøre det.

Det er altid nødvendigt at fjerne syge og døde grene eller stabbe. Den form for sundhedspleje er kun til gavn for træet. I planteskolen har man bibeholdt de korte skud som det, man med et misvisende udtryk kalder for »safttrækkere«. De trækker ganske vist ikke saft hverken op eller ned, men de bidrager gennem produktionen i deres blade til en hurtigere tykkelsesvækst i træets stamme. Normalt vil man fjerne de udtjente safttrækkere i planteskolen, og når de ikke har gjort det, bør du selv gøre det snarest.

Der er i øvrigt ingen grund til at behandle sår på træerne – hverken med podevoks eller med noget andet. Af 32 undersøgte midler var der kun 2, som ikke gjorde ondt værre, og selv de to gjorde ingen påviselig gavn (men altså heller ingen skade). Sårbehandling er at betragte som sminke.

Der ingen fælles skadegørere mellem guldregn (bælgplantefamilien) og rødtjørn (rosenfamilien), så der er ingen grund til at skifte jorden ud.

Og hvad angår det med gødning til guldregn, så er der det om snakken, at alle planter af bælgplantefamilien er selvforsynende med kvælstof. Til gengæld er de afhængige af at få tilført kalium. Så det eneste, der kan komme på tale om, er altså en kaliumrig gødning (vel omsat kompost, aske eller hønsemøg f.eks.).

Med venlig hilsen
Sten Porse
Pensioneret faglærer, myrica.dk

Kommentarer

Der er 2 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Spiroggro

Frø og stiklinger af træer og buske

Primabolig

Topkapning og beskæring af store træer

Rhododendron-Haven

Specialplanteskole og park

Scandinavian Gardening

Klipper grene over med Ø op til 5,8 cm

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Buske og træer > Må guldregn beskæres?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider