Høst og tørring af hvidløg

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Hvidløg er normalt høstklare midt i juli til sidst i juli, men det kræver lidt viden og erfaring at få høstet dem på det optimale tidspunkt, og det er vigtigt for at få både størst mulige løg og en god kvalitet til opbevaring.

Hvornår er de høstklare

Hvidløg

Nyhøstede hvidløg, som måske kunne have vokset nogle dage mere inden høst, men det er altid en afvejning i forhold til holdbarhed. Bemærk at hvidløg ved høst stadig har et ret godt rodsystem. Foto: Karna Maj

Hvidløgstoppen lægger sig ikke ned, når de er høstklare, som ved kepaløg. Når det er ved at være tid at høste hvidløgene, står toppen således stadig opret og der er stadig grønne blade, men måske er de delvis visne. Man kan ikke ud fra toppens tilstand altid se, hvornår der skal høstes. Et tydeligt tegn er, at stænglen bliver tyndere og ikke længere er så saftspændt. Det er en god ide at grave et eller flere løg op for at kontrollere, om høsttidspunktet nærmer sig.

Høster man for tidligt, får man ikke den sidste del af løgets tilvækst med, og netop de sidste uger sker der en stor tilvækst.

De hårdnakkede typer, herunder slangehvidløg, er som regel i gang med at sætte topløg, når de er tjenlige til at blive høstet. Udviklingen af topløg mindsker hvidløgets størrelse med 20–30%, især på jord, der ikke er gødet tilstrækkeligt. Hvis man ikke skal bruge topløgene, er det derfor en god ide at fjerne dem når stænglen begynder at sno sig rundt. Hvis man lader topløgene sidde på ved høst, udvikles de fortsat under tørringen og tager kraften hertil fra selve hvidløget. På nogle sorter kan topløgene være under dannnelse inde i stænglen, og man må da åbne den og fjerne dem. Der er dog nogle antagelser om, at hvidløgene holder sig bedre, hvis man først fjerner stilk med topløg, når stilken bliver hård og træet.

Venter man for længe med at høste hvidløgene, ødelægges det yderste dæklag, og feddene er ubeskyttede og holder sig dårligere. Hvis toppen er visnet ned, kan dæklaget være helt væk. og feddene ligge ubeskyttede i jorden. Det er især hos de hårdnakkede typer, hvor det er tyndt.

Høst af topløg til såning

Hvis man vil bruge topløgene til opformering, må man vente på, at de modner, og det vil næsten altid betyde, at selve hvidløget høstes for sent. Desuden vil udviklingen af topløg tage kraft fra selve løget – op til en tredjedel. Sår man topløgene, giver de først et stort hvidløg med fed andet år. Første år får man et lille løg uden feddeling.

Tørring af hvidløg

Hvidløg

Hvidløg i alle størrelser lagt til tørre. På den hvide stængel i øverste venstre hjørne kan man se topløg, som har været under dannelse ved høsten, men sidder midt på stænglen. Foto: Karna Maj

Alle løg skal tørres med rødder og top på et tørt og luftigt sted. Hvidløg kan enten hænges op i mindre bundter eller lægges på en netramme. Et godt sted er under et bredt tagudhæng eller i en carport. Tørretiden afhænger af vejret. Hvis det er en meget fugtig periode, kan de begynde at rådne og mugne under tørringen, men det er sjældent. Normalt er de tørre efter 3–4 uger og man kan, når de er tørre, evt. klippe noget af den tørre stængel af, men ikke tættere på løget end 2–3 cm. Hvis det er høstet på det korrekte tidspunkt, er dækbladene så gode, at man kan fjerne det yderste lag med jord på, inden den endelige opbevaring.

Blødnakkede hvidløg, hvor stænglerne ikke bliver hårde og stive, kan man kan flette til løgfletninger.

Hvidløgene er nu godt tørre og kan klippes af stænglen med 5–10 cm stængel. Foto: Karna Maj

Opbevaring af hvidløg

Hvidløg er en steppeplante, hvilket man kan se i dens livscyclus, hvor den går i dvale i juli ved nedvisningen og de næste 2–3 måneder, indtil temperaturen igen kommer under 8° C. Hvis man sørger for, at de tørrede løg tages ind og ikke kommer under 10° C på noget tidspunkt, bliver de i sommerdvalen og vil ikke spire i foråret. De opbevares bedst ved 10–15° C. De kan også sagtens opbevares ved lavere temperatur, selv frost tåler de, men de begynder da at spire i marts måned, når sommerdvalen er blevet brudt af lave temperaturer.

Hvidløg til vinteropbevaring

Hvidløg til vinteropbevaring – de kan holde sig et godt stykke ind i foråret. Foto: Karna Maj

Kommentarer

Der er 21 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Hvidløg og Vin

Øko sættehvidløg, 5 efterårssorter

Økologiens Have

Frø og udplantningsplanter, samt have

Frøsnapperen

Frø til de mest smagfulde grøntsager

Bjarne’s frø og planter

Alt fra hele verden

Naturplanteskolen

Flerårige spiselige planter til haven

The Plant Explorer

Kæmpe udvalg af græskar- og bønnefrø.

Gartneri Toftegaard

Øko planter til den spiselige have

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Køkkenhaven > Grønsager > Løg og porrer > Høst og tørring af hvidløg

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider