Spørg eksperterne

Hvor mange forskellige slags pil findes der i Danmark?

Jeg har deltaget på flere forskellige flettekurser med pil. Flere steder støder jeg på bemærkninger om, at der er over 1000 forskellige slags pil i Danmark og jeg har endnu ikke været i stand til at afvise påstanden. Bogen Træer i Danmark af Alan Mitchell, på dansk ved Søren Ødum, taler om »omkring 300 arter fra alle dele af den nordlige halvkugles tempererede og arktiske zoner samt enkelte mod syd til troperne og den sydlige halvkugles tempererede egne…«

Jeg skal selv i gang med at dyrke 10 forskellige sorter med henblik på fremtidig undervisning m.m., og vil meget gerne have de rigtige fakta med mig når jeg selv taler om pil. (Jeg skal bl.a. snart undervise på Odense daghøjskole og vil helst være så korrekt som muligt).

Kan en på redaktionen hjælpe mig med dette, vil jeg være meget glad.

Med venlig hilsen
Erling Riel, april 2003

Svar

Der kan ikke gives et præcist svar på dit spørgsmål. Pil krydser sig let i naturen og de hjemmehørende pil kan krydse sig med de pil, der gennem flere århundreder er blevet indført til opformering og brug eller hjemført af turister til plantning i egen have.

I Torben Knudsen Pil i haven (Olivia, 2000) anføres, at der er beskrevet op til 300–500 forskellige pil, og endnu flere, når alle krydsninger tages med. Det fremgår ikke om tallet gælder for Danmark.

I Christopher Newsholme Willows – The genus Salix (Batsford London, 1992) er der beskrivelse af ca. 350 pil, der er egnet til plantning i store og små haver, foruden ca. 75 dværgpil. Det anføres desuden, at når det drejer sig om pilearter, der er egnede til flettearbejder, er der mange flere underarter eller varianter.

Det kan illustreres ved at Newsholme omtaler 3 forskellige Salix triandra (Mandelpil), medens jeg i et walisisk katalog over stiklinge har set opregnet 22 forskellige Salix triandra, for eksempel: ‘Long Bud’, ‘Black Maul’ og ‘Noir de Villaine’. I alt omtaler kataloget over 100 forskellige flettepil, der er varianter af pil, som botanikere har artsbeskrevet.

En del af de pil, der dyrkes og anvendes til flettearbejder, er i vor tid fundet i naturen og opformeret. De er ikke botanisk beskrevet, men deres navne refererer til for eksempel findested eller personnavne. Eksempler herpå er ‘ Vestbirk Søpil’ og ‘Hyllingepil’.

Pileforeningens hjemmeside kan du finde links til dyrkere og danne dig et indtryk af den mangfoldighed af flettepil der findes. Denne mangfoldighed skyldes, at vi i dag hovedsagelig fletter med pil, der ikke er afbarkede, og derfor udnytter at farvespillet kan blive meget varieret. Dette i modsætning til afbarkede pil, der enten er hvide eller lysebrune.

Til sidst skal nævnes, at der er øget interesse for energipil, og det har medført at der, ikke mindst i Sverige, er et omfattende forædlingsarbejde i gang, med udgangspunkt i båndpil, Salix viminalis. Så både i naturen og menneskeskabt kommer der til stadighed »nye« pil på markedet. Så på et eller andet tidspunkt når vi måske op på de 1000 forskellige!

Med venlig hilsen
Tage Munch-Hansen

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Scandinavian Gardening

Klipper grene over med Ø op til 5,8 cm

Primabolig

Topkapning og beskæring af store træer

Rhododendron-Haven

Specialplanteskole og park

Spiroggro

Frø og stiklinger af træer og buske

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Buske og træer > Hvor mange forskellige slags pil findes der i Danmark?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider