Spørg eksperterne

Vil mit duetræ gå ud på grund af barkskade?

Jeg har et duetræ, som til min store fornøjelse blomstrede for første gang i år, endda med rigtig mange blomster. Nu kan jeg desværre bare konstatere, at barken ser ud, som om den er angrebet af en eller anden sygdom. Den er revnet og falder af i store flager, især allernederst, hvor træet er tykkest. Er der fare for, at mit duetræ går ud, og hvad kan jeg evt. gøre for at redde det?

Barkskade

Det er en omfattende barkskade på duetræet. Foto: Kirsten Nielsen

Barkskade

Barkskaden er også helt nede i jordoverfladen. Træet står plantet for dybt, og det er måske årsagen til barkskaden. Foto: Kirsten Nielsen

Barkskade

Under den løse bark samler der sig fugt, som giver gunstige betingelser for svampeangreb. Foto: Kirsten Nielsen

Med venlig hilsen
Kirsten Nielsen, november 2006

Svar

I et tilfælde som dette, hvor der er tale om et forholdsvist sjældent træ, må der gøres noget ekstra (se nedenfor), men ellers viser billederne, at skaden er alvorlig, og at den sidder et meget besværligt sted, nemlig ved rodhalsen. På det sted vil barkskeder af den størrelse meget ofte betyde træets død, men der kan dog gøres en meningsfuld indsats, som øger mulighederne for, at træet selv kan overvinde problemerne.

  • For det første må al løs bark fjernes, gerne med fingrene, men ikke med skærende værktøj. Under den løse bark samler der sig fugt, som giver den aggressive svamp (Verticilium dahliae) gunstige betingelser, så derfor må der lukkes luft ind, sådan at sårfladen kan tørre grundigt igennem.
  • For det andet må man gå resten af stammen efter for at opspore og fjerne andre pletter med løs, død bark. Hvis svampen har fat ét sted, vil den meget ofte have angrebet andre steder også.
  • For det tredje må træets almene vækstforhold gøres bedst mulige. Her drejer det sig for det første om at få fjernet græs og andre urteagtige planter, som konkurrerer med træets rødder. Desuden må jorden i hele drypzonen (dvs. hele det areal, som dug drypper ned på fra grene, kviste og blade) tilføres en topdressing i et lag på ca. to cm tykkelse og gerne her sidst på vinteren. Brug f.eks. en blanding af lige rumfangsdele filtergrus (2–6 mm kornstørrelse) og harpet (siet) kompost. At dømme efter billederne er jorden fugtig og temmelig leret, og hvis den ligefrem er vandlidende, bør blandingen i stedet være 2 dele filtergrus til 1 del harpet kompost.
  • Endelig ser det ud, som om træet er plantet for dybt. Det kan være den egentlige årsag til, at svampen har fået fat, og det må i hvert fald ændres, hvis træet skal komme sig. Derfor må jorden løsnes og fjernes forsigtigt i en arbejdsgang, der begynder inde ved stammen og fortsætter udad gennem drypzonen. Afskrælningen af jorden fortsætter, indtil svajet mellem stamme og rod er synligt hele vejen rundt. Så står træet i den korrekte dybde – og det skal altså også gælde efter at topdressingen er lagt på.

Held og lykke med arbejdet!

Med venlig hilsen
Sten Porse
Pensioneret faglærer, myrica.dk

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Plantesygdomme > Vil mit duetræ gå ud på grund af barkskade?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider