Piletræets velsignelser

Af Henrik Ahlmann, Økologisk Havebrugskonsulent

Pil har med tidens interesse for pileflet fået en velfortjent renæssance i haven, både som pryd- og nyttetræ. De bøjelige pilegrene er godt til kurve, flethegn, buer og pile, plantestativer og elegante pilehytter til børnene. Herudover anvendes pil dels til fremstilling af de gammelkendte pilefløjter, dels til miljørigtige rodzoneanlæg og energiafgrøder. Der findes mange arter og sorter, og der er en række arter, som er specielt egnede til dyrkning til pileflet.

Pileslægten

Botanisk har pil lagt navn til sin egen familie Saliaceae, hvor slægterne pil, Salix, og poppel, Populus, befinder sig. Pileslægten tæller ca. 400 kendte arter på verdensplan. I Danmark opdeles pilearterne i henholdsvis vårpile og sommerpile, alt efter blomstringstidspunktet. Det danske navn er afledt af latin pilum, der betyder kastespyd og hentyder til kække drenges tidligere brug af pil til kastespyd, bue og pil. I Danmark findes 8–9 hjemmehørende arter, et lignende antal indførte, samt en mangfoldig vifte af krydsninger. På grund af disse mange hybrider, kan nøjatigt artsbestemmelse være en vanskelig metier.

Blandt de almindeligste vildtvoksende er seljepil, Salix caprea, øret pil, Salix aurita, og gråpil, Salix cinerea. I haver plantes desuden en lang vifte af arter, f.eks troldpil, Salix matsudana, krybende pil, Salix repens, der egner sig godt til naturprægede beplantninger og hængepil, Salix capreta, hvis korrekte navn er hængende seljepil. Af sidstnævnte markedsføres sorten ‘Kilmarnock’ (= ‘Pendula’), der er podet på en kraftigere rod; ‘Kilmarnock’ kan fint anvendes til et luftigt, grønt skel i haverummet, hvis en eller flere grene bindes op. Sideskuddene vil så hænge ned og danne et luftigt gardin.

Pil som prydtræ

Pil kan anvendes dels som buske dels som træer. Troldpil, også betegnet proptrækkerpil, Salix matsudana ‘Tortousa’ dyrkes for sine snoede proptrækkerlignende grene og sin elegante vækst som dekorativt prydtræ i busketter eller som solitærtræ, evt underplantet med storkenæb eller andre smukke bunddækkere.

Krybende gråris, Salix repens har, som navnet antyder, en mere krybende vækst, der gør den velegnet til enten bunddække, overstander i stenbedet eller i mindre grupper. Sorten ‘Sakry’ bliver ca. 1 meter i højden, er udbredt med slanke, nedliggende grene. Buskene kan være ret forskellige i udseende. Sorten ‘Saret’ er lidt højere, ca. 1 ½ meter, tæt forgrenet og udbredt. Begge er såkalte DAFO-sorter, der er specielt udvalgte til prydhavebrug, de er nøjsomme og trives som øvrige pilearter bedst i fuld sol.

Hængende seljepil, Salix capreta, er som nævnt velegnet som hængende gardiner i haven og giver haven et luftigt og frodigt præg. Sorten ‘Kilmarnock’ eller ‘Pendula’ er et godt valg.

Gæslinger

Gæslinger på pil

Især hanblomsterne er attraktive nekatarkilder for bier og sommerfugle tidligt på året her i marts. Foto: Karna Maj

Pil er tvebo, hvilket vil sige, at der findes han- og hunplanter hver for sig med tilhørende enkønnede blomster. Blomsterstandene på vårpilene, de såkaldte gæslinger, har fra gammel tid været genstand for beundring og været særlig populære hos børn på grund af deres bløde, akslignende rakler. Hanplanterne er mest farverige; de bærer skinnende gule rakler, mens hunplanterne er mere gulgrønne i farven. Især hanblomsterne er som nekatarkilder atraktive for bier og sommerfugle tidligt på året. Selve blomsterne er små, svære at se; det er de silkehårede rakleskæl, der giver blomsterstanden det bløde, fascinerende udseende. Allerede tidligt på foråret lyser de op i have og natur for efterhånden, når støvdragerne udvikles, at antage en mere fyldig karakter. For sommerpilenes vedkommende sker blomstringen efter løvspring, hvorved de enkelte blomsterstande ikke ses så let på afstand.

Pilekviste, drevet i december–januar giver et dekorativt bidrag til såvel buketter som juleudsmykninger.

Vigtig nektarplante for sommerfugle

Pil er som nævnt en meget vigtig nektarplante tidligt på sæsonen. Larver af irissommerfulgen, Apatura iris, er desuden afhængig af pilearter, især seljepil, som ammeplante for næste generation. Også for larver af kirsebærtakvingen, Nymphalis polychloros spiller flere pilearter en rolle som ammetræ, ud over arter som æble, poppel og kirsebær. Kirksebærtakvingen er siden midten af 1900-tallet gået stærkt tilbage og findes nu næsten udelukkende på Bornholm, hvorimod irissommerfuglen omvendt har vundet yderligere udbredelse i løbet af det forløbne århundrede.

Pil som energiplante og til rensning af spildevand

Pil anvendes i rodzoneanlæg til rensning af spildevand, hvor planten er særdeles effektiv, da rødderne trives i fugtigt miljø og væksten er hurtig. Den store vækstkraft har også medført, at planten er interessant til brug som energiplante i lighed med f.eks elefantgræs.

Kommentarer

Der er 21 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Spiroggro

Frø og stiklinger af træer og buske

Søkjærgård Samsø

Søkjærgård Samsø økologiske Skovlandbrug

Rhododendron-Haven

En verden med rhododendron

Gamlefrugtsorter.dk

Vi opformerer gerne frugttræer.

Blomstergården

Prydtræer og prydbuske.

Primabolig

Se hvor billigt det kan gøres

Bjarne’s frø og planter

ikke bare æbler men også de sjovere ting

Her er du: Forsiden > Prydhaven > Træer og buske > Piletræets velsignelser

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider