Spørg eksperterne

Hvordan gøder jeg bedst min thujahæk?

Hvilken gødning er bedst til thuja? Mange steder kan jeg få svar på, at det er godt at gøde 1–2 gange om året med alm. havegødning. Men hvad er det bedste forhold mellem N, P og K til Thuja?

Med venlig hilsen
Joan Holm, februar 2016

Svar

Thuja, Thuja, trives i lys, læ og fugtighedsbevarende jord, men endelig veldrænet. Træk og tørke giver mistrivsel. Thuja har et tæt rodnet, med mange fine rødder, som gør at de er relativt nemme at omplante. Det bedste plantetidspunkt for thuja, og andre stedsegrønne, er i september–oktober. Da er jorden lun, og fugtigheden indfinder sig med efteråret, hvilket giver en hurtig etablering af planterne.

Når thuja plantes i en fugtighedsbevarende lerjord eller humusrig sandjord, er der ikke det store behov for yderligere næringstilførsel. Er de meget lyse i nålene og viser tegn på næringsmangel, må der gøres noget. Jeg ville starte med at tjekke pH, som bør ligge på cirka 7. De forskellige arter af thuja, har forskellige krav til pH, men 6,5–7,2, dækker fint. Når pH er som det skal være, kan der tilføres næringsrig kompost i marts–april.

Drejer det sig om nyplantede thuja, evt. en hæk, kan de med fordel gives en god næringsrig kompost i marts–april. Thuja, der er plantet i september–oktober, og hvor rødderne jo har fået fat, må godt få et skud næring det første forår. Er der først plantet i april, skal du ikke tilføre næringsrig kompost før året efter, stadig i marts–april. Thuja må altid gerne få et jorddække af et par cm næringsfattig kompost, eller andet organisk materiale der er nedbrudt; eller næsten helt nedbrudt. Det holder på fugtigheden og tilfører en lille smule næring løbende.

Doseringen af kompost, er altid et svært spørgsmål. Kompost er ikke et veldefineret begreb, og næringsstofindholdet er afhængigt af det materiale, den fremstilles af og fremstillingsprocessen. En lukket kompostbeholder, hvor materialet er grønt affald fra køkkenet og omsætningen varetages af kompostorm, giver en særdeles næringsrig kompost. Hvis den bruges til thuja, er et lag på 1 cm nok.

I den anden ende af næringsstof-indholds-skalaen har vi den åbne og udækkede kompostbunke, hvor materialet er alskens haveaffald, samlet sammen gennem en årrække, og hvor hovedparten af næringen er udvasket af regnvandet gennem tiden. Den slags kompost er et udmærket humustilskud, men uden megen næring. Her kan thuja plantes direkte i komposten, uden at rødderne svides.

Og så er der alle de forskellige former for kompost, der ligger mellem disse to yderligheder.

Kompost er, efter min overbevisning, klart den bedste gødning til planter, også thuja. Hvis du insisterer på at bruge en NPK-gødning, skal du få lavet en jordbundsprøve og bede analysefirmaet give en anvisning på hvilken gødning, du skal bruge og i hvilke mængder. Ved at vælge en NPK-gødning, snyder du dog dine planter for mange andre vigtige næringsstoffer. Og, ikke mindst, så snyder du dine medarbejdere, i form af jordens millioner af mikroorganismer, for deres føde; de vil sulte.

Kompost holder din jord vital og i balance, og det er vigtigt i det lange løb.

God arbejdslyst!

Med venlig hilsen
Hanne Søgård
Jordbrugsteknolog Landskab og Anlæg, anlægsgartner og konsulent

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

BIOBYG– lidt mere levende

Organisk alternativ Lufttørret egetræ

Arresø Pil

Flet selv pilehegnet

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Hegn og hæk > Hvordan gøder jeg bedst min thujahæk?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider