Spørg eksperterne

Hvordan beskærer jeg vores espalieræbletræer?

Vi har for 2 år siden købt kolonihave med 5 meget gamle frugttræer, 1 pære- og 4 æbletræer (2 Ingrid Marie de andre kender vi ikke sorten på). Sidste vinter beskar vi meget voldsomt. ½ meter af toppen og alle lodrette grene. Der kom en masse vanris af denne beskæring, det var jeg klar over ville ske, men for at bevare dem som espalier var det nødvendigt, da de ikke havde været passet nogle år.

Spørgsmålet er nu: Hvad gør vi ved alle de nye skud? Jeg har læst de svar, der er om beskæring, men af svarene fremgår det, at man skal være varsom med beskæring, men det går jo ikke med espalier! Jeg tror, at træerne er ca. 5o år gamle og vil jo gerne bevare dem.

Med venlig hilsen
Joan Berg, februar 2006

Svar

Det er godt du er gået grundig i gang med at fjerne den store grenmængde, der var kommet efter flere års forsømmelse af beskæringen. Når vi har espalliertræer, giver det et behov for at beskære meget, for ønsket går på at forme træet, så det bliver smalt på den ene led – og bredt på den anden led. Herved opnås, at lyset får fuld virkning i forhold til at give frugten optimale betingelser med farve og modning. Det kan få sorter, det ellers kan være vanskelige at få til at lykkes, til at give et rimeligt udbytte.

Du har bare ikke fulgt beskæringen op med den hyppige bearbejdning af de skud, der kommer, når du fjerner så store grene.

Prøv at tænke på, at du måske har fjernet over halvdelen af toppen af træet – men roden er stadig lige stor, og træets evne til at forsøge gendannelse af fjernet træ er udpræget, når det beskæres kraftigt – og beskæring medfører altid en løbende opfølgning.

Derfor foreslår jeg, at du venter til juni måned og på det tidspunkt skærer alle de uønskede grene helt væk og bliver ved at fjerne de nye skud, der sidder uhensigtsmæssigt, bevarer nogle af de vandrette. De må dog kun blive 10–15 cm lange – så knibes de i toppen, og det fortsætter du bare med hele vækstsæsonen.

Generelt om beskæring af espaliertræer

Generelt kan man altid sige, at beskæring øger behovet for hyppig fremtidig beskæring.

Desuden vil det også være på sin plads at sætte faste regler for, hvordan det kan være optimalt at arbejde med espalliertræer.

  1. Når træets skelet er formet ved beskæring og tilbinding af grene til en form af tråd, bambus eller et træskelet, vil udvælgelsen af grene til frugtsætning være den løbende øvelse resten af træets levetid.
  2. Skud til opbygning af træets form: I sommerens løb udvælges alle godt placerede skud og de knibes i skudspidsen, når de har en længde på 30–40 cm, så stopper længdevæksten og disse skud bliver de kommende, frugtbærende skud.
  3. Alle andre skud knibes når de når mellem 10 til 20 cm. Det vil bevirke, at der vil komme nye korte sideskud, og her vil dannes blomsterknopper. Kommer der skud nogle uønskede steder, kan de klippes væk eller knibes i skudspidsen – så stoppes væksten i hvert fald i en måned, og øvelsen kan gentages, hvis der kommer nye skud på grenen.
  4. Husk det er de vandrette grene, der kommer mest frugt på, så det er dem, der skal bevares flest muligt af. Men på den anden side må de heller ikke sidde for tæt, så der bliver en masse frugt oven i hinanden. Der må gerne være en hånds bredde mellem hver frugt – det giver det bedste resultat for æbler og pærer.
  5. Når træet har båret en del frugt, skal der ske en fornyelse af de korte, knudrede grene, der giver flest blomster – nemmest er at fjerne op mod 50–80% af sådanne korte grene – og træet vil så forsøge at sætte nye, der kan give masser af blomster de kommende år. På den måde fornyes træets blomsterevner – og det vil give frugt derefter.
  6. Husk at beskæring fremmer vækst lige under beskæringssnit. Det kan bruges, hvis du vil have en ny gren i træet – du klipper lige over en knop, der har den ønskede placering i forhold til, hvor en ny gren ønskes placeret.
  7. Sommerbeskæring giver mange fordele, træet lukker selv sårene meget hurtigt. Det giver ikke så mange vanskud, og træet vil selv forsøge at erstatte den fjernede træmængde ved at gå i andre retninger, hvor væksten er i gang – eller sætte en masse vækst i frugten, som er det allervigtigste. Jo flere kræfter træet kan bruge på at producere frugt, – jo mindre vækst i grene og dermed mindre, der skal fjernes. Det er langt mere spændende at fjerne frugt fra træet end at tage grene.

Med venlig hilsen
Boi Jensen
Podemester, De gamle sorter

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Søkjærgård Samsø

Søkjærgård Samsø økologiske Skovlandbrug

Gartneri Toftegaard

Gamle danske sorter

Spiroggro

Udlejning af mosteri

Naturplanteskolen

Flerårige spiselige planter til haven

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Frugt og bær > Hvordan beskærer jeg vores espalieræbletræer?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider