Spørg eksperterne

Kan jeg redde en ung bøgehæk, som er svækket og dør?

Jeg bor i et hus fra 2006. Omkring det er en bøgehæk. Den er genplantet i 2008, hvor der blev gravet godt ud og efterfyldt med muldjord.

Siden har hækken trivedes og har været vandet i tørre perioder, renset omkring rødder – alt har været godt indtil i foråret, hvor der pludseligt er nogle planter der mistrives. Der er grønne blade nederst, men ca 1/3 fra toppen er bladene gullige.

De angrebne planters bark er sprukken, nogle steder så meget at man kan se veddet. I denne sommer har jeg konstateret flere lus på de angrebne planters grene. Jeg har været ude med insektsæbe flere gange, og det har kunnet holde antallet af lus nede, men ikke fjerne dem.

Jeg har søgt på nettet og mener, at det er bøgegrenbladlus. Hvordan kommer jeg dem til livs?

Selv mener jeg, at der er en sammenhæng mellem lus, barkskader og plantedød. Hvad mener I?

Jeg vil være ked af at opgive min bøgehæk, men hvis jeg skal starte forfra, er f.eks. avnbøg så mere modstandsdygtig over for bøgegrenbladlus?

Med venlig hilsen
Thomas Vedtofte, september 2013

Svar

For nu at tage det sidste først, så angriber bøgegrenbladlus kun almindelig bøg, Fagus sylvatica. Avnbøg, Carpinus betulus, er ikke nært beslægtet med bøg, og har kun det danske navn til fælles med den. Derfor får avnbøg ikke disse lus.

Det er sikkert rigtigt, at der er en sammenhæng mellem plantedød, barkskader og luseangreb, men årsagsforholdet er snarest det, at bøgeplanterne er svækkede, og da bladlus bevisligt angriber svækkede planter, går de ud over de svageste bøgeplanter først. Bekæmpelsen af lusene er derfor symptombehandling, som ikke retter den egentlige svækkelse. Den skal søges i jorden. Især beskrivelsen af, at det er den øverste tredjedel, som bliver misfarvet, bestyrker mistanken om, at de nederste rødder lider hårdt. Som oftest bliver de øverste skud nemlig forsynet fra de dybeste rødder, mens de laveste forsynes fra højtliggende rødder.

Ganske vist er der blevet gravet godt ud, som det beskrives, men meget tyder på, at der ikke er løsnet ordentlig i bunden af udgravningen. Det er reglen mere end undtagelsen, at jorden omkring nybyggede huse er eftertrykkeligt komprimeret, og hvis det komprimerede lag ikke bliver brudt, vil planternes rødder skiftevis kvæles af iltmangel og tørre ud.

Kuren er desværre omstændelig: Planterne må tages op og sættes i indslag (dvs. at rødderne midlertidigt dækkes med jord), og bunden under hækken må løsnes, så overskydende vand kan komme ned og bort. Først derefter kan man plante bøgetræerne igen.

Med venlig hilsen
Sten Porse
Pensioneret faglærer, myrica.dk

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Arresø Pil

Flet selv pilehegnet

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Hegn og hæk > Kan jeg redde en ung bøgehæk, som er svækket og dør?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider