Spørg eksperterne

Er det en god ide at plante bærbuske i en nedlagt hønsegård?

Vi har en hønsegård som vi nu vil nedlægge efter at have haft høns i mange år. Der er hegn om og overdækning. Jeg kunne tænke mig at lave en bærhave i hønsegården. Men det siges, at der kommer umådelig meget ukrudt i hønsegårdsjord.

Er det en god ide?

Med venlig hilsen
Susanne, september 2006

Svar

Ja, det er en god idé med en bærhave i den nedlagte overdækkede hønsegård, hvor bærrene kan være i fred for fuglene.

Der kommer ikke umiddelbart flere frø i en hønsegård end andre steder, men spiringsprocenten kan være forhøjet for de tusinder af frø, der findes allerede. Frø skal have en vis lysmængde for at spire, og da fjerkræene skraber jorden flittigt, vendes flere frø, hvorved disse eksponeres for dagslys og »aktiveres«. I landbruget benyttes af samme årsag nattepløjning flere steder for på den måde at reducere spiring af frø fra jordens store, opsparede frøpulje. Ukrudtsproblemet løses relativt let gennem enten lugning, kørsel med trimmer/plæneklipper eller en eller anden form for dækafgrøde/afdækning (bark, græsdække mv.).

Derimod skal du være opmærksom på niveauet af fosfor og kvælstof i jorden i en nedlagt hønsegård. Det er ikke muligt her præsist at fastslå, hvor højt fosforniveauet er blevet i jorden ad åre. Men da der skal meget høje koncentrationer til for at give vækstforstyrrelser, er mit gæt, at det vil være fint at etablere bærbuske på arealet, idet jordstrukturen er god efter høj tilførsel af organisk gødning gennem hønsemøget. Selv om en høj kvælstofprocent i jorden hæmmer blomsterdannelse på kort sigt (1. år), vil en væsentlig del af næringen vaskes ud til grundvandet i vinter, og niveauet vil med tiden falde. Det er således en god ide at vente med at plante til foråret. Omvendt vil god næringsforsyning øge bladtilvæksten og give kraftige planter fra begyndelsen. Buskene skal ikke gødes de første år. Der vil ske en gradvis frigivelse af organisk bundet kvælstof fra jordens såkaldte humusfraktion.

Der kan selvfølgelig i særlige tilfælde – i kombinationen utilstrækkelig nedbørsmængde/tørke (og følgende mangel på udvaskning) og en for tidlig plantning opstå saltskader på planterne. Dette problem viser sig ved visne bladrande på ellers sunde blade. Det betyder, at det efter en nedbørsfattig vinter og forår muligvis er en god idé at lade arealet ligge brak et år. Det må tiden vise.

Med venlig hilsen
Henrik Ahlmann
Økologisk Havebrugskonsulent

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Gartneri Toftegaard

Gamle danske sorter

Søkjærgård Samsø

Søkjærgård Samsø økologiske Skovlandbrug

Naturplanteskolen

Flerårige spiselige planter til haven

Spiroggro

Udlejning af mosteri

Gamlefrugtsorter.dk

Gamle sorter af frugttræer på vildstamme

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Frugt og bær > Er det en god ide at plante bærbuske i en nedlagt hønsegård?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider