Rustsvampe

Af Sten Porse, pensioneret faglærer, myrica.dk

Rust er en stor gruppe svampe, som har det til fælles, at de danner rustrøde pletter – sporehuse – på de angrebne plantedele. Rust kan ikke bekæmpes, men man kan gøre en del for at forebygge angreb – se boks nederst.

Rustangrebene fremmes af:

  • Stillestående, fugtmættet luft. Derfor er problemet altid størst på planter, som står i tæt sammen, i haver med megen læ eller planterne bliver holdt fugtige ved vanding.
  • Varmt og fugtigt vejr.
  • Overgødskning med møg, champignonmuld, fuldt omsat kompost eller med kvælstofrige kunstgødninger.

Rustsvampe med værtsskifte

Svampene er nøje knyttet til deres værtsplanter, og man vil ikke opleve direkte smitte fra art til art i haven.

De fleste af rustsvampene har tvunget værtsskifte. Det vil sige, at mens de er på den ene planteart, danner de sporer, som kun kan angribe en helt anden art.

Vintervært Sommervært
Ene Tjørne-arter
Kinesisk Ene Pære (gitterrust)
Anemone Blomme
Femnålede Fyr Ribes-arter
Stargræsser Pile-arter
Ædelgran-arter Gederams
Berberis Hvede
Vrietorn Havre
Vorterod Græsarter
Skræppe Tagrør

Man kan nedsætte smittetrykket ved at holde de to værter adskilt med størst mulig afstand.

Rustsvampe uden værtsskifte

Andre rustsvampe har ikke værtsskifte. På samme plante dannes først de orangerøde sporehuse, som er sommersporer, og efterfølgende dannes de sorte, som er vintersporer, der først spirer næste år. Når der på samme art findes både sommer- og vintersporer, fortæller det, at der ikke er tale om værtsskifte. Det gælder f.eks. brombær og porrer.

Ved brombær kan man nedsætte smittetrykket ved at fjerne bladene, når de falder af i løbet af vinteren.

Forebyggelse af rustangreb

Ved rustangreb med værstskifte: Dyrk de to værter med størst mulig afstand.

Ved rustangreb uden værtsskifte: Fjern smittekilderne ved at fjerne og brænde angrebne dele.

Sørge for godt luftskifte mellem planterne.

Undgå al unødig gødskning – især med kvælstofholdige produkter.

Plant resistente sorter, hvis de findes.

Kommentarer

Der er 2 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Plantesygdomme > Rustsvampe

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider