Spørg eksperterne

Må naboen gå ind og beskære hegn og træer fra min grund?

Må naboen gå ind på min grund uden at spørge? Og fra min jord beskære sit træ og hegn?

Med venlig hilsen
Brinken, juni 2014

Svar

Det er ikke tilladt at gå ind på andres grund uden aftale eller særlig hjemmel.

Mark- og vejfredsloven
Kapitel VI
Færdsel på fremmed grund
§ 17. Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel eller færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde.

Se fortolkningen af loven her.

Men der er en hjemmel i Hegnsloven omkring vedligeholdelse af hegn til at færdes på naboens grund, hvis det er nødvendigt.

Hegnsloven
§ 22. Den vedligeholdelsespligtige er berettiget til i tidsrummet mellem 1. november og 1. maj på hensynsfuld måde at færdes på naboens grund langs hegnet i det omfang, hegnets vedligeholdelse gør det nødvendigt.

Stk. 2. Er det pålagt nogen at renholde et læhegn, har han ret til også udenfor ovennævnte tidsrum at færdes på naboens grund med hest, mindre traktorer og redskaber og bearbejde jorden i en bredde af 1 m regnet fra hegnets midte, uden at naboen har krav på erstatning for de derved forvoldte ulemper.

Stk. 3. Tillader forholdende iøvrigt benyttelse af heste, vogne, maskiner eller redskaber ved vedligeholdelsesarbejdernes udførelse, må den skade, som forvoldes ved sådan færdsel, erstattes.

Det er altid en dårlig ide at komme på kant med sin nabo, og det gør du nemt, hvis du begynder at påpege love og regler. Han mener sikkert, at han gør sin pligt ved at sørge for, at hans træer og hegn ikke er til gene for dig. Er det fælleshegn, så skal du beskære det på din side.

Prøv i stedet for at foreslå, at I aftaler det et par dage i forvejen, når han har brug for at færdes på din grund for at kunne beskære træer og hegn. Eller at han nøjes med at gøre det uden for dyrkningssæsonen, hvis du har planter på arealet. Du kan også foreslå, at I hjælpes ad, eller du kan tilbyde at gøre det efter hans anvisninger, hvis du ikke ønsker, at han arbejder fra din jord.

Med venlig hilsen
Karna Maj
Tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Diverse > Må naboen gå ind og beskære hegn og træer fra min grund?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider