Middel mod snegle i haven

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Skovsnegl

Skovsneglen kan være et problem i haver, der grænser op til skove. Foto: Karna Maj

I langt de fleste haver er der problemer med snegle. Heldigvis er det i mange haver kun et mindre problem ved nyudplantet salat, mens der i andre haver er massive problemer med agersnegle, skovsnegle og iberisk skovsnegl (dræbersneglen).

I foråret 2001 blev der lanceret et helt nyt produkt mod agersnegle og skovsnegle. Det forhandles på det danske marked under navnene »SnegleStop« og »SnegleFri Ferramol«.

Godkendt til havebrug

Danmarks JordbrugsForskning har vurderet midlet og anbefalet det godkendt til bekæmpelse af skovsnegle, agersnegle og iberiske skovsnegle i grønsager, jordbær, prydplanter, incl. i væksthuse. Det aktive stof er ferrofosfat (FePO4), som får sneglen til at holde op med at spise, den går ned i jorden, og man ser den ikke mere.

Det lyder jo meget besnærende for snegleplagede haveejere. Men er det risikofrit at bruge? Nedenfor er gengivet dele af Miljøstyrelsens godkendelse, da midlet blev introduceret, så man har mulighed for at vurdere, om man ønsker at bruge midlet i sin have.

Ikke særligt skadeligt for miljøet

Sneglemiddel

Sneglemidlet har blå korn. Når produktet anvendes skal det tilføres i den godkendte dosering dvs. det skal spredes i en mængde, så det har en indbyrdes afstand af ca. 10–12 cm – dette fremgår også af pakken. Det fremgår også af teksten, at der kun skal genbehandles, hvis der på ny findes snegle. Foto: Karna Maj

I Miljøstyrelsens miljømæssige vurdering fra midlet kom på markedet står bl.a.:

»Miljøstyrelsen vurderer, at midlet indeholdende 1% jern(III)- fosfat ikke udgør nogen uacceptabel risiko for miljøet med hensyn til persistens, mobilitet, grundvandsforurening og bioakkumulering. Det anses ikke for at være skadeligt overfor vandlevende organismer. Det forventes ikke i de ansøgte doseringer at udgøre en uacceptabel risiko overfor regnorme og mikrobielle processer i jord. Det har lav giftighed overfor fugle og pattedyr. Det har varierende giftighed overfor nytteleddyr, men der forventes ikke uacceptabel risiko for effekter ved den ansøgte anvendelse. «

Sneglemidlet påvirker nyttedyr

Poecilus cupreus

Bred metaljordløber, Poecilus cupreus, er et rovinsekt. Det er meget almindeligt, og det er antagelig grunden til at det bruges i forsøg. Det er selvfølgelig betænkeligt, at dets fødeoptag nedsættes med 16% i et forsøg, hvor det er blevet udsat for ferrofosfat. Foto: Jakob Bock

I godkendelsen, da midlet kom på markedet første gang, kan man i bilagene læse, at det faktisk påvirker de få arter, der er undersøgt på. Regnormenes vægt bliver forøget, og der er bl.a. ændringer for disse nytteleddyr: Snyltehvepsen Aphidius rhopalosiphi har en nedgang i parasitering på 52%, løbebillen Poecilus cupreus har reduceret fødeoptag hos 16% og rovbillen Aleochara bilineata havde en nedsat klækningsrate på 5,5%.

Begræns brugen

Danske haveejere hader snegle. Når man har kultiveret og ikke længere kan se de blå sneglekorn, kan man let blive fristet til at drysse en gang til – for at være på den sikre side. Den sunde fornuft bør sige haveejere, at man ikke skal bruge det oftere end nødvendigt, og i hvert fald ikke forebyggende. Efter en behandling bør der ikke udstrøs igen, førend man har set nye snegle.

I følge godkendelsen er der ingen begrænsninger i antallet af gange, det må udstrøs på et år. Selv om stoffet findes naturligt, så forrykker man jo nogle balancer ved ensidigt at tilføre et enkelt stof til havens jordoverflade. Og som nævnt ovenfor, er der påvist skader på en række nyttedyr, og vi ved ikke, hvor mange arter i haverne, der påvirkes, og hvordan. Man bør derfor overveje, om man i stedet for kan minimere snegleproblemet ved indsamling i perioder.

Godkendt til økologisk brug

Ferramol er godkendt til økologisk brug til bekæmpelse af skov-, ager- og iberiske snegle, dog med den begrænsning, at det på linje med andre stoffer med bekæmpelsesformål kun må bruges, hvis der er akut fare for afgrøden. Altså ikke forebyggende.

Kommentarer

Der er 53 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Ormeposten

Bestil kompostorme fragtfrit

Spiroggro

Frø til gavn for insekter

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Solsikken

Alt til den økologiske have

Revira – det usynlige hegn

Revira-Det usynlige hegn.

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Skade- og nyttedyr > Middel mod snegle i haven

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider