Spørg eksperterne

Kan jeg flytte et gammelt tempeltræ?

Kan man flytte et Tempeltræ der er ca 2 meter og ca 15 år gammel og i givet fald hvornår og hvordan er den bedste måde?

Med venlig hilsen
Henrik Crillesen, januar 2017

Svar

Der er lidt forskellige holdninger og praktiske erfaringer med at flytte større træer generelt. Nogle foretrækker at man klargør træet til flytning ved at man et eller flere år i forvejen graver i passende afstand rundt om træer. På den måde kappes større rødder, og træer har så en periode til at genskabe rodnettet og etablere en del finrødder tættest på stammen. Andre har tilstrækkelig god erfaring blot at få frigravet omkring den nærmeste rodklump – så stor som overhovedet muligt i forhold hvad der er praktisk muligt at flytte – og så etablere træet på den nye placering.

Det er vigtigt at få klargjort den nye vokseplads godt, at få løsnet jorden og afhængig af jordens beskaffenhed eventuelt iblande noget sand og fint grus. Hvis jorden er til den tørre side, så skal plantehullet gennemvandes godt forud for plantning. Det udgravede plantehul skal være noget større end den frigravede rodklump. Det er vigtigt at der ikke plantes for dybt, så husk at tage højde for at jorden sætter sig efter plantning.

Der kan med fordel udlægges et vandings- og udluftningsrør i plantehullet – omkring rodklumpen. Dette vil øge mulighederne for at træer dels får en god vanding ved at sikre at det tilførte vand når rodklumpen og ikke kun det allerøverste af jorden, dels får de nye rødder lidt mere optimale forhold for lufttilførsel. Det er vigtigt at træet opbindes med to eller meget gerne tre opbindingspæle, så det sikres imod blæst de første par år. Efter to år skal opbindingsstokkene nedskæres til eksempelvis 40–50 cm over terræn og kan med fordel stå endnu et eller to år, hvor de sikrer træet en vis stabilitet. Husk ikke at fastgøre opbindingsstropperne for fast i denne periode!

Det er vigtigt at træet får tilstrækkeligt med vand, i særdeleshed i perioder med begrænset eller ingen nedbør. Du kan med stor fordel etableres en vandingsvold på 10–15 cm omkring den flyttede rodklump hvis du ikke udlægger et vandingssystem omkring klumpen. Med vandingsvoldene kan du langt lettere tilføre større mængder vand til træet, og på den måde sikre at vandet trænger helt ned til klumpen – netop der hvor rødderne har brug for det. Det er ligeledes vigtigt at holde undervegetation, særligt græs, væk fra området i genetableringsfasen. Du behøver ikke at gøde træet, det vil være bedst at lade være.

I forhold til tidspunkt, så skal det gøres nu så længe træet stadig er i hvile – og altså inden træet springer ud. Og så husk at vande ofte… Alternativt skal du vente til efteråret, efter at træet har afkastet bladene.

Med venlig hilsen
Martin Theill Johansen
Landskabsarkitekt MDL

Tempeltræ er utrolig smukt, og har vidunderlige blade. Der er ikke så mange store af dem i danmark, men på frederiksberg kirkegård er der en hel stor, gammel alle. Dett billede er fra en tur til New york hvor træet er beugt en del som gadetræ, det bliver mere og mere populært i storbyer rundt om i verden, da træet kan tåle en hel del. Foto: Fanny Møller

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Rhododendron-Haven

Specialplanteskole og park

Scandinavian Gardening

Klipper grene over med Ø op til 5,8 cm

Spiroggro

Frø og stiklinger af træer og buske

Primabolig

Topkapning og beskæring af store træer

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Buske og træer > Kan jeg flytte et gammelt tempeltræ?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider