Plant barrodede roser

Af Lene Palmer, selvstændig havearkitekt, Havearkitekt Lene Palmer

Hver sommer frister blomstrende roser i potter på planteskolerne. Men der er et bedre og billigere alternativ til roser i potter, som desværre er ved at gå noget i glemmebogen. Det er roser med bare rødder, lige som hækplanter.

Dejlige duftende historiske roser. Forrest ‘Baronne Prévost’. Bagved til højre ‘Ispahan’. Til venstre ‘Jacques Cartier’. Foto: Lene Palmer

Roser kan købes barrodede eller i potter

Roser, der er beregnet til at blive plantet ud i haven, bliver dyrket på marker. I slutningen af oktober og november bliver de taget op af markerne, når de er afmodnede. Det vil sige at de har stoppet væksten og er klar til vinteren. På dette tidspunkt kan man købe roserne med bare rødder i mange plantecentre og på internettet.

Barrodet rose

Der er et helt anderledes stort og dybt rodnet på en barrodet rose end en rose købt i potte. Foto: Lene Palmer

De roser der ikke bliver solgt i det sene efterår, kommer på kølelager. Igennem hele vinteren, når vejret er mildt og jorden ikke er bundet af frost, og hen til omkring begyndelsen af april, kan man plante barrodede roser. De roser, der herefter stadig ikke er solgt, bliver pottet op, så de kan sælges i sommerhalvåret.

De blomstrende roser i potter ser uimodståelige ud. Men lader man sig friste, skal man vide at roserne er længere om at blive store og fyldige, end barrodede roser plantet i det sene efterår. Rødderne på barrodede roser vil hen over vinteren få god jordkontakt uden risiko for udtørring. Når foråret kommer, er roserne parate til at gro, så snart varmen kommer tilbage.

Roser i potter har ofte kortere rødder end barrodede roser. I forbindelse med at de bliver pottet op, får de ofte noget af rødderne klippet af, så de kan være l potterne. De kortere rødder betyder at roserne bliver mere ømfindtlige over for tørke de første år, da de ikke kan hente vand så langt nede i jorden. Ydermere er roserne mere vandingskrævende det første år, når de plantes med blade på, da bladene fordamper vand, og rodnettet ikke har haft tid til at etablere sig.

Et andet problem med at købe roser i potter, er at det kan være svært at få sig selv til at plante dem tilstrækkeligt dybt. Alle roser (bortset fra ‘Rugosa’ roser) skal plantes med podestedet 7–10 cm under jordoverfladen, for at beskytte dem mod frost. (Podestedet er det sted, hvor den ædle rose er podet på den botaniske rose/»grundstamme«. Det ses som en fortykkelse øverst på roden, lige hvor grenene begynder). Når man køber en rose i potte, er podestedet typisk oven for jorden, så der er mere plads til rødderne i potten. Man kan nemt komme til at tro, at rosen skal plantes i samme jordniveau, som den havde i potten, især fordi rosen har blade helt ned til podestedet. Men man bliver nødt til at plante den så dybt, at mange nedre blade bliver begravet i jorden.

Rosa ‘Baronne Prévost’ et halvt år efter den blev plantet som barrodsplante i november. Foto: Lene Palmer

Plantning af barrodede roser

Det er meget vigtigt at rødderne ikke på noget tidspunkt tørrer ud. Hvis man har købt roserne på internettet, kommer de som regel i en pakke, der kan tåle at ligge nogle dage i skyggen, hvis man ikke lige har tid til at plante roserne med det samme. Skal roserne ligge i længere tid, er det bedst at »slå dem ind«. Man graver en rende og lægger roserne uden emballage skråt ned. Derpå dækker man rødderne og den nedre del af grenene med den opgravede løse jord.

Når rosen skal plantes, graves et rigeligt stort hul, så det ikke er nødvendigt at bøje rosens rødder. Hvis rødderne er meget lange, kan man afkorte dem en smule. Den øverste muldjord lægges i én bunke, mens ler/grus fra hullets bund lægges i en anden bunke. Plantehullets bund løsnes godt med en havegreb. Mens man graver hullet, kan man med fordel sætte rosens rødder i en spand vand.

Rosen plantes med rødderne spredt naturligt ud og med okulationsstedet 7 -10 cm under jordoverfladen. Der fyldes først op med jorden fra hullets bund og dernæst fra muldlaget. Når ¾ af jorden er fyldt i, trædes/presses jorden let til. Hvis plantningen foregår i den tørre periode, f.eks. om foråret eller det tidlige efterår, fyldes hullet op med vand. Når vandet er sunket, lægges den sidste jord på, så der bliver en lille vandrende omkring rosen.

Hvis jorden er meget sandet, kan man med fordel blande lidt lerjord eller lergranulat i jorden. Den mest stive lerjord kan forbedres ved at iblande sand/grus. Men almindelig god muldet lerjord behøver ingen forbedring. Dog sætter roserne pris på kompost oven på jorden, uanset jordtype.

Rosenhave med historiske roser og taks. De store roser er plantet som barrodede roser i november 4½ år før billedet blev taget. Den lille hvide rose midt i billedet (foran pergolastolperne) er plantet i november ½ år før billedet blev taget. Det samme gælder de lyserøde klatreroser bag ved, som med tiden skal dække pergolaen. Foto: Lene Palmer

Et kig ned i en del af rosenhaven. Rosenhaven blev anlagt ud fra en haveplan. De store roser blev plantet før pergolaen og stierne blev anlagt. De små roser blev plantet efter. Foto: Lene Palmer

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Prydhaven > Roser > Plant barrodede roser

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider