Spørg eksperterne

Hvordan får vi hurtigt en høj og kraftigt hæk?

Min kæreste og jeg har købt et nybyggeri, hvor der er plantet ligusterhæk (formodentligt i november 2006). På nuværende tidspunkt er den ca. 60 cm høj. Skal denne nyplantede hæk beskæres/klippes ned? Hvis ja, hvornår?

Da hækken ikke er særlig høj, ingen blade har og derfor ikke afskærmer vores have, overvejer vi at sætte hegn hele vejen rundt langs hækken og plante f.eks. efeu ved den. Vil dette være en god løsning, så vi de første år kan nyde vores have i fred og ro?

Med venlig hilsen
Charlotte Storm, februar 2007

Svar

Mit svar er tredelt: Først lidt generelt om liguster, om andre hække og hegn, og om jeres ligusterhæk.

Generelt om liguster

Liguster fås både som stedsegrøn (næsten) og som løvfældende. Citater fra Birkholm planteskoles katalog:

»Ligustrum vulgare ‘Atros’ er under normale, ikke specielt udsatte vinterkolde områder, den mest stedsegrønne sort. Bør være førstevalget på langt de fleste steder på øerne og i de østlige egne af Jylland. Bladene kan anløbe purpurbrunt om vinteren. I kolde vintre og på udsatte steder kan denne sort få frostskader…«

»Ligustrum vulgare ‘Liga’ er knap så stedsegrøn som ‘Atros’, men er mere vinterhårdfør. Denne sort anbefales i det vestlige og nordlige Jylland, ligesom den bør foretrækkes på meget vinterkolde lokaliteter…«

Begge sorter har blade, der bliver siddende næsten til de nye blade bryder frem, derfor er de næsten stedsegrønne.

Ligustrum vulgare ‘Listrum’ er løvfældende i nov.-dec. og helt vinterhårdfør.

Liguster er en meget brugt hæk, der kan være god. Jeg vil kraftigt anbefale at holde sig til de tre angivne sorter, som er de bedste, og ikke lade sig prakke andre sorter af liguster på.

Planterne fås, som så mange andre planter, i størrelser helt nede fra 30–50 cm højde, over 50–80 cm, til 80–100 cm. Priserne er ca. 11,00, 12,50 og 15,00 kr pr. stk ved køb af 100 stk. De fås også i størrelsen »lette buske« til 19,50, og »buske« til 24,50, igen pr. stk ved køb af 100 stk. Der bruges 4–5 stk pr. løbende meter (lbm).

Endelig fås disse liguster som færdighæk i 150 cm højde til 215 kr pr. stk, og i 180 cm højde til 270 kr pr. stk. Priser er ved køb af 100 stk. Der bruges til færdighæk 2,5 plante pr. lbm.

Prisen for en færdighæk i 150 cms højde er altså ca. 7 gange højere end prisen for den højeste almindelige hækplante. Der er dog ingen tvivl om at man virkelig får en færdig og god hæk. Men det er væsentligt billigere at starte i normal hækhøjde, og så være lidt tålmodig i 3, måske 4 år, indtil hækken dækker over mod naboen.

En mulighed, og bestemt ikke den ringeste, er at købe buske med klump i f.eks. 100–125 cm højde, og plante dem med 2,5 stk pr. lbm. De koster 125 kr pr. stk, og man klipper dem selv efter ønske.

Andre muligheder

En anden mulighed kan være at plante en bøgehæk, der i praksis også er tæt det meste af året. Om efteråret visner bladene på bøgen, men selv om der jævnligt drysser lidt blade, så falder de visne blade først af i mængder 2–3 uger før de nye blade springer ud. Bøg og liguster gror begge hurtigt, liguster måske lidt hurtigere, og prisen er omtrent den samme for almindelige hækplanter, mens færdighæk i bøg koster 265 for 150 cm højde og 330 for 180 cm. Buske med klump i f.eks. 125–150 cm højde, plantet med 2,5 stk pr. lbm, koster 190 kr pr. stk, og man klipper dem selv efter ønske.

Et trådhegn med tæt bevoksning kan også lade sig gøre. Det vil tage 3–4 år at få tæt, ligesom en hæk, men giver et andet udtryk. Der kan nok bedst bruges efeu eller vedbend, som de også hedder. Her fås en del sorter, og jeg vil anbefale Hedera helix ‘Hestor’ som den kraftigst voksende med de største blade. Den kan få frostskader i hårde vintre, men kommer sig igen.

Bland eventuelt en enkelt eller to vildvin i hegnet, dvs. plant dem med 10–15 m mellemrum. De løber lige så stille ind og ud mellem vedbenden, og vildvinbladene får de smukkeste rødlige høstfarver. Brug almindelig vildvin, Parthenocissus inserta, eller klatre-vildvin, Parthenocissus quinquefolia ‘Engelmannii’. Den almindelige vildvin har slyngtråde; klatre-vildvinen har både slyngtråde og hæfteskive, så den kan sidde fast på murværk. De ligner ellers hinanden noget.

Når vedbend plantes skal de bredes ud langs hegnets bund, og derfra ledes videre op, så hegnet bliver tæt helt fra bunden. Og vedbend skal plantes i meget god jord for at trives. Det er bedst med jord, der minder om næringsrig skovbund, f.eks. jord med meget kompost.

Jeres ligusterhæk

Jeres hæk skal ikke beskæres eller klippes ned. Det er enkelt: klip først når den er så høj, som I vil have den. Klip den i siderne, så den er måske 60–80 cm bred forneden og 40–60 cm bred foroven. Eller bredere. De fleste hække har vældig godt af at være bredere forneden end foroven; så får de nederste dele mere lys, og gror bedre. Ellers risikerer man, at en hæk bliver tynd og pjevset i bunden.

Det er ret klart, at en løvfældende hæk plantet i november 2006 ikke har nået at gro i marts 2007, og at den endnu ikke har blade. For at få den til at gro optimalt,skal nogle betingelser være opfyldt.

Hækken skal bestå af en velegnet art og sort (arten f.eks. Liguster og sorten ‘Atros’, hvis den skal være stedsegrøn).

Hækplanterne skal være af en god kraftig kvalitet med gode rødder, og de skal være behandlet omsorgsfuldt fra jord til jord : fra planteskole, over fragtmand, til gartner. Ingen rødder må nogensinde tørre ud, og rødderne skal sættes omhyggeligt i jorden.

Jorden skal være velegnet til plantning: god, levende muld i rigelig mængde, f.eks. ned i 30–40 cm dybde og i den dobbelte bredde af hækken. Under mulden god råjord af lerblandet sandjord eller sandblandet lerjord. Råjorden må ikke være kompakt, men skal være et godt sted for de store regnorm, der graver dybe gange.

Den nyplantede hæk skal passes det første par år med vanding i tørre perioder. En generelt tør juni uden ret meget regn kan kræve en kraftig dosis vanding med 5–7 dages mellemrum. Efter et par år burde rødderne have nået ned til mere sikre vandresourcer.

Det er meget vigtigt at holde hækken fri for ukrudt af enhver art, helt ud til en halv meter eller mere fra stammen. Det bedste er at luge med fingrene, eller hak kun lige i jordoverfladen, så hækplanternes rødder ikke beskadiges.

Flis som afdækning mod ukrudt er ofte set, men kan ikke ubetinget anbefales. Det virker kun mod ukrudstfrø der kommer flyvende, og som på grund af flisen har vanskeligt ved at spire og få rodfæste. Flisen virker derimod ikke på det ukrudt, typisk græs, der findes i jorden, og som kommer nedefra. Og flisens uundgåelige nedbrydning i løbet af 4–6 år tager meget kraft fra jorden, og kræver derfor ekstra næring, f.eks. i form af kompost.

Som I kan se, er der mange ting, der skal være optimale for et få en tæt og kraftig hæk, hurtigt. Mindre kan også gøre det, så går der bare længere tid, med et mere usikkert resultat.

Jeg forstår godt jeres utålmodighed; nu har I købt et færdigt hus, og så er haven ikke også færdig! Derfor vælger nogle nybyggere de nemme løsninger: ingen hække, men bare noget græs, en masse grus ud over resten, og så lidt potter med små opstammede hængefiduser, ligesom store potteplanter.

Men jeg synes alligevel, jeg kan fornemme hos jer et ønske om et frodigt og grønt lille paradis, hvor man kan være i fred. Det skal I nok få, det kræver bare lidt tålmodighed – eller en tyk tegnebog.

Ovennævnte priser er 2007 priser.

Med venlig hilsen
Niels Junggreen Have
Landskabsarkitekt

Kommentarer

Der er 2 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

BIOBYG– lidt mere levende

Organisk alternativ Lufttørret egetræ

Arresø Pil

Flet selv pilehegnet

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Hegn og hæk > Hvordan får vi hurtigt en høj og kraftigt hæk?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider