Spørg eksperterne

Kan hvidløg bruges til bekæmpelse af ukrudt?

I medierne har der for nogle år siden været en omtale af anvendelse af en »hvidløgsmixtur« til bekæmpelse af ukrudt. Kan ekspertpanelet oplyse, hvorledes mixturen er sammensat, så jeg i givet fald selv kan fremstille den – eller kan mixturen købes og i givet fald hvor, og ikke mindst, hvilke erfaringer der er med anvendelsen, f.eks. overfor mælkebøtter.

Med venlig hilsen
Per Wehner, april 2002

Svar

I foråret 1999 stod medierne ganske rigtig på den anden ende. Et ukrudtsmiddel på basis af hvidløg kunne dræbe 30 cm højt ukrudt. Det skulle afprøves i Kerteminde Kommune. Det lød mere af and end af hvidløg, når man har prøvet at bruge hvidløgsudtræk mod jordbærdværgmider og ved, at planterne ikke tager den mindste skade. På baggrund af en henvendelse fra et medlem, som ikke havde held med at forsøge med at bruge hvidløg mod sit ukrudt, bragte vi i tidsskriftet Praktisk Økologi 4/99 nedenstående artikel, hvor jeg forsøgte at finde ud af om det var et vidundermidddel. Jeg har ikke senere hørt mere til produktet.

Erfaringer i Kerteminde Kommune

»Den 11. maj 1999 snakkede jeg med Erling Petersen fra Kerteminde Kommune. Han fortalte, at midlet havde den beskrevne virkning. Han havde prøvesprøjtet i egen have, hvor 30 cm højt ukrudt og brændenælder visnede dagen efter behandlingen. Præparatet er skyllevand fra hvidløg, som importeres fra Kina af et firma, som bruger hvidløgene til dyrefoder.

Det lød helt vildt efter mine erfaringer med hvidløgsudtræk. Jeg kunne se to forklaringer: Enten er hvidløgene sprøjtede/behandlet med noget giftigt stads udvendigt eller også er det et vidundermiddel. Og så er det måske et farligt vidundermiddel. Erling Petersen kunne fortælle, at ikke kun græsset forsvandt mellem fliserne, men også myrerne. Nu er det jo ikke en ulykke at myrerne forsvinder på terrassen, men hvis det er så kraftigt virkende, at det ødelægger jordens mikroorganismer, er det mere end betænkeligt.

Miljøstyrelsen gav tilladelse til privat afprøvning

Miljøstyrelsen gav i maj 99 tilladelse til privat afprøvning af midlet. Anders Hesselager, Bekæmpelsesmiddelkontoret i Miljøstyrelsen oplyser, at Ulrik Brejnholdt, Ullerslev, Fyn har fået tilladelse til at afprøve midlet mod ukrudt på befæstede arealer (f.eks. fliser) og langs veje. Dog må det højst afprøves på 10 ha i et år. En sådan tilladelse er en «papirgodkendelse", dvs. at man ikke undersøger midlet, men tager stilling ud fra det oplyste i ansøgningen. Danmarks Geologiske Undersøgelser har vurderet, at saltet i midlet ikke trænger ned i jorden til fare for grundvandet. Midlet er nemlig ikke kun ren vaskevand fra hvidløg. Vaskevandet indeholder 8,8% salt, svarende til 44 g salt opløst i 0,5 l vand. Der er ikke lavet undersøgelser over saltets og hvidløgsvandets virkninger på mikrolivet i jorden. I Miljøstyrelen har man ikke overvejet muligheden af, at der måske kunne være kemiske stoffer i vaskevandet fra hvidløgene. Men hvis midlet skal godkendes som bekæmpelsesmiddel, vil det inden blive undersøgt nøje, og firmaet skal kunne dokumentere, hvori virkningen ligger.

Forsøg i praksis

Selvfølgelig måtte det efterprøves. I et forsøg med 200 g hvidløg blødt ud i 4 dl vand i 24 timer fandt jeg ingen effekt, ikke engang på kimplanter og små salatplanter. To forsøg med en 8,8% saltopløsning viser, at saltindholdet ikke er nok til at få ukrudtet til at visne ned. Bladene svides godt nok lidt. Mest på arter med ru eller tynde blade, mest virkning på brændenælde og mælkebøtte. Men de fleste blade rejser sig igen og planterne gror videre. Et forsøg med hvidløg udblødt i 12 timer i saltopløsningen giver ikke bedre resultat.

Nye erfaringer i Kerteminde Kommune

Den 18. juni 99 kontakter jeg igen Kerteminde kommune, hvor Søren Ribergaard, formand for Park og Vej fortæller, at de har sprøjtet med den dosering af hvidløgsmidlet, som Miljøstyrelsen har godkendt, men det har stort set ingen virkning på ukrudtet. De vil prøve en gang til, men tror ikke på midlet mere. De er også lidt bekymrede over saltindholdet. I forvejen er deres midterrabatter på grund af vintersaltningen omdannet til strandbredder, hvad angår plantearter. Og det vil man helst ikke se ske på kommunenes øvrige arealer.

Producentens oplysninger

Ulrik Brejnholt er enig i, at hans hvidløgsmiddel ikke virker i den dosering på 1 l til 100 m², som Miljøstyrelsen har fastsat. For at det kan række til 100 m², fortyndes det. Midlet virker, når det ikke fortyndes, siger Ulrik Brejnholt. Han vil søge om ny tilladelse til at bruge en stærkere koncentration med bindemiddel i, så midlet ikke løber af planterne. Ideen til at bruge vaskevandet som ukrudtsmiddel har han fået fra sin leverandør af hvidløg i Kina. Hvidløgene er ikke blevet undersøgt for indhold af evt. kemiske stoffer.

Naturligvis vil han ikke fortælle, hvorfor hans middel virker, mens mit ufortyndede udtræk ikke virker. Der er selvfølgelig en hemmelighed.

Med venlig hilsen
Karna Maj
Tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

ECOstyle A/S

Effektiv ukrudtsmiddel, hurtigt nedbrudt

Ukrudtshajen

Rullerenser – hjulhakke – såmaskiner

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Ukrudt > Kan hvidløg bruges til bekæmpelse af ukrudt?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider