Anlæg en køkkenhave i græsplænen

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Har man lyst til at dyrke køkkenhave, må man se sig om efter et god sted i haven. Det er helt nødvendigt, at der er lys og sol, hvis man skal have succes med at dyrke grønsager. Har man et stykke græsplæne, man kan undvære, er det forholdsvis let at etablere et stykke køkkenhave her. Midt på græsplænen er der normalt også al den sol og lys som grønsagerne har brug for.

grønsagsbede i græsplæne

Flotte og frodige grønsagsbede i græsplæne. Den Økologiske Have. Foto: Karna Maj

En af fordelene ved at bruge græsplænen er, at der her oftest kun er græs, som skal fjernes, mens der er minimalt med flerårig ukrudt. Hvis der er mælkebøtter, bør man stikke dem med et mælkebøttejern eller fjerne dem under jordarbejdet. Et minus ved at anlægge køkkenhave i græsplænen er, at smælderlarver de første 3–4 år kan æde af planterødderne, især kartofler er udsat.

Inden du går i gang, skal du afgøre, om du vil lave bede i græsplænen og med græsgange mellem bedene, eller du vil rydde en samlet firkant til at dyrke på. Et større areal kan du inddele i bede med gange imellem.

Nedenfor kan du dels finde en praktisk vejledning i, hvordan du forvandler græsplæne til grønsagsland, og dels hvilken metode, der er bedst i forhold til årstiden og de afgrøder, du ønsker at dyrke.

Sådan gør du i praksis

1. Kvæl græsset ved at dække lystæt

Græs dør, hvis ikke det får lys. Det kender de fleste, som har fået stillet en kasse eller spand for længe på græsplænen. Det kan man udnytte, når man skal etablere bede i køkkenhaven, men det kræver nogle måneder, førend græsset er helt dødt.

Til lystæt dække bruges ofte sort plastik, men man kan også lægge f.eks. pap eller aviser ud og lægge halm, planteaffald eller brugt strøelse fra dyrehold ovenpå.

Der er ikke brug for tilførsel af gødning til første års dyrkning på arealer, hvor græsset ikke fjernes, så derfor skal det være en meget halmrig gødning, hvis man bruger dette til at dække og »kvæle« græsplænen med fra efteråret. Brug aldrig halm med hønsemøg direkte på bede, da hønsemøg er meget kvælstofholdig.

Regnvandet skal kunne trænge ned gennem materialet, og man skal derfor perforere den sorte plastik.

En dyrere løsning er at dække med ukrudtsdug, som er beregnet til vedvarende dække af bede. Ukrudtsdug er designet, så vandet helt uden problemer trænger ned, og det giver også mere luft ned til jorden end sort plastik.

2. Vend græstørven nedad

Denne metode kræver lidt tung gravearbejde, da man skal grave i et spadestiks dybde og stikke græstørven ud i nogle blokke, som kan vendes rundt, så græstørven så vidt muligt begraves helt. Stikker der lidt af græstørven op, vokser dette græs videre med stor vækstkraft, da der er masser af energi til rådighed i rødderne. Men det er et overkommeligt arbejde til mindre bede – tag et lille stykke hver dag i stedet for at få en smertende ryg efter mange timers arbejde.

3. Skræl græstørven af

Alternativet er at skrælle græstørven af, kompostere den og føre den tilbage til jorden næste år. Men det er ikke nær så god en metode som at beholde alt det organiske indhold fra græsdækket på stedet, Det giver en meget mere levende jord, og der er næringsstoffer nok i jorden til første års dyrkning.

Fjerner man græstørven, skal afgrøderne på arealet gødes normalt. Der, hvor afgrøderne plantes ud, tilføres kompost eller gødning inden plantning. På arealer med såede afgrøder tilføres der først kompost eller gødes med f.eks. kyllingegødning eller lupingødning, når afgrøderne har fået lidt størrelse.

Fjerner man græstørven i løbet af sommeren frem til 1. september, kan man nå at så en dækafgrøde med grøngødningsplanter. Sår man en såkaldt efterafgrøde visner den ned i løbet af vinteren, mens mange kløverplanter skal omhakkes. Du kan læse artikler herom i kategorien Grøngødning

Vælg de rigtige metoder i forhold til årstiden

Det er bedst at starte i eftersommeren eller efteråret, men køkkenhavebede kan etableres helt ind i maj måned, hvor man stadig kan nå at så og plante mange grønsager.

Etablering i eftersommeren

I juli og august kan du bruge disse metoder til at anlægge bede i græsplænen:

 1. Kvæle græsset ved at dække det med lystæt materiale
 2. Grave stykket og vende græstørven ned, kultivere og rive overfladen jævn og så grøngødning på arealet. Lettest med mindre grøngødningsfrø, som ikke skal så dybt ned. Giver flotte grønne bede i efteråret og jordforbedring. Se under Grøngødning
 3. Skrælle græstørven af og så grøngødning eller en ny afgrøde. Hvad du kan nå at så afhænger i tidspunktet. Se i artiklen Planlæg køkkenhavens 2. afgrøde

Etablering i efteråret

I efteråret kan man bruge disse metoder, når man vil anlægge bede i græsplænen:

 1. Kvæle græsset ved at dække det med lystæt materiale
 2. Grave stykket og vende græstørven ned og vinterdække arealet
 3. Skrælle græstørven af og tilføre en godt lag gødende vinterdække.

Etablering i det tidlige forår

I det tidlige forår kan man bruge disse metoder, når man vil anlægge bede i græsplænen:

 1. Kvæle græsset ved at dække det med lystæt materiale. Hvis det etableres tidligt, kan græsset nå at formulde så meget, at jorden kan bearbejdes inden såning og plantning. Ellers må man plante ned igennem det lystætte dække som nævnt nedenfor i afsnittet »Etablering i maj«.
 2. Grave stykket og vende græstørven ned. Afhængig af tidspunket kan man bearbejde jorden i forskellig dybde, og dermed få mulighed for at dyrke de fleste afgrøder her. Det er dog ikke velegnet til dyrkning af kartofler og rodfrugter, som har dybe rødder.
 3. Skrælle græstørven af og tilføre kompost, der kan gøde afgrøderne. Her kan man dyrke alle slags grønsager.

Etablering i maj

I maj kan bruge disse metoder, når man vil anlægge bede i græsplænen:

 1. Kvæle græsset ved at dække det med lystæt materiale og plante ned gennem dækket. Det kan kun bruges til udplantning af de grønsager, som der skal plantes få af med stor afstand. F.eks. kål, majs, selleri, græskar, squash, tomater.
 2. Grave stykket og vende græstørven ned. Her kan dyrkes alle afgrøder, som kan plantes ud eller som kun kræver bearbejdning i de øverste 5 cm jord. F.eks. kan man godt så salat, men ikke rodfrugter, som kræver god løs og gennemarbejdet jorden i dybden,
 3. Skrælle græstørven af og lægge den til kompostering med græssiden nedad. Næste år føres komposten tilbage til bedet. Her kan man plante og så alle slags afgrøder. Der tilføres kompost inden udplantning, mens komposten først tilføres til såede afgrøder, når de er kommet i god vækst.

Hvis du vil have yderligere inspiration, så kan du læse en artikel fra tidsskriftet Praktisk Økologi om at anlægge køkkenhave i græsplænen i maj måned. Her er også forslag til plantesammensætning i bedene og en oversigt over plante- og så tidspunkter.

Læs artiklen Ny køkkenhave i maj.

Kommentarer

Der er 5 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Søkjærgård Samsø

Søkjærgård Samsø økologiske Skovlandbrug

Land Højbede

Land Højbede og Plantekasser

Hobbydrivhuse.dk

Grøntsager/urter direkte fra drivhuset

Robinie.dk – SkovTrup

Byg dit Højbed med eg eller robinietræ

Her er du: Forsiden > Køkkenhaven > Anlæg og inspiration > Anlæg en køkkenhave i græsplænen

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider