Spinat som forafgrøde

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

I april og et godt stykke ind i maj måned er der en hel del bede, hvor der først senere skal plantes tomater, kål, porrer, squash og majs ud eller sås bønner.

Denne jord kan man udnytte til at så spinat, som har en så hurtigt udvikling, at man kan nå at høste et hold spinatblade, inden jorden skal bruges til hovedafgrøden. På den måde kan man få masser af spinat både til frisk forbrug og til fryseren.

Spinat

Spinat kan spire allerede ved 4° C, og kan derfor de fleste år sås allerede i starten af april. Den spirer dog noget hurtigere, når jorden først er 8–10° varm. Foto: Karna Maj

Spinat som forafgrøde

Spinat spirer allerede ved 4° varme, så man kan så allerede først i april – eller så snart jorden kan kultiveres og rives. I milde forår kan den sås allerede i marts. Spinat sås i rækker med en rækkeafstand på 25–30 cm eller bredsås. Spinat skal udtyndes til 10–15 cm afstand i rækken for at planterne kan udvikles tilfredsstillende. Når man sår til forkultur, hvor man planlægger at fjerne spinatplanterne, inden de når fuld udvikling, kan man nedsætte både rækkeafstand og afstand mellem planter. Man kan altid senere tynde ud i bestanden ved at høste en del af planterne i småbladsstadiet til salatskålen. Men det er vigtigt, at spinatplanter altid i forhold til deres udviklingtrin har god plads. Har man bredsået som forkultur er det også en god ide at udtynde planterne, når der høstes blade første gang.

På et bed, hvor der senere skal være f.eks. 3 rækker kål, kan man så 5 rækker spinat. Når kålen skal plantes ud, rydder man 15–20 cm til hver kålplante i de to yderrækker og den midterste række. Spinaten høstes efterhånden som kålene skal bruge pladsen, eller når den har nået en optimal størrelse til at høste.

På de bede, der først skal bruges til udplantning af tomat, majs, bladselleri, knoldselleri og squash sidst i maj, kan man nå at dyrke al spinaten til høst, inden hovedafgrøden skal plantes ud. Bønner kan man også vente med at så, til spinaten er høstet sidst i maj.

Rækker med spinat

Spinat til forkultur dyrket i 3 rækker på et bed, hvor der senere skal sås bønner. Det gør det lettere at bekæmpe ukrudt i rækkesåning end ved bredsåning… Foto: Karna Maj

Spinaten gavner mikrolivet i jorden

Når man sår spinat som forafgrøde, forsyner man desuden jorden mikroorganismer med en vigtig fødekilde, nemlig rodslim, der er en energirig væske, som planterrødderne udskiller. Netop foråret er en dårlig tid for mikroorganismerne i jorden og dermed for omsætningen i jorden, da der er ikke ret mange rødder i en dansk køkkenhave. Det er nemlig ikke nok at tilføre dyrkningsjorden rigelige mængder kompost, der skal helst også være planterødder, som kan levere den anden vigtig del af mikroorganismernes føde, nemlig rodslim,

Der er tale om et bytteforhold – mikroorganismerne får rodslim og planterne får de næringssalte, som stammer fra det kompostmateriale, som mikroorganismerne har nedbrudt. Mikroorganismerne lever derfor i et meget stort antal lige omkring planterødderne.

Spinat danner gode rødder

Her er det tydeligt, at den opgravede salatplante har gennemvævet jorden med masser af fine rødder. Foto: Karna Maj

Forafgrødens gode egenskaber

Ved at dyrke spinat som forafgrøde opnår man flere fordele:

  • Høst af to afgrøder på jorden.
  • Mikrolivet i jorden kommer op i omdrejninger, og det giver dermed en bedre omsætning af den tilførte kompost.
  • De grønne spinatplanters rødder gennemvæver og beskytter jorden og giver en bedre jordstruktur.
  • Plantedækket giver skjulesteder til nyttedyr, f.eks. rovbiller, som æder en lang række skadedyr.

Kommentarer

Der er 3 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Gartneri Toftegaard

Øko planter til den spiselige have

Bjarne’s frø og planter

Alt fra hele verden

Hvidløg og Vin

Øko sættehvidløg, 5 efterårssorter

The Plant Explorer

Kæmpe udvalg af græskar- og bønnefrø.

Solsikken

Alt til den økologiske have

Økologiens Have

Frø og udplantningsplanter, samt have

Naturplanteskolen

Flerårige spiselige planter til haven

Frøsnapperen

Frø til de mest smagfulde grøntsager

Her er du: Forsiden > Køkkenhaven > Grønsager > Salat og bladgrøntsager > Spinat som forafgrøde

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider