Blå stregbælg

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Blå stregbælg

De nederste blomster springer ud først. Foto: Karna Maj

Har du et sted i din have, hvor du gerne vil have en lidt kraftig plante, som giver læ, og som samtidig er flot at se på, så er blå stregbælg, Galega orientalis, en mulighed.

Stregbælg

Stregbælg, Galega, tilhører bælgplantefamilien. Der findes flere arter af galega, men især disse to arter ses i Danmark: Lægestregbælg, Galega officinalis, indeholder giftige stoffer og er tidligere blevet anvendt som medicinplante til hjertemedicin og som abortfremkaldende middel. Blå stregbælg, Galega orientalis, indeholder ikke giftige stoffer og anvendes som foderplante. Den kaldes inden for landbruget også foderstregbælg. Blå stregbælg findes forvildet i den danske natur en hel del steder.

Galega orientalis som nytteplante

Galega orientalis stammer fra Kaukasus og i 1970’erne undersøgte man både i Estland og Finland arten med henblik på at udnytte planten som foderplante. Også i Danmark er der foretaget forskellige undersøgelser af plantens anvendelser.

Disse undersøgeler har vist, at Galega orientalis udmærker sig ved følgende:

  • En proteinrig afgrøde
  • Velegnet til grønpilleproduktion
  • Velegnet til hø og ensilage
  • En flerårig afgrøde – op til 15 år
  • Formering ved udløbere og frø
  • Lang vækstperiode
  • God vinterfasthed
  • God tørkeresistens
  • Høj resistens mod sygdomme/insekter. Bladrandbiller kan dog være et problem ved små planter.

En kvælstofsamlende plante

Galega har sin egen bestemte Rhizobiumart og kræver podning. Hvis der er en god knolddannelse på rødderne med de kvælstofsamlende bakterier, får planten kraftige mørkgrønne planter med mange udløbere. Dårlig knolddannelse giver spinkle, lysgrønne planter og få udløbere.

Formering

Blå stregbælg

Bladene har en friskgrøn farve. Foto: Karna Maj

Galega orientalis formerer sig både ved hjælp af frø og underjordiske udløbere. Udløberne begynder at blive dannet i blomstringsperioden og kan nå en ret betragtelig længde. Genvækst efter klipning sker fra vækstpunkter på udløberne. Planterne visner ned om efteråret, og næste års planter kommer fra udløberne. De skyder op i det tidlige forår og kan derfor bruges til at skabe tidlig læ.

Blå stregbælg som havestaude

Blå stregbælg er interessant som prydplante i områder, hvor det er i orden, at den breder sig med underjordiske udløbere. I et staudebed skal den styres med stram hånd, da den kan brede sig en halv til en hel meter hvert år ved hjælp af udløbere. Når den først er etableret, er der ikke ret mange ukrudtsarter, som kan klare konkurrencen fra den.

Den bliver en god meter høj og har nogle meget flotte friskgrønne blade og blomstrer sidst i maj med smukke lilla blomster. Allerede under blomstringen begynder den at sende udløbere ud. Efter blomstringen kan man klippe den tilbage og evt. bruge bladene til foder til husdyr. De kan også tørres til vinterfodring. Den vokser lynhurtigt op igen og blomstrer med et nyt hold blomster i august. De nye skud kommer fra vækstpunkter på udløberne. Både honningbier og vilde bier besøger flittigt blomsterne. Blomsterne er holdbare i buketter, hvor bladene giver en flot bund.

Blå stregbælg kan sås som frø i april, men det er svært at skaffe frø af den. Planterne er i forhold til den senere vækstkraft lang tid om at komme i gang, og normalt blomstrer den først andet år. Hvis man forkultiverer i vindueskarmen i det tidlige forår, kan de plantes ud i maj og vil blomstre første år. Det letteste er dog at få den som udløbere fra en have, hvor den er veletableret.

Kommentarer

Der er 3 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Landsforeningen Praktisk Økologi

Dyrk med naturen og ikke mod

Solsikken

Alt til den økologiske have

Naturplanteskolen

Flerårige spiselige planter til haven

Her er du: Forsiden > Prydhaven > Den naturlige have > Blå stregbælg

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider