Spørg eksperterne

Kan man bruge trykimprægnet træ til en drivhussokkel?

Kan man benytte trykimprægnerede træstolper som sokkel for drivhuset, eller vil imprægneringen være skadelig for planterne?

Med venlig hilsen
Niels Mortensen, november 2002

Svar

Med den viden, vi har i dag, vil jeg ikke anbefale at bruge trykimprægneret træ og især ikke nu, hvor man kan få så meget ubehandlet træ, der kan holde lige så længe i kontakt med jord som det trykimprægnerede. Det koster ganske vist lidt mere i anskaffelse, men så er man sikker på, at dyrkningsjorden ikke tilføres giftige stoffer. Jeg ved af egen erfaring, at det ikke er alt for rart at tænke på, at vi spiser tomater fra et drivhus, som desværre er blevet opført på en ramme af trykimprægneret træ.

Når det drejer sig om sokkel til et drivhus, bør du overveje at bruge noget helt andet end træ, hvis du er sikker på, at drivhuset skal stå der i mange år. Aluminiumsdrivhuse har længere levetid end det meste træ – også det trykimprægnerede, som man kan få i dag. Du kan overveje en rigtig muret sokkel af lecasten i stedet for, selv om det er et større arbejde. Så får du også en isoleret sokkel. Hvis du ikke er meget omhyggelig med etablereing af en sokkel af træ, risikerer du desuden, at den sætter sig, og nogle af vinduerne efterfølgende knækker.

Men tilbage til det trykimprægnerede træ, og om det er giftigt. Den vigtigste grund til ikke at bruge det er, at det belaster naturen, både ved produktion, og når det skal bortskaffes. En stor del af tungmetallerne bliver i træet og ender som affald i forbrændingen og på lossepladsen. Derfor skal kommunerne indsamle imprægneret træ, og behandle det som farligt affald. Tungmetaller og organiske opløsningsmidler i træet kan udvaskes til jord, og herfra kan planterne optage det.

Hvis du alligevel vælger at købe trykimprægneret træ, så køb dansk træ mærket med NTR, som er en fælles nordisk mærkningsordning, der garanterer, at træet i hvert fald er fri for arsen og kreosot. Når træet er dansk produceret, indeholder det heller ikke krom. En anden mulighed er varmebehandlet træ, hvor fugiciderne (svampedræbende stoffer) er tilført ved hjælp af CO2.

Med venlig hilsen
Karna Maj
Tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Kommentarer

Der er 2 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Land Højbede

Land Højbede og Plantekasser

BIOBYG– lidt mere levende

Sansekassen-Fordybelse og leg.

Grønne Grunde

Dine Havedrømme bliver til virkelighed.

Robinie.dk – SkovTrup

SkovTrup – Miljørigtigt Træ til haven

Havearkitekt Lene Palmer

Havedesign i København og på Sjælland

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Anlæg > Kan man bruge trykimprægnet træ til en drivhussokkel?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider