Sprg eksperterne

Er plantegiften Top Gun problematisk at bruge?

Måske har I kendskab til følgende: Den ledende gartner i kommunen har fået et prospekt på et nyt middel, hvor aktivstoffet er nonansyre (pelargonsyre). Er det mon problematisk at bruge? Jeg har ledt mange steder og spurgt de grønne guider på Gaia, men der er ikke rigtig nogen kvalificerede svar.

Med venlig hilsen
Charlotte Valløe, grøn guide, juni 2003

Svar

Havenyt anbefaler generelt ikke brug af pesticider. I tilfældet nonansyre heller ikke, dels fordi der ved brug er risiko for afdrift til vandmiljø og efterfølgende skader på vandige miljøer organismer, dels fordi sprøjtning er udtryk for et natursyn, hvor mennesket hævder sin »ret« gennem forgiftning af det omkring liggende miljø. Hertil kommer ikke blot tilstedeværelsen af en række vanskeligt gennemskuelige hjælpestoffer, men også det forhold, at produktet angives at være farligt for bier. Sidstnævnte placerer desværre TopGun i kategorien helt uforenelig med økologisk havebrug.

Nonansyre (pelargonsyre) markedsføres som pesticid under navnet »TopGun« i opløsning på 40% svarende til 368 g aktiv stof/liter. Det angives fra producentens side at være et miljøvenligt ukrudtsmiddel med effekt såvel mod enkimbladet som tokimbladet ukrudt. Stoffet tilhører en gruppe af organiske fedtsyrer med enkeltbindinger mellem kulstofatomerne og består udelukkende af hydrogen og kulstof. Der ér umiddelbar lav giftighed, men nonansyre er ætstende, og kan ifølge Det norske Landbrukstilsyn medføre høj risiko for irreversible skader skader på helbredet, hvis man udsættes for direkte påvirkning. Der ser ikke ud fra de foretagne undersøgelser at være gentoksisk, kræftfremkaldende eller fosterskadelige effekter.

Miljøstyrelsen har i Danmark valgt at godkende stoffet, men godkendelsen gælder kun brug til ukrudtsbekæmpelse på havegange, indkørsler m.v. samt under frugttræer, buske og hække i såvel frilandsgartneri, hus og have samt landbrug. Overtrædelse af disse angivelser er ifølge gældende dansk lov naturligvis strafbart.

Ud fra de forsøgsopstillinger, producenten lovpligtigt har finansieret, angives aktivstoffet i jord at være relativt hurtigt nedbrudt til vand og CO2, men Miljøstyrelsen har i forbindelse med den danske godkendelse indskærpet, at stoffet ikke må anvendes tættere på vandløb og søer end i en afstand af 20 meter. Dette skyldes, at stoffet kan medføre skade på vandmiljøer. Med andre ord betyder dette, at hvis der sker en hurtig overfladeafstrømning efter et kraftigt regnskyl, f. eks en tordenbyge, eller ved direkte afledning til kloak eller dræn vil risikoen for skade på økosystemet øges væsentligt. Som tilfældet er med det glyphosatholdige herbicid, Roundup, mange en årrække anså for at være »sikkert«, må nonansyre med tilhørende additiver i fremtiden forventes at dukke op på steder, der ikke er forudset under laboratoriemæssige forhold. Det burde snart være »lesson learned« for sprøjtegifte.

Ud over selve nonansyren er det svært gennemskueligt, hvilke additiver (hjælpestoffer) producenten har tilsat, herunder hvilke synergitiske effekter disse har. Ved ansøgningen til det norske marked i 1999 var en række nødvendige oplysninger ikke tilgængelige fra producenten således at TopGun kunne godkendes. Resultatet blev et afslag og udelukkelse af det norske privatmarked med følgende ordlyd:

»Top Gun bør ikke godkjennes da det er etsende og slike preparater i følge gjeldende retningslinjer ikke bør godkjennes som hobbypreparater. Preparatet er i tillegg svært mangelfullt dokumentert. Ved eventuell ny søknad om godkjenning må dokumentasjon i henhold til gjeldende krav innleveres for virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparat«.

Ønsker du indsigt, hvad der herhjemme er fremlagt om toksikologiske effekter af produktets additiver (hjælpestoffer) for vor egen hjemlige Miljøstyrelse, kan du evt. søge aktindsigt i TopGuns godkendelsesproces og -grundlag. Bemærk dog, at samme Miljøstyrelse i sin godkendelse kun evner at vurdere producentens laboratoriedata administrativt og ikke laboratoriemæssigt.

Med venlig hilsen
Henrik Ahlmann
Økologisk Havebrugskonsulent

Kommentarer

Der er 16 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Diverse > Er plantegiften Top Gun problematisk at bruge?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider