Spørg eksperterne

Kan døvnælde erstatte stor nælde som føde for sommerfuglelarver?

Kan døvnælder erstatte brændenælder som fødegrundlag for sommerfuglelarver af f.eks. dagpåfugleøje, nældens takvinge og admiral?

Med venlig hilsen
Carsten Hansen, februar 2007

Svar

Nej. alle nævnte arter af dagsommerfugle vil i stedet strejfe omkring i søgen efter stor nælde, Urtica dioeca. De er alle snævert knyttet til denne som ammeplante, mens der søges nektar i en række andre plantearter fra tidligt forår og sæsonen igennem.

Nældens takvinge er, i parentes bemærket, især knyttet til mennesket, hvad overvintringsmuligheder angår. Men sommerfuglene, der alle også tilhører takvingefamilien, prioriterer ikke desto mindre forskelligt. Mens dagpåfugleøje og nældens takvinge først og fremmest lægger æg på solbeskinnede bevoksninger, lægger admiralen gerne æg på skyggede planter i haver eller løvskove.

De sidste årtiers øgede kvælstofnedfald og næringsbetingede berigelse af en række biotoper, begunstiger iøvrigt alle arter af dagsommerfugle, der er afhængige af stor nælde. Denne plante indikerer et højt N-niveau i jorden. Brændenælde vinder, desværre for mangfoldigheden, frem på andre plantearters bekostning i disse år.

Med venlig hilsen
Henrik Ahlmann
Økologisk Havebrugskonsulent

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Rosenbud

Tilbehør til din høne,

Vildtremisen.dk

Bedre levested for vildt, fugle,insekter

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Dyr i haven > Kan døvnælde erstatte stor nælde som føde for sommerfuglelarver?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider