Skadedyr og plantesygdomme

Smælderlarve

Agriotes spp.

Smældere er biller, der er to cm lange, mørke. Lægges de om på ryggen vil de springe højt op i luften og forsøge at få sig vendt. Når de falder ned på en hårdt underlag, giver det et smæld – og det har givet dem navnet. De lægger æg på græsarealer og deres larver lever af græsrødder – i mangel heraf af andre rødder, gerne kartofler og rodfrugter.

Niche i naturen

De ynder fred og ro og lægger derfor fortrinsvis deres æg i græsplæner og områder med høj vegetation.

Livscyklus

De voksne smældere lægger normalt æggene i maj–juni. Æggene klækkes efter 4–6 uger, afhængig af temperatur. De nyklækkede larver er kun 1,5 mm og hvide. De bliver efterhånden skinnede ravgule og helt hårde og op til 2,5 cm lange. Lige efter hovedet har de 6 tætsiddende ben. Smælderlarven gennemlever 1–3 larvestadier, som strækker sig over ialt 4–5 år. Tilsidst forpupper larven sig og den voksne smælder klækkes inden vinteren og lægger næste forår æg.

Smælderlarve

Smælderlarver er skinnede gule. Foto: Karna Maj

Skadebillede

Larven æder fortrinsvis græsrødder og helst rodspidserne. Der er således som oftest en stor bestand i græsbevoksede områder med fred og ro. Når man graver en græsplæne op, har larverne ikke længere den normale føde, og de spiser i stedet for af rødderne på andre planter. De foretrækker kartofler, gulerødder, rødbeder og salat, hvis disse planter er til stede.

Forekomst

Larven æder fortrinsvis græsplænens rødder. Hvis græsplænen graves op til fordel for grøntsager, foretrækker den især nedennævnte arter.

Rødbede, gulerod (gulerod og havegulerod), hovedsalat, Ært (brydmarvært, markært, skalært og sukkerært) og kartoffel.

Forebyggende metoder

  • Undgå at sætte især kartofler og rodfrugter i en jord de første år efter, at der har været græsplæne, da de sidste larver først vil have gennemlevet larvestadierne efter 4–5 år.
  • Gennemarbejd jorden godt og flere gange i en tør periode
  • Dyrk de første år arter af kålfamilien, ærter og bønner, som er mindre udsatte for angreb.
  • Naturlige fjender er fugle, løbebiller, spidsmus og muldvarp
  • Slip høns løs på stykket uden for dyrkningssæson, gerne i forbindelse med jordbearbejdning.
  • Tag kartoflerne op tidligt, da den største skade sker i august–september.

Metoder når planten er angrebet

  • Smælderlarver tåler ikke udtørring, derfor vil gravning og kultivering minimere antallet, især hvis jordbearbejdningen finder sted i en tør periode.
  • Brug lokkemad til at lokke smælderlarverne til, så de kan indsamles. Hertil kan bruges overskårne kartofler eller rodfrugter, der lægges med snitfladen nedad og trykkes 4–5 cm ned i fugtig jord. Kontroller regelsmæssigt og indsaml larverne.
  • Man kan forsøge at så rækker med salat som fangafgrøde mellem rækker med hovedafgrøden.

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Solsikken

Alt til den økologiske have

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Larver > Smælderlarve

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider