Spørg eksperterne

Hvordan holder man ubudne katte ude af haven?

Selv katteelskere kan få nok af de små »hømhømmer«, der ligger rundt om i haven. Nabokatte har også invaderet terrassen og urtehaven. Det så vi helst blev begrænset lidt.

Hvordan afholder vi katte fra at bruge vores have som toilet eller ligefrem at slå sig ned her? Hvad med nedgravede mølkugler, virker de monstro?

Jeg har på nettet læst om rådet med naftalin og svovlpulver. Det er jo stygt og langtfra anvendeligt. Findes der ikke andre midler?

Med venlig hilsen
Jan Holm, november 2002

Svar

Det er et udbredt problem at katte render ind og besørger i naboens have uden at være inviteret. Ud over en række ucharmerende og ulovlige metoder med kemikalier og kraftige afskrækningsmidler, der ikke er værd at følge, anbefaler Dyrenes Beskyttelse, at man på udsatte steder dækker bedene med flis eller stauder idet kattene bedst kan lide løs og blød jord uden vegetation. Der kan udlægges hønsenet umiddelbart efter såning, der så fjernes når planterne er større. Samtidig bør katteejeren indrette et lille sted med løs jord i sin egen have, som katten kan bruge som toilet. Sandkasser kan overdækkes med net eller brædder. Ældre haveråd går på at tilplante rundt om haven med stikkende og tornede buske, som kattene skulle rive sig på når de løber ind i haven. Især stikkelsbær, brombær kristorn og japansk kvæde angives som egnede. Det mest effektive er dog enten at få opsat et kattesikkert hegn eller sørge for at katteejeren tager ansvar for sin kat og forebygger at den løber frit omkring. Sidstnævnte kræver dels at man kender ejeren og dels at vedkommende ønsker at hjælpe.

Dyrenes Beskyttelse anbefaler at man skræmmer ubudne katte bort med vandpistol, hvilket dog ikke forhindrer dem i at gå ind i haven, når man ikke er hjemme.

Ifølge loven har ejeren pligt til at holde katten på sit egen grund. Man har som nabo ret til at indfange katte og indlevere den til politiet, såfremt man inden for et år har givet ejeren en advarsel og samtidig orienteret politiet herom. På den måde undgår man erstatningspligt, hvis katten kommer til skade under indfangningen, der selvfølgelig skal ske på en dyreværnsmæssig forsvarlig facon. Flere har dog oplevet at politiet har andre ting at tage sig til, hvorfor en underretning bør ske skriftligt.

Kender man ikke ejeren kan man henvende sig på kommunens tekniske forvaltning og undersøge om der findes en katteordning i kommunen. Er katten øremærket og tillidsfuld kan man prøve at kontakte Dansk Katteregister på 44 85 35 55 eller Det Danske Katteregister på 38 88 04 47 og se om ejeren er til at finde. En anden måde at nå en ukendt ejer på, er at sætte en bukseelastik om halsen på den tillidsfulde kat med en seddel, hvor der står hvem man er og hvad problemet er.

At plante haven til med planter, der er giftige for katte løser ikke problemet. Katte kan ikke skelne mellem en længere række ugiftige og giftige planter, hvilket har givet en række tilfælde af forgiftninger efter at indekatte har spist af uegnede potteplanter. Dog bør katteurt (Nepeta) og baldrian undgås, da de kan tiltrække katte. Et sted angives løvstikke at skræmme katte væk, om det er sandt ved jeg ikke.

Det kan være en god idé at kontakte Dyrenes Beskyttelse og få et par brochurer eller adresser på lokale kredsformænd, så dialogen med katteejeren bliver så konstruktiv og sober som muligt, samtidig med at du skaffer vejledning. Vrede og aggression løser næppe konflikten og som alle postbude ved, kan visse mennesker være ret så sårbare overfor kritik af både deres børn og kæledyr.

Med venlig hilsen
Henrik Ahlmann
Økologisk Havebrugskonsulent

Kommentarer

Der er 276 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Forhandlerguide

Vildtremisen.dk

Bedre levested for vildt, fugle,insekter

Rosenbud

Tilbehør til din høne,

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Dyr i haven > Hvordan holder man ubudne katte ude af haven?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider