Spørg eksperterne

Hvad kan vi plante i stiv, opgravet lerjord?

Efter udgravning af en »lille« sø på 1000 kvadratmeter blev der en kæmpestak stiv lerjord tilovers. Efter at den havde ligget i en vold ind til skovskel i 17 år, er den nu blevet jævnet ud til en lagtykkelse på 30–50 cm. Vi ønsker nu at plante tæt, og gerne høj vækst, evt i 3 rækker, og gerne noget som vokser rimelig hurtigt i yderste række mod skel og inderst evt. hybenroser. Men hvad kan vi med fordel plante i dette lerjord? Jeg skal nævne, at det ikke er mosejord under leret, men bare ganske alm. stiv markjord.

Med venlig hilsen
Otto Lykkegaard, februar 2008

Svar

Før jeg svarer på spørgsmålet, må jeg desværre komme med en advarsel:

Hvis man – som jeg forstår det – har lagt leret ud oven på den bestående markjord, har man nu det tidligere muldlag liggende nede i 30–50 cm dybde. Dernede er der ikke ilt nok til, at de normale omsætninger kan fortsætte, og i stedet kommer der gang i de såkaldte »anaerobe« omsætninger, som medfører, at jorden forgiftes nedefra af opsivende luftarter som metan, svovlbrinte, ammoniak m.fl., der alle er dræbende for planterødder. Der er to løsninger på problemet. Den ene er at rømme leret af igen, fjerne mulden, lægge leret på og udlægge mulden øverst, hvilket er tidsrøvende og meget bekosteligt. Den anden er, at man lader skaden være sket og indstiller sig på, at planterne i ny og næ kommer til at vise tegn på dårlig trivsel – vel vidende, hvad det skyldes. I løbet af nogle år vil den giftige omsætning falde til ro, og planterne vil begynde at trives.

Nu til spørgsmålet! På den tunge ler kan man f.eks. plante følgende træer og buske:

Almindelig Ask
Almindelig Avnbøg
Almindelig Humle
Almindelig Korsved
Gul Bambus
Japansk Vin
Korbær
Kornel (flere arter)
Kristtorn (flere arter)
Krybende Benved
Lind (flere arter)
Pil (flere arter)
Poppel (flere arter)
Spids-Løn
Storfrugtet Hassel
Sump-Eg
Sumpcypres
Taks
Thuja (flere arter)
Tobakspibeplante
Træmorder (flere arter)
Tulipantræ
Vandgran
Vinter-Eg
Ædelcypres (flere arter)

Med venlig hilsen
Sten Porse
Pensioneret faglærer, myrica.dk

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

BIOBYG– lidt mere levende

Organisk alternativ Lufttørret egetræ

Arresø Pil

Flet selv pilehegnet

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Hegn og hæk > Hvad kan vi plante i stiv, opgravet lerjord?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider