Spørg eksperterne

Ahorntræ ramt af sygdomme og dårlig trivsel – hvad gør vi?

I sommer har vi haft et voldsomt angreb af meldug og bladlus samt sorte pletter på bladene på vores 30 år gamle ahorn-træ (lønnetræ) som står midt i græsplænen. Bladene blev også voldsomt misdannet, og der var en sti op og ned af træet med myrer i forsommeren, som sikkert malkede bladlusene. Hvad gør jeg for at undgå sygdoms- og insektangreb til næste år?

Grenene sidder ganske tæt, og der er en del mos/lav på barken. Kan det hjælpe at beskære træet, specielt inde i midten for at få mer lys og luft ind? Bør det gøres nu i vinter? Jeg river bladene væk under træet, men kan jeg bruge dem som vinterdække i rosenbedet eller i komposten?

Med venlig hilsen
Kirsten Foss Hansen, november 2015

Svar

Lad mig starte bagfra med det mest aktuelle for årstiden: du kan sagtens kompostere nedfaldsløvet, og senere bruge komposten rundt omkring i haven. For at undgå at få evt. smitte fra løvet tilbage til din ahorn, vil jeg ikke anbefale at bruge det direkte som jorddække i haven. Det skal altså en tur omkring kompostbunken først.

Som jeg læser dit spørgsmål, er der følgende »problemer« med din 30 år gamle ahorn
1. Meldug
2. Bladlus
3. Sorte pletter på løvet
4. Misdannede blade
5. Mos/lav på grene og stammer
Hvilke årsager kan der være til disse »problemer« og hvad er løsningerne?

1. Meldug
Kommer oftest når planten lider af tørkestress og forværres af høj luftfugtighed. Meldug angrebet forværres også af rigelig kvælstoftilgang, se mere under bladlus nedenfor. De tynde cellevægge giver nem adgang for svampeangrebet, akkurat ligesom for en bladluse-snabel.

Angreb kan forebygges ved grundig vanding af træet ved længere tørkeperioder, men inden skaden sker. Vand på jorden, under hele kronen.

Den høje luftfugtighed skyldes ofte vejret, og det er, som det er. Det kan hjælpe at sørge for masser af lys og luft, så bladene tørrer hurtigt, fx efter en byge. En let beskæring for at give lys og luft inde i kronen, kan hjælpe. Men ahorn, som hører til Acer-familien, får nemt svampeangreb i stamme og grene ved beskæring, så det kan være at vælge mellem to onder. Vælger du at beskære, er det vigtigt at du gør det omkring 1. august på en tør solskinsdag. Lav så få sår som muligt og vælg at lave to små sår frem for et stort. Du skal altså se grundigt på træet og med omhu vælge, hvad du vil fjerne – inden du bruger din skarpe beskærersaks eller sav!

Se mere om hvordan du gør her Beskæring af træer om sommeren

2. Bladlus
Bladlus elsker rigelig tilgang af god mad; aminosyrer og tynde cellevægge, som er nemme at stikke snabelen gennem, så de kan få fat i den gode mad. Dette slaraffenland opnås nemmest ved at gøde planten med rigeligt kvælstof. Gødskningen kan være tilsigtet eller opstå som en bivirkning. Jeres træ står i græsplænen, som måske har fået rigeligt med gødning. Træet tager for sig af retterne, med luseangreb som en følgevirkning. Dine iagttagelser om myrerne er helt korrekte. Myrerne skader ikke træet, men holder bladlus som vi holder malkekøer.

Se mere om bladlus og deres liv her Bladlus er ultrafeminister
og om hvilke skader de gør og hvordan du kan holde dem i skak her Hvor farlige er bladlus egentlig?

3. Sorte letter på ahornblade
De sorte pletter på løvet skyldes en svamp, ahornrynkeplet (Rhytisma acerinum eller Rhytisma punctatum). Angrebet er harmløst, generer ikke træet, men kan forebygges ved at fjerne alt nedfaldsløv fra det angrebne træ. Løvet komposteres, for at undgå at få smitte tilbage til træet næste år. Svampesporer spredes over store afstande med vinden, så smitten kan sagtens komme langvejs fra. Svampen er følsom for luftforurening. Et angreb er altså tegn på ren luft, og det er jo positivt!

4. Misdannede blade
De misdannede blade, har jeg ikke nogen forklaring på, da jeg ikke ved, hvordan de er misdannede. Men alene meldug- og luseangreb kan føre til misdannelse af bladene. Dårlige vækstbetingelser, for lidt eller for meget vand, komprimeret jord, osv. kan også medføre misdannelser. Et foto ville have hjulpet.

5. Mos og lav på grene
Mos/lav på grene og stammer skyldes at luften er ren (!), og at træet ikke gror så stærkt længere. Det sidste kan der så være mange årsager til. Mos/lav på stamme og grene generer ikke træet det mindste, men kan være et tegn på at noget ikke er som det bør være.

De forskellige arter af løn-slægten, Acer, har vidt forskellige levelængder og væksthastigheder. Hvis jeg går ud fra at det er en ahorn, Acer pseudoplatanus, du har, så burde det stadig være i ungdomsfasen og gro hurtigt nok til at skubbe mos/lav af grene og stamme. Når dette ikke sker, er det fordi træet har det skidt.

De to mest almindelige årsager til, at et træ i den alder har det skidt, er sår på stammen ved rodhalsen (ved jorden – ofte forårsaget af plæneklipperen) og/eller komprimeret jord.

Er der sår på stammen ved rodhalsen, bør I skifte træet. Her er ingen helbredelsesmuligheder. Komprimeret jord opstår nemt ved at der køres på jorden med tunge redskaber, især hvis jorden er våd. Det kaldes også traktose. Jo mere leret jord og jo tungere køretøjer, des dybere og værre komprimering. Komprimeringen kan sagtens være sket for mange år siden; den forsvinder ikke af sig selv igen. Det komprimerede lag kan ligge 20 cm under overfladen, men også længere nede hvis der er kørt jord på efter skaden er opstået.

Den jordvolumen, som træets rodnet har til rådighed, er blevet begrænset, og ofte også forringet. Når træet får for lille et rodnet, får det konsekvenser. Det vælter nemt og trives dårligt. Fx får træet det nemt for tørt, da det ikke kan optage vand nok i det begrænsede jordvolumen det har til rådighed. Det kan så være årsagen til meldugangreb. Jorden kan også være vandlidende, dvs. at vandet ikke kan komme væk, så dør rødderne af iltmangel.

Da trærødder skal holde træet fast i jorden, udover at optage vand og næring, ånde og samarbejde med div. svampe, er det vigtigt at rodnettet får optimale betingelser.

Enhver beskæring er altid en forkortelse af plantens levetid. Hvis problemet er komprimeret jord, løser det ikke træets problemer at beskære. Det kan dog begrænse kronestørrelsen, så træet ikke bliver »toptung« og dermed ikke vælter helt så nemt. Om beskæring se ovenfor, under punkt 1. Meldug.

Du kan finde inspiration til hvad du kan gøre ved den komprimerede jord her Jordkur før plantning af frugttræer

I dette konkrete tilfælde vil jeg foreslå, at du fjerner græsplænen rundt om træet. Hvis der er græs helt ind til stammen, konkurrerer de to elementer unødigt med hinanden. Plænegræs er grådigt og tager først for sig af vand og næring. Træet må nøjes med resterne.

Fjern forsigtigt græstørven og lav, i første omgang, et bed med en jordkur der kan løsne jorden i dybden. Kuren skal virke under mindst en vækstsæson. Følg linket ovenfor for mere info.

På sigt kan bedet under træet plantes til med lave buske, stauder, løg og/eller urter. Mindste størrelse på bedet skal være med en radius på 0,5 m fra stammen, men meget gerne, meget større.

Med venlig hilsen
Hanne Søgård
Jordbrugsteknolog Landskab og Anlæg, anlægsgartner og konsulent

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Plantesygdomme > Ahorntræ ramt af sygdomme og dårlig trivsel – hvad gør vi?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider