Spørg eksperterne

Hvilke planter er bedst til et læhegn tæt ved Vesterhavet?

På en bakke ved Vesterhavet trænger vi til læ. Imod vest er opført en 2,5 m høj vold, og bag denne påtænker vi at plante lætræer. Hegnet må gerne blive så højt som muligt. Vi kan se, at læhegnene på dette sted oftest består af hyben og pil, men hvilke sorter kan bedst tåle blæst og havgus?

Med venlig hilsen
Bo Sørensen, december 2007

Svar

Under de forhold som I bor under, tæt ved Vesterhavet, stilles der helt specielle krav til valg af planter. Derfor er det en god ide at gøre som I allerede har gjort, nemlig at observere hvad der gror i området. De hyben som vokser i området er sikkert rynket rose, Rosa rugosa, som er/har været en meget populær plante langs de danske kyster.

Rynket rose kommer oprindelig fra Sibirien og er ekstrem hårdfør, vindstærk, nøjsom og tørketålende, men desværre breder den sig voldsomt ved underjordiske udløbere og udkonkurrerer de oprindelige plantesamfund. Derfor er rynket rose nu at finde på Skov- og Naturstyrelsens liste over de værste aggressive planter, og styrelsen giver bekæmpelse af disse arter højeste prioritet.

Altså kan vi i dette tilfælde ikke anbefale, at der plantes som i de omkringliggende områder. Som alternativ til rynket rose, kan I i stedet plante klitrose, Rosa pimpinellifolia, hunderose, Rosa canina, eller æblerose, Rosa rubiginosa.

Til gengæld kan I godt kigge på det omkringliggende landskab, når I skal vælge pil. Vi vil antage, at der i området er gråpil, Salix cinerea, dugpil, Salix daphnoides, båndpil, Salix viminalis, og krybende pil Salix repens.

På kystnære arealer, hvor jorden har en ringe vandholdende evne, og hvor der blæser meget, og planterne udsættes for havgus, må man regne med en relativ langsom højdetilvækst, og vi vil derfor anbefale, at der plantes et flerrækket læhegn, på mindst 3, gerne 5 eller flere rækker. Den endelige højde hænger sammen med beplantningens bredde. Jo flere rækker, des større højde bliver det muligt at opnå. Det er sikkert en god ide at plante både på selve volden og bag den.

Du kan også forsøge dig med andre planter som f.eks. eg, Quercus robur, tjørn, Crataegus monogyna, sargents æble, Malus sargentii, og bærmispel, Amelanchier spicata. Alle disse er robuste, vindstærke planter, hvor især eg og tjørn kan give højde til hegnet.

Som ejere af en grund ved kysten vil vi anbefale jer at læse hæftet: Bestyt den vilde flora langs kysterne, udgivet at Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

Med venlig hilsen
Anders Dam og Birgitte Løkke
Landskabsarkitekter

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Arresø Pil

Flet selv pilehegnet

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Hegn og hæk > Hvilke planter er bedst til et læhegn tæt ved Vesterhavet?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider