Spørg eksperterne

Hvordan afhjælper vi katastrofen med nedfræset savsmuld i køkkenhaven?

Sidste forår fik jeg foræret et læs savsmuld – noget af det blev fræset ned i en del af køkkenhaven som et forsøg – det var inden jeg havde læst ret meget om emnet!

Jorden fik vel noget, der ligner et 5 cm tykt lag, som blev grundigt fræset ned. Jorden er en meget sandet jord, som indtil nu har været brugt som landbrugsjord. Resultatet var vel noget, der lignede en katastrofe, for stort set intet blev til noget fornuftigt.

Mit spørgsmål er så, hvad I vil anbefale at vi gør i år? Skal vi tilføre ekstra/speciel gødning/kalk, eller kan vi regne med at udbyttet bliver højere i år, uden at vi gør andet end gøde normalt.

På forhånd tak

Med venlig hilsen
Lars Nielsen, april 2008

Svar

Du er kommet for skade at tilføre din jord et materiale, som har et meget højt kulstof/kvælstof-forhold. Derfor vil savsmulden »stjæle« al tilgængelig kvælstof fra jorden med det resultat, at planterne kommer i alvorlig mangel på samme stof – hvad du jo allerede har konstateret.

Afhjælpningen må bygge på at få tilført jord/savsmuld-blandingen den manglende mængde kvælstof, og det gør man ved at gøde med en kvælstofrig gødning.

Hvis det kan lade sig gøre at skaffe møg fra dyr (f.eks. hestemøg eller hønsemøg) bør det tilføres og nedblandes i den øverste del af jorden straks. Hvis det ikke kan skaffes, er det næstbedste at bruge rigeligt af de gængse naturgødninger (af typen »Animix«).

Hvis det heller ikke er realistisk f.eks. på grund af prisen, må jordstykket lægges ud med en kvælstofgivende dækafgrøde. Udså gul lupin snarest muligt og slut sæsonen af med at hakke eller fræse alt (rod og top) ned i den øverste del af jorden. Husk dog, at bælgplanter som lupin kun er rigtigt effektive, når de får adgang til mineralsk kalium. Derfor bør dækafgrøden have tilført en kaliumgødning ca. en måned efter fremspiring. Brug f.eks. råmineralet kainit eller »ren« træaske.

Med venlig hilsen
Sten Porse
Pensioneret faglærer, myrica.dk

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Ukrudtshajen

Rullerenser – hjulhakke – såmaskiner

Ormeposten

Bestil kompostorme fragtfrit

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Jord > Hvordan afhjælper vi katastrofen med nedfræset savsmuld i køkkenhaven?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider